เ ชิ ญ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ส มุ ด เ ยี่ ย ม  ค ลิ๊ ก ที่ นี่ !

 ก ลุ่ ม อ า ส า พ ัฒ น า เ ด็ ก

นายอนุชน หวลทรง "ครูเอก" ผู้ประสานงานกลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก "การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ นับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐสุดของเรา แต่จะทำอย่างไรที่จะใช้โอกาสนี้ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสบ้าง สมดั่งที่เกิดมา"

น.ส นุชนารถ บุญคง "ครูน้ำ" ครูฝึกทักษะอาชีพและส่งเสริมทิศทางเด็ก ก่อนหน้านี้ชีวิตเดินตามรอยของสังคม มีชีวิตอยู่กับสิ่งสิ่งสวยงาม หลอกตา ทำทุกสิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขของตนเอง มีวันหนึ่งขณะที่นั่งรถกลับบ้าน มองเห็นผู้คนมากมายรอบข้างเริ่มอึดอัด มีคำถามเกิดขึ้นในใจ คนเราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่ เติบโต เรียนจบ ทำงาน ให้ได้เงินเยอะ ๆ ซื้อบ้าน ซื้อรถ ซื้อหน้าตาตัวเอง แต่งงานแล้วตาย แค่นั้นหรือ ฉันเริ่มปฏิวัติชีวิต เพื่อเรียนรู้ชีวิตมากขึ้น สัมผัสทุกอย่างที่ข้าง ๆ ถนน ฉันมีที่ทำงานอยู่ริมฟุตบาศก์ มีเป้ใบใหญ่ใส่อุปกรณ์การสอนต่าง ๆ แทนกระเป๋าสะพายลายสวยใส่เครื่องสำอางค์ กินข้าวกลางวันท่ามกลางรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะของเด็ก ๆแทนอาหารแพงๆในร้าน ฉันเชื่อว่าทุกคนสามารถทำอะไรได้มากมาย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมุนษย์ในโลกใบนี้ได้ เพียงแต่คุณเริ่มปฏิวัติตัวเอง...แล้วคุณก็จะพบหัวใจและความสุขที่แท้จริง ขอขอบคุณเสียงเล็ก ๆ หลายร้อยชีวิตที่ถ่ายทอดออกมาให้ฉันได้รับรู้ และอนุญาติ ให้ฉันเข้าไปนั่งฟังเพื่อช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้บ้าง ตราบเท่ากำลังของผู้หญิงคนนี้จะทำได้"

น.ส คิณทอง ภีระจันทร์ "ครูยา" ครูสอน กศน. ให้กับเด็ก "สังคมจะดี ถ้ามองเห็นปัญหา ช่วยกันแก้ไข เพียงเสี้ยวหนึ่ง ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย"

นายอาทิตย์ มณีบุศบะ "เอก" เยาวชนอาสาสมัครแกนนำ "ถ้าทุก ๆ คนรู้จักคำว่าเพียงพอของพ่อหลวงของเรา จะช่วยสร้างสรรค์สังคมได้มากกว่าที่เป็นอยู่ พวกเราทุกคนควรจะมีคำว่า เสียสละ อยู่ในหัวใจ"

นายโพจน์ รุ่งโรจน์กุลพร "พจน์" เยาวชนอาสาสมัครแกนนำ "หันหลังกับเรื่องร้าย ๆ ที่ผ่านมา หันหน้าสร้างเรื่องดี ๆ เพื่อวันต่อไป"

นายอนุวัฒน์ พรหมรัตน์ "โอ๋" เยาวชนอาสาสมัคร "อยู่มาจะ 2 ขวบแล้วครับ ชอบและรักเพราะทำแล้วรู้สึกชีวิตดูมีคุณค่ามากขึ้น"

นายชูสิทธิ์ โม่งสุข "โย" เยาวชนอาสาสมัคร "อยากจะคืนสิ่งที่ดีกับสังคม อยากให้ทุกคนมองเห็นศักยภาพของเด็กเร่ร่อน"

นายศราวุธ บุญมี "บอล" เยาวชนอาสาสมัคร

 กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก 127/8 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.แฟ็กซ์ (053) 213192

Email Addess :  VGCD36@hotmail.com

[VGCD] [Who are VGCD] [Activities] [Help] [Staff] [Child] [story] [English]

L i n k ไป หา พันธมิตร

กลุ่มกระจกเงา

มูลนิธิเด็ก

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน