เ ชิ ญ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ส มุ ด เ ยี่ ย ม  ค ลิ๊ ก ที่ นี่ !

- ทุนเพื่อการศึกษาเด็ก

- ทุนจัดกิจกรรม เช่น ค่าย, ทัศนศึกษา ฯลฯ

- ทุนฝึกทักษะอาชีพ ทำขนม,ผ้าบาติก

- โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 300 บ./เดือน/เด็ก 1 คน

เชิญติดต่อบริจาคได้ที่ กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก 127/8 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร-แฟ็กซ์ (053)213192 หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ เลขที่ 415-2-06677-0 หลังจากที่ท่านโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่มายังกลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก จะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

 กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก 127/8 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.แฟ็กซ์ (053) 213192

Email Addess :  VGCD36@hotmail.com

[VGCD] [Who are VGCD] [Activities] [Help] [Staff] [Child] [story] [English]

L i n k ไป หา พันธมิตร

กลุ่มกระจกเงา

มูลนิธิเด็ก

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน