M/S Estonias sjöolycksutredning 1994-1997-2022

Den värsta sjöolycksutredningen i alla tider 1994-2022

av Anders Björkman
Heiwa Co, European Agency for Safety at Sea

 

 

 

 

Aktuell information och länkarEstoniabluffen
Katastrofutredning
The Safety at Sea Ltd report May 2008
Fyra gåtor
The HSVA report May 2008
Mariella räddade 40 personer Allvarliga fel i Vinnova/SSPA:s rapporter till regeringen
Vinnova och Chalmers Tekniska Högskola anger att de senaste vetenskapliga forskningsresultaten om Estonia är korrekta
Försvarsminister Sten Tolgfors ljuger i Riksdagen 1 oktober 2008 om Estonia
Recidiv hos SSPA beträffande M/V Estonia
Färjan som flöt på fönsterrutor och andra historier
En ny rapport om MV Estonias sjunkförlopp
SKL:s rapport 3 mars 2008 - ofullständig analys
SSPA Sweden AB presenterar ytterligare en förfalskad 'Estonia' rapport
Katastrofutredning (E-bok)
Estoniabluffen (E-bok)
Bo Wallin - 3 mars 2000
Mona Sahlin juni 2000
SHK november 2000
Mona Sahlin december 2000
Remissbehandling 2000
Brev till regeringen 2001
Svar från regeringe 2001
Sakligt och opartiskt om gravfridslagen 2001
24 felaktigheter om Estonias olycksförlopp
Lögnaktiga vittnesmål
Nya uppgifter 2001
Visiret på botten
Styrbords lotsdörr öppen
Trafikutskottet 2001
Riksdagen december 2001
Vinnova
SPF
Riksdagen 30 maj 2002
KU-anmälan 2002 och regeringens svar
Konstitutionsutskottets bedömning maj 2002
Moderata synpunkter 2002
SPFs sjunkförlopp mars 2003
Riksdagen maj 2003
Riksdagen mars 2005
Riksdagen april 2006
Riksdagen juni 2006
SKL 2008
Jan Heweliusz och Estonia
Le Joola och Estonia
Protokollet
Tysta Leken
Estoniakrisen
Livlinan som brast
Jutta Rabe 2002
Skadan i sidan (1)
Skadan i sidan (2)
SPFs Estoniasamling
Riskkommunikation
Snabba räddingsbåtar
M/S 'Estonia' - Visiret bärgades vid vraket!
M/S 'Estonia' - Sjunkförloppstudien 2006-2008
Hur man gör en sjunkförloppsstudie
Sjunkförloppet stämmer inte
Chalmersrapporten 10 oktober 2006
Heiwa Co:s kommentarer till Chalmersrapporten
Safety at Sea rapporten 9 september 2006
Katastrofutredning 3.22 - 1999
Tyska expertgruppen meddelar nya uppgifter - februari 2007
Hemliga dykningar företogs på Estonia dagarna omedelbart efter förlisningen
Video Dykning Estonia
"Regeringen mörklägger sanningen om 'Estonia'"
Fem anhörigorganisationer kräver upphävd gravfrid och ny utredning 8 maj 2006
Yträddare Kenneth Svensson som räddade 8 personer 28 september 1994 skriver om detta 19 juni 2006
Ubåtskollision?
Hur Sverige mörklägger framtida kriser
Lögner om Jan Heweliusz

Välkommen 2023 till min svenska startwebbsida om Estoniaolyckan 1994 ... och media!

Snart är det 27 september 2024 och Estoniaolyckan 1994 blir aktuell igen. Nyupptäckta uppgifter om Estonias skrov har bedömts av Statens Haverikommission, SHK, som redan 1997 publicerade en slutrapport om dem. Där trillade visiret i överbyggnaden ljudlöst av och färjan sjönk som en sten med oskadat skrov direkt.

Visiret hade slagits bort av en enom vågsmäll som aldrig observerats i Östersjön förr eller senare. Privata svenska och estniska intressen har dykt på vraket.

Jag träffade min vän, SHKs expert Börje Stenström redan i oktober 1994 och meddelade honom att vågsmällar bara är komprimerad luft som inte kan lyfta bort visir, riva itu stål och förstöra visirlås. Börje blev inte glad att höra det då, men meddelade 1995 att SSPA (Statens SkeppsProvningsAnstalt) i modellprov hade visat att enoma vågsmällar hade observerats och mätts.

Jag meddelade Börje att sådana vågsmällar inte kan studeras och mätas i modellskala eftersom hydro- och aero-dynamiska krafter följer olika skallagar, etc. SSPAs modellprov 1995 var 100% fusk.

Börje blev inte glad! Senare skulle Börje skriva slutrapporten men avled plötsligt, lämpligt februari 1997.

 


Ann-Louise Eksborg, GD/SHK, slutskrev istället Börjes slutrapport december 1997 vilken är 100% falsk information. Den förklarar inte ens sjunkförloppet. Det fick förklaras med modellprov i oregelbunden sjö/storm. SSPA utsågs att göra det 2006/8 och det blev 100% fusk igen. Vågsmällar slår bort visiret, rampen dras ut, överbyggnaden vattenfylls snabbt, färjan kapsejsar direkt och flyter upp och ner. Färjan sjunker inte! Men efter ett tag sjönk färjan i modelltanken. Man öppnade hemliga ventiler och släppte ut luft ur modellen.

Ansvarig SSPA chef Claes Källström hade installerat en fjärrstyrd ventil i skrovet som släppte ut luft, så att modellen sjönk, dvs rent fusk igen av SSPA 2008.

Döden i modelltanken

Jag kontaktade Källström för att diskutera det, men han hade precis som Stenström plötsligt avlidit. Många andra som undersökt fusket har också plötsligt dött.

Min upptäckter är resultat av personlig yrkeserfarenhet, forskning och sunt förnuft. De är ingen konspirationsteori! Jag arbetar bara med sjösäkerhet sedan 1971. En sammanfattning hittar ni här!

Min uppfattning sedan 1994 är att bogvisir inte ljudlöst trillar av överbyggnader i färjor, ramper inte rivs upp och vatten inte lastas på bildäcket och att färjan sedan inte sjunker snabbt med oskadade skrov och huvuddäck. Det har jag meddelat berörda myndigheter redan oktober 1994. Jag har senare faktiskt beskyllt dem för mörkläggning (1996)! Resultat? Att bli offentligt idiotförklarad.

Men september 2021 rör det på sig igen:  

https://www.youtube.com/watch?v=iYjDYO9ipIY

Fast redan juni 2021 rörde det på sig igen: 

1. 2020/21:818 En förnyad utredning om militärtransporter på Estonia 1994

Besvaras senast 2021-06-23 fast aldrig besvarad.

2. Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU36:

Dykning och annan undervattensverksamhet ska kunna tillåtas i syfte att undersöka orsaken till förlisningen av passagerarfartyget m/s Estonia på Östersjön i september 1994. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som ska möjliggöra fortsatta utredningar i gravfridsområdet.

Lagändringen gäller skyddet för gravfriden vid vraket efter Estonia. Ett nytt undantag införs från förbudet att bedriva dykning eller annan undervattensverksamhet i vraket eller dess närhet. Det nya undantaget ska gälla verksamhet som avser att utreda förlisningen. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2021.

Syftet är att möjliggöra för Statens haverikommission att genomföra fortsatta utredningar för att bedöma nya uppgifter, offentliggjorda i september 2020, om hål i skrovet på fartygets styrbordssida.

 

Kostsamma undersökningar

Det var under hösten 2020 som den prisbelönta dokumentären "Estonia - fyndet som förändrar allt", avslöjade att det finns ett läckage i skrovet på passagerarfärjan Estonia, som förliste på öppet hav under färden från Tallin till Stockholm den 28 september 1994.

Själva utredningsgruppen består av den estniska utredningsmyndigheten (OJK), som i egenskap av flaggstat leder arbetet, finska Olycksutredningscentralen (OTKES) och svenska Haverikommissionen.

Den pågående utredningen och de kommande dykningarna beräknas kosta totalt 50-55 miljoner kronor, enligt Ekot. 

Jaha, det skall utredas igen. Läckage i skrovet under vattenlinjen. Och det har ju aldrig utretts sedan 1994! Skrovet var då oskadat! Det var ju visiret i överbyggnaden högt över vattenlinjen som trillade av efter en vågsmäll! Och vilka skall göra det? Jo, samma Statens Haverikommission, SHK, vars kriminella experter som december 1997 publicerade en totalfalsk utredning om olyckan - visiret hade trillat av, skrovet var oskadat - etc, etc. Jag har maj 2021 talat med SHK som inte skall utreda något nytt!! Bara (a) studera lerbotten runt vraket sommaren 2021 och (b) fotografera skrovet med robotar våren 2022 efter att (c) ha intervjuat svenskar som överlevde olyckan 1994 och som aldrig intervjuats tidigare. Det är allt. Rena skämtet. Det är ju mycket enkelt att direkt sända ner en ROV med dykare och filma sprängskadorna i styrbordssidan vid (1) saunan förut och (2) stabilisator/generator rummen akterut. Men det skall inte göras!

Jag har 29 april 2021 gjort nedan inlägg på Facebook:

Ett vågslag (wave impact) mot färjors förskepp i storm och för hög fart är som om en kanonkula träffat skeppet. PANG! Öronbedövande! Hela fartyget skakar och vibrerar ett tag. De som sover ombord vaknar och de som står upp kastas omlull. Och styrman på bryggan måste sänka farten. Smällen beror på vanlig luft (!) som stängs inne mellan vågens och skeppets ytor och som komprimeras till högt tryck tills det exploderar och vattnet stänkar och sprutar åt alla håll. Skrovplåtar deformeras elastiskt pga trycket och skakar sedan hela skutan. Lätt att testa i fullskala! 'Experter' som uppger att 'wave impacts' är något annat och kan slå sönder visirlås och lyfta bort hela visir ljuger helt enkelt. Chalmers Tekniska Högskola är full med sådana experter! Det behövs ingen vakthavande matros som gàr runt för att notera vàgsmällar mot fören. Alla ombord noterar dem! Det visste inte JAIC när de förfalskade alla vittnesmàl och uppgifter att vàgor slagit bort visiret! 

Min bestämda uppfattning är att färjan Estonia sänktes, pga skrovläckage och att skrovskadorna/läckaget uppstod, pga sabotage med sprängmedel och att skadorna kan ses på orginalfilmer av skrovet gjorda av dykare och ROV oktober/december 1994. Alla dessa skador har senare redigerats bort från filmer tillgängliga för allmänheten, dvs mörkläggning av SHK och dess kriminella intressenter! Jag förklarar det här!

Det är bara att studera orginalfilmerna igen. De existerar. Nya dykningar är ej nödvändiga!

Att undersöka Estonias skrovsidor och flata botten under vattenlinjen är enkelt med en undervattensrobot med kamera. Allt är synligt, eftersom vraket ligger med botten upp. Det är bara den vita överbyggnaden + däckshuset och delar av det blåa skrovet ovan vattenlinjen som är täckta av lera. Babords vertikala sida under vattenlinjen är högst upp och lätt att filma. Styrbords vertikala sida under vattenlinjen ligger djupare men allt är ovan lerbotten även där.

De vertikala skrovsidorna är >6 meter höga. För att veta var man är är det en god idé att märka för, midskepps och akter. Skeppet är ju cirka 150 m långt, så det är cirka 900 m² styrbordssida att filma. Stabilisatorfenan sitter ungefär midskepps.

Jag antar att det två sprängskadorna orsakade av fjärrstyrde IED*er (som sänkte färjan, pga läckage) är cirka 40 meter för om (saunan) och cirka 10 meter akter om stabilisatorfenan (generatorrummet) och 3 meter under vattenlinjen och 3 meter ovan platta botten. Dessa skador har redan filmats 1994! (IED* Improvised Explosive Device - billigt terrorist vapen).

De flesta ester hatar fortfarande Ryssland och idén var att skylla olyckan på Ryssland. När det inte fungerade fick visiret bli syndabocken!

Färjan Estonia sjönk 28 september 1994 i Östersjön, men det var först kl. 01.23 lokal (finsk) tid, som fartyg i omgivningen visste att något höll på att hända. Det visas i ett sju minuters samtal/nödtrafik via en handburen VHF ombord som avslutas med att personen ombord (3e styrman Tammes) drunknade kl. 01.30. Enligt slutrapporten om olyckan publicerad 1997 hade bogvisiret (!?) trillat av kl. 01.15 och färjan sjönk helt strax före kl. 02.00, men det är lögn alltsammans. Inget i slutrapporten stämmer med nödtrafiken.

Färjan hade på kvällen lastat ex-sovjetisk radarutrustning som skulle transporteras (smugglas) till USA via Stockholm mot god betalning skyddad av baltiska bananrepubliken Estlands presidents livvakt. Estlands inrikesminister HA skötte kommersen med president LMs godkännande. Sverige var största utländska investor i Estland! Estniska gangsters ombord meddelade emellertid befälhavaren efter avfärd att de måste betala, annars skulle färjan stoppas.

Efter timslånga diskussioner på kommandobryggan, som kontaktade rederiet i Tallinn, som kontaktade Estlands president, LM, som kontaktade Sveriges statsminister, CB, kom man ej överens (!) och kl. 00.40 sprängdes färjan - PANG - läck i sauna/swimmingpoolutrymmet däck #0 för om midskepps. Vatten forsade in och spreds där, vilket noterades av passagerarna på däck #1 som sprang upp till öppna däck #7. Litet senare sprängdes färjan även läck i maskinrummet akterut - en andra PANG -, vilket maskinbesättningen där noterade, som evakuerade till däck #7/8 och larmade sina kollegor där Länspumparna fungerade inte. Alla vattentäta dörrar stod öppna. Livräddningsutrustning saknades.

Befälhavarens #1 styrbords livbåt hade gjorts beredd av en estnisk officer (4e styrman Kikas) och sjösattes av honom (med fru?) med estniska gangsters ombord. De räddades senare av en svensk helikopter! Båten sågs av överlevande!

Kl. 01.02 förlorade färjan stabilitet, pga fritt vatten på däck #0, med kraftig slagsida som följd och alla vakna ombord fattade att något hänt (visiret i fören satt naturligtvis kvar hela tiden).

Färjan stannade direkt, vilket noterades av fartyg i omgivningen. Hela Estonias maskinrumsbesättningen överlevde. Och sedan sjönk Estonia redan kl. 01.30! Naturligivis räddades en massa folk ombord som visste vad som hänt, men trots detta lyckades Estlands president, LM, och Sveriges statsminister, CB, att mörklägga hela historien. En konspiration! En sammansvärjning!! LM i Tallinn beordrade redan kl. 06.00 en hemlig, estnisk utredning av Estlands inblandning. Estonias redardirektörer Johan Johansson och Toivo Niinas hade emellertid redan meddelat nyhetsbyrån Reuters att ett attentat ägt rum.

Men LM och CB skyllde på visiret, (som fick sprängas loss på havsbotten), och att vraket drev iväg med >2 knops fart och sjönk en sjömil österut! Naturligtvis drev inte vraket med hög fart från visiret och sjönk kl. 02.00.

Jag har beskrivit det hela sedan 1998 men myndigheter och media tiger om det 2021! LM och CB lyckades tvinga estniska, svenska och finska korrupta politiker och journalister och kriminella statstjänstemän, poliser (SÄPO) och militär (MUST) att stödja deras lögner om ett avslaget visir! Man förfalskade rubb och stubb! Och det funkar 2021! Allt är ju hemligstämplat >60 år! Folk som vet för mycket och inte hjälper till mördas av estniska säkerhetstjänsten! Estland är ett genomkorrupt land förblindat av sitt rysshat. Och olyckan hade kunnat undvikas om man bara betalade lite utpressningspengar!

Starta gärna med kapitel 2 ur min bok skriven 1998.

Svenska myndigheter tänker kanske utreda mina uppgifter 2021! Jag skriver om det här. Fast jag fruktar att mörkläggningen fortsätter.

Uppdatering i överprövningsärende om förlisningen av fartyget Estonia 2021-03-24

Åklagaren kommer att invänta Statens haverikommissions preliminära bedömning innan hon fattar beslut i ärendet.

https://www.odt.co.nz/lifestyle/magazine/drowning-lies kanske är av intresse?

4 december 2020 - 28 september 2020 publicerades ett norskt (!) filmmaterial som visade sprickor i fartygets styrbordssida. Norrmännen nämnde inte ett ord om att sprickornas ursprung var lönsam vapensmuggling av Estlands president och inrikesminister 1994.

Estlands säkerhetsutredningsmyndighet (?!?) har därför inlett en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärt bistånd av motsvarande myndigheter i Finland (AIB) och Sverige (SHK).

Utredarna arbetar bl.a. med att få tillgång till ritningar av fartyget och kartläggningar av bottenförhållandena på platsen. Analyser av fartygets skrovkonstruktion och material behöver också göras för att bedöma uppkomsten av de läckage som finns i fartygets skrov, bla, bla, bla! Det är rena skämtet.

Den svenska delen av utredningsgruppen har haft ett möte med några av de överlevande och företrädare för anhöriga, sägs det. Ytterligare möte med svenska överlevande planerades 16 december 2020 i Stockholm. En bra idé är att också träffa estniska överlevande. Men allt är hemligt!! Och media rapporterar ingenting.

26 november 2020 - en journalist undrade vad jag anser om 'hålet' i sidan. Jag svarade:

"Först vill jag säga att belastningar på förskepp ovan vattenlinjen har studerats sedan 60-talet både i modell och fullskala. Det går inte att köra sönder förskepp i storm med för hög fart som vissa 'experter' påstår. En massa tankfartyg tappade 'förpiken' då för 50 år sedan, pga korrosion, dvs man struntade i att skydda stålet på insidan. Vågslagkrafter på förskepp orsakas alltid av instängd luft som komprimeras mellan våg och förskepp, när deras ytor rör sig inbördes. Den komprimerade luften deformerar elastiskt förskeppets stål. När lufttrycket blir för stort exploderar luften med en enorm smäll, deformationerna försvinner - skeppet skakar och vibrerar - och vattnet sprutar iväg åt alla håll och man saktar in. Deformationerna kan också bli plastiska, dvs permanenta och ses som bucklor i plåten mellan spant och förstyvningar. Så möjligheten att förlora visiret existerar inte. Den är en uppfinning av JAIC. SSPAs modellprov och animationer med stötkrafter på förskepp är förfalskningar. De kan ej göras om av oberoende skeppsprovningsanstalter.

Samma med vatten lastat på bildäcket, när skrovet är intakt. Det vattnet kränger och trimmar fartyget tills det kapsejsar och flyter upp och ner. Alla SSPAs modellprov med vatten på bildäck slutar med omedelbar kapsejsning och flytläge upp och ner. Det prov som slutar med att modellen sjunker efter 40 minuter (fullskala) är en förfalskning. Luften släpptes ut genom en ventil!

Anledningen till alla förfalskningar är att Estonia sprang läck (i skrovet) under vattenlinjen. En möjlighet var att skrovet sprack, pga korrosion i en oskyddad tank eller pga felaktigt, nyinstallerade stabilisatorer. En annan möjlighet är sabotage, mha explosiva hjälpmedel. Det orsakar en annan typ av skada i skrovet! Plåten fläks upp utåt och rivs itu. En sådan skada har dokumenterats av Rabe/Bemmis i förskeppet ovan vattenlinjen där visiret satt. Den uppstod när svenska dykare sprängde loss visiret på havsbotten enligt uppdrag.

Så jag är numera övertygad om att Estonia sänktes, pga sabotage. De två smällarna som noterades cirka kl. 00.40 orsakade skrovläckage, vatten forsade in och spreds genom öppna, 'vattentäta' dörrar i skotten i skrovet, stabilitet förlorades kl. 01.02 med stor krängning. Mer vatten forsade in och stabiliteten ökade och slagsidan minskade och folk kunde evakuera till öppna däck, etc. Estonia var aldrig sjövärdig. Det var bara en åländsk fyllefärja av värsta sort. Sjönk som en sten kl. 01.35.

Allt ovan har jag naturligtvis meddelat intresserade parter sedan oktober 1994 och enda resultat är att jag tystats ner och mordhotats. Det är mycket otrevligt. Media tiger.

Sprängskadorna existerar fortfarande i Estonias skrov. De har redan dokumenterats vid svenska dykningar under 90-talet och alla filmer av dem har förstörts eller redigerats. Svenska polisen fick kopior av filmerna och jag antar att dessa filmer ej förstörts. Annars är det bara att dyka igen och filma igen. Det är mycket enkelt. Alla svenska skeppsbyggnadsprofessorer och nautiska 'experter' som tror att visir trillar av ljudlöst i storm ljuger. Det är beklämmande."

 

13 november 2020.

Sverige är världssämst på sjösäkerhet. Sedan 1997 förfalskar Sveriges regering, myndigheter och universitet allt för att skydda särintressen av alla slag. Media tiger som muren om bedrägerierna!

 

8 november 2020.

En bekant förklarade för mig varför de senaste bilderna av en skada i Estonias sida är förfalskningar. Jag följde rådet och håller med. Bilderna och videos är förfalskningar. Tänk hur lätt det är att manipulera allmänheten idag. Den tror allt okända journazister publicerar, att, t.ex. nedan läckage 2 meter över vattenlinjen orsakades av en kollision med en ubåt.

Den vertikala sprickan i sidan ovan över(vitt)/under(blått) #2 bildäck och avbärarlisten (försvunnen!) 2 meter över vattenlinjen är i ett av de starkaste ställena i hela fartyget i kollision. Däcket/avbärarlisten funger som en stötdämpare/kofångare och är det något som skadas i kollision är det det horisontella däcket/avbärarlisten som bucklas (och inte plåten som spricker vertikalt).

Det har antytts att Estonias skrov skadades i kollision med ett rör i vattnet enligt nedan:

I rörets akter sitter en propeller med diameter 5 meter. I ytläge är 2 meter av röret över vatten. Kör Estonia 90° rätt in i rörets sida med hög fart blir det tvärstopp, Estonias bulb trycks ihop, och det borde ha varit en ordentlig SMÄLL. Körde Estonia 45° snett in i rörets sida är det fortfarande bulben som skrapar emot röret. Estonias förskepp med visir är ovan vattenlinjen och skadas inte. Men Estonias bulb är oskadad. En möjlighet är att Estonia körde rätt in rörets akter med propeller och Estonias bulb mosade ubåtens propeller och då skulle Estonias visir kontaktat ubåten styrfena som stack upp och bucklat visiret. Ubåten skulle då ha förlorat sin drivkraft och styrförmåga. Men Estonias bulb visar inga tecken på att ha mosat en stor propeller. Att föreslå att visirbucklan 6 meter över vattenlinjen orsakades av en fena som stack upp 3 meter är dumt.

Och varför hemlighålla en idiotisk kollision med ett statsfartyg? Olyckor händer ju. Inget att hemlighålla! Bara komplette idioter skulle komma på en sådan idé. Och bucklan i visiret? Uppstod när man kolliderade med en kaj januari 1994 i Finland vid ett varvsbesök (att installera stabilisatorer).

Visiret? Det satt kvar på Estonia hela tiden och sprängdes loss senare för att ha något att skylla på.

oo0oo

2 november 2020.

Estonias sjunkning 28 september 1994 diskuteras igen i Estland. Där gäller det ryska kärnvapen, mm, som transporterades, saboterades och övertäcktes, etc. Personligen tror jag ju inte det. Kärnvapen är ju bara propaganda sedan 1945. I Sverige är det annars kollisioner med ubåtar som gäller. Färjan gjorde som vanligt låg fart (14 knop) med mindre än halv maskinkraft, vädret var inte särskilt dåligt (vågor smällde aldrig mot fören i den farten) och plötsligt kl. 00.40 noterades två kraftiga smällar ombord. Två bomber exploderade och orsakade allvarligt skrovläckage, slagsida kl. 01.02, vatten spreds genom öppna, vattentäta dörrar, minskad krängning när mer vatten läckte in så >300 personer kunde ta sig upp till öppna däck under 10-15 minuter ... för att hoppa i sjön. Skutan sjönk som en sten kl 01.35. Men tre regeringar i Estland, Finland och Sverige med svenske statsminister Carl Bildt i toppen hittade samma dag på att visiret hade ljudlöst trillat av som ingen märkte. En haverikommission ljög sedan ihop en historia om det! Och förfalskade ALLA uppgifter om olyckan så det skulle passa!

oo0oo

24 oktober 2020.

Sara Hedrenius, som var 20 år gammal 1994, berättar om hur hur hon överlevde olyckan 26 år senare. Sara var en av sex i flotte Y som räddades av helikopter Y68 till Mariehamn.

oo0oo

19 oktober 2020.

Redan 2005 lovade svenska regeringen att man skulle utreda sjunkförloppet. Resultat? Min gamla skola Chalmers Tekniska Högskola förfalskade allt!

oo0oo

7 oktober 2020. 

Det finns många gamla och nya frågor kring Estonia som måste besvaras och Aftonbladet har publicerat dem här, här och här. Det är ett bra initiativ eftersom svenska media i stort sett sedan 1994 bara upprepar konspirationsteorin att visiret trillade av, pga enorma vågsmällar som ingen hörde eller kände. Jag har i rekommenderat brev 11 Januari 2001 till berörda parter ställt två frågor som forfarande är obesvarade.

oo0oo

6 oktober 2020. Var det stabilisatorn eller krängningstanken som gick sönder för 26 år sedan? Se nedan.

oo0oo

4 oktober 2020. Ett fantastiskt fynd på M/S Estonias vrak är en stor nyhet. Ett hål i sidan över vattenlinjen! Jag beskriver det längre ned. Det är en spricka 2.5 m över vattenlinjen.

oo0oo

Det har redan dykts och filmats vraket många gånger tidigare. Redan oktober 1994 undersöktes och filmades vraket med en ROV och man upptäckte att visiret i överbyggnaden saknades. Redan tidigare hade man misstänkt det som orsak till sjunkningen. Själv skrovet undersöktes inte. Man antog det var intakt.

I december 1994 ledde Fransson & Co en dykexpedition utförd av Rockwater A/S. Franssons dykare koncentrerade sig på att leta efter omkomna i hytter och deras bagage och personliga tillhörigheter och JAICs experter tittade på vad som var kvar av visiret vid den stängda rampen i överbyggnaden. Ingen ordentlig besiktning av skrovet under vattenlinjen gjordes. Resultatet registrerades på 19 videokassetter som överlämnades till svenska Sjöfartsverket (Fransson). Dessa kassetter har senare redigerats och manipulerats. Svensk polis som förlorade 53 man ombord gjorde egna kopior av kassetterna. Någon borde titta på dem.

oo0oo

I augusti 2000 dök Bemis & Co. Hans dykare hittade ett stort sprängt hål i överbyggnaden där visiret suttit. Det hade uppkommit när visiret sprängdes loss från vraket under vatten av dykare från svenska flottan (!) oktober 1994. JAICs experter hade inte sett det hålet december 1994. Bemis dykare hittade också en mystisk sandhög vid skrovet som man antog dolde en skada. Själva skrovet undersöktes inte, t.ex. vid saunan, krängtanken, stabilisatorn eller maskinrummen, där riktiga experter misstänker att läckage uppstått. Skrovet under vattenlinjen är mycket enkelt att besiktiga. Det är högt över all bottenlera.

Och nu har man filmat skrovet igen 2019 med ROV men ... själva skrovet undersöktes fortfarande inte, t.ex. vid saunan, sewage rummet, krängtanken, stabilisatorn eller maskinrummen, där riktiga experter alltså misstänker att läckage uppstått.

Är det inte konstigt? Skrovet har aldrig undersökts varken av dykare eller ROV sedan 1994! Det är hur enkelt som helst. Ingen bottenlera i vägen.

 oo0oo

3 oktober 2020: M/S Estonia vraket har skador (tid 19.00-24.00) i styrbordssidan - en spricka - vid ett rum med hytter på däck #1! Hytterna där hade inga toaletter. På däck #0 under är en krängnings(heeling)tank. Tyvärr är sprickan inte bra dokumenterade av en ROV kamera under ett par minuter. Gör man undervattensbesiktningar av skepp och vrak krävs goda referenspunkter, etc.

Sprickor i skeppsskrov uppstår, pga utmattning, korrosion (rost), dåligt mateial, dålig svetsning eller konstruktion, överbelastning, etc. För att veta orsaken måste hela sprickan besiktigas.

I detta fall är sprickan vid en avbärarlist 2.5 m över vattenlinjen vid däck #2 (bildäck). Vi vet inte var sprickan börjar och slutar under vattenlinjen och däck #1. Jag misstänker sedan många år att skrovplåt i saunan förut, sewage rummet, krängningstanken, stabilisatorn eller maskinrummen däck #0 akterut är skadade, men ROV kameran filmar tyvärr inte dessa områden, som är lättåtkomliga.

Om estniska myndigheter gör en ny, korrekt skrovbesiktning och undersökning, måste dessa områden naturligtvis kontrolleras igen. Och varför inte då göra en korrekt haveriutredning enligt IMOs regler? Den svenska utredningen 1994/7 är ju 100% förfalskad.

Det var svenska försvarsmakten (flottan) som sprängde loss visiret från vraket på havsbotten oktober 1994! En krigsinsats i fred att skydda särskilda intressen!

Överlevande från olyckan berättar om vad de var med om! (tid 2.00 - 2.25) Det var två smällar, etc. En kollision med en norsk ubåt orsakar inte två smällar. Klart det var sabotage! Eller gick stabilisatorn sönder? Eller sprack den rostiga krängningstanken?

 oo0oo

30 september 2020: Nu meddelas att olyckan skall undersökas igen. Av 'experter'. Jaha! Färjan var byggd 1980 för skyddad, taxfree kustfart Sverige/Finland (en fyllefärja). Rederiet (Sally) gick i konkurs och banker blev ägare till färjan. Färjan gick inte att använda utanför Sverige/Finland. Den uppfyllde inte enklaste internationella (SOLAS) sjösäkerhetsregler - livräddning, vattentät indelning, mm, utan ombyggnad. Då kom räddningen! Starta en ny fylle/smugglingslinje mellan Stockholm och Tallinn under cypersk bekvämlighetsflagg. Strunta i alla regler! Etc, etc. Klart att det skulle sluta med en katastrof ... som alla inblandade gärna mörklade. Var man inte med på det, kunde man lätt råka illa ut. Media hjälpte naurligtvis till!

oo0oo

28 september 2020: Den senaste Estonianyheten om en senationell skada 2.5 m över vattenlinjen i skrovet kräver bedömning. Skadan är en vertikal spricka i Estonias skrovplåt, plåten har tryckts isär/ut/in med läckage som följd utan större andra deformationer. Enligt denna bild sitter skadan i den vita överbyggnaden vid bildäcket 2.5 m över vattenlinjen. Bilderna är naturligtvis falska utan avbärarlist, etc!

Media anger att en ubåt i ytläge kan ha orsakat sprickan i sidan, dvs ubåten med sitt runda förskepp har kört in i Estonias styrbordssida med viss hastighet, när Estonia hade 14 knops fart framåt. Den kanske intressantaste kommentaren hittills kommer från den förre, estniske statsåklagaren Margus Kurm, som ledde den estniska regeringens Estoniautredning åren 2005 till 2009.

Kurm säger i flera estniska medier att Estonia av allt att döma krockade med en svensk ubåt.

Det är ju helt idiotiskt. Men kanske inte?

Jag beskriver en annan ubåtskollision på min hemsida sedan länge. Jag har kollat uppgifterna med mina bekanta i USN i USA och i UK. Fast då gällde det att Estonia's visir hade kört in i aktern på en amerikansk atomubåt, bucklat visiret och skadat ubåtens propeller, osv. Estonias förskepp skulle ha rivits upp enligt Faktagruppen.

Nu är det andra fantasier i farten med Kurm i ledningen. Ubåten (svensk) kör in i Estonias vertikala styrbordssida som spricker (ett hål!), medan Estonia håller 14 knops fart framåt, etc!

Nej, jag tror fortfarande på sabotage och två sprängladdningar! En i saunan förut och en i stabilsatorrummet akterut, som jag beskriver längre ned. Jag har faktiskt träffat Kurm! Då trodde han Estonia flöt på däckshuset vars fönster inte gick sönder. Kurm tror fortfarande på Stalin och Lyssenko och pseudovetenskap! Men kanske svenska ubåten HMS Halland skuggade Estonia i övningssyfte och upptäckte inte att Estonia ändrade kurs. HMS Halland skrapade då emot Estonias styrbordssida och ... rev bort stabilisator fenan ... infästningen sprack med en smäll ... och även skrovplåten!!

Eller gick stabilisatorn sönder av sig själv, pga bristfällig installation? Den hade installerats 8 månader tidigare men aldrig testats ordentligt. Eller sprack den rostiga heeling tanken?

Allt händer ju till sjöss.

oo0oo

28 September 2020 publicerade Aftonbladet ett reportage om skrovskador på Estonia. Enligt officiella uppgifter är skrovet oskadat.

Skadan/läckaget är kanske i maskinrummet över och under vattenlinjen. Hur den uppstod är ej känt. Maskinbesättningen meddelade media att det var vatten till knäna i maskinrummet innan slagsidan uppstod 1994 och att de startat länspumpar. Uppgifterna har dementerats av haveriutredarna. Istället skyllde man på visiret!

ooOOoo

Nedan följer en artikel refuserad av Dagens Nyheter Debatt juli 2019. Inget nyhetsvärde! Enligt DN:s chefsredaktör Peter Wolodarski innehåller artikeln inga nyheter, inga nya tankar och korrigerar inte heller en rådande missuppfattning! Peter har inte läst Göteborgs-Posten 980605 eller Finanstidningen 980325 och 980916.

Det är inte lätt att vara skeppsbyggnads- och sjötrygghetsingenjör!

Men innan ni läser den, kanske ni borde ta er en titt här? Och här! Och här! Och här! Senaste nytt januari 2020 här! En samling korrupta svenskar som ljuger om Estonia under 26 år träffar ni här.

Den 28 september 1994 var det:

Men Aftonbladet missade att M/S Estonias hela maskinrumsbesättning överlevde 1994! Och aldrig intervjuades! Läs idag om det här:

M/S Estonia, en estnisk fyllefärja, sjönk i Östersjön 28 september 1994, dvs för 26 år sedan. Jag skrev om det i DN Debatt 15 augusti 1996, dvs för 24 år sedan och konstaterade att uppgifterna om påstått avslaget visir och sjunkning inte var möjliga. Samma dag meddelade svenska myndigheter via TT, som DN genast publicerade på första sidan dagen efter, att mina uppgifter publicerade dagen i DN innan var ovetenskapligt nonsens.

Jag fick naturligtvis aldrig chansen att bemöta anklagelserna i DN. Utrymmesbrist! Gäller fortfarande 2020. Tala om en fri press ... med utrymmesbrist under 24 år!

M/S Estonia användes 1994 att transportera ex-sovjetiskt krigsmateriel från Estland till Sverige som sålts av vissa intressen. Andra intressen ville dela vinsten av affären eller ha mera betalt av köparna. Köparna ville inte betala mer, så de andra intressena hotade att sänka färjan. Köparna tog en chans och struntade i hotet för man hade redan en nödlösning färdg. Om något hände skulle man skylla på bogvisiret. Det var ju trasigt efter en kajkollision vintern 1994 och surrat med rep till sjöss.

Färjan avgick den 27 september 1994 från Tallinn lastad med ex-sovjetiskt krigsmaterialet. I Stockholm stod flygplan redo att transportera det ex-sovjetiskt krigsmaterielet vidare. Köparna hade ordnat extra bevakning ombord och trodde att inget skulle hända. Men de andra intressena var också ombord och hade redan placerat två sprängladdningar i styrbords passagerarutrymme i skrovet (ett utrymme med sauna) under vattenlinjen strax för om generatorrummet.

Statsminister Carl Bildt meddelade olycksdagen att visiret hade trillat av. Det fanns inga bevis för den saken - det var en uppfinning, dvs ren lögn!


Om en sprängladdningen exploderade skulle färjans skrov vattenfyllas och resan stoppas.

Efter avfärd kontaktade de andra intressena ombord befälhavaren att det var dags att betala! Bättre sent än aldrig. Annars skulle resan stoppas! Samtalet ägde rum på kommandobryggan. Befälhavaren kontaktade redaren i Tallinn som kontaktade inrikesministeriet som kontaktade köparna ... som inte ville betala mera. Inga pengar fanns ju ombord. Estniska inrikesministeriet kontaktade också estnisk säkerhetspolis som sände ut ett flygplan att bevaka fartyget från luften.

Befälhavaren gjorde också styrbords #1 livbåt klar att sjösättas vid behov. Diskussionen på kommandobryggan slutade med skottlossning, mord och dödsfall, när betalning inte skedde. Så sprängladdningarna exploderade kl. 00.40 den 28 september 1994. Skrovet under vattenlinjen skadades! Tanken var kanske att bara vattenfylla saunarummet och fly med #1 livbåt och pengarna, men M/S Estonia seglade (illegalt!) med öppna vattentäta dörrar. Vatten spreds överallt i skrovet under vattenlinjen, generatorrummet vattenfylldes inte helt, så elen slogs inte ut direkt, men stabiliteten minskade och plötsligt kl. 01.02 krängde färjan >30° styrbord. Alla vakna ombord fattade att något var fel. Mer vatten rann/läckte in i skrovet under bildäck, stabiliten ökade litet och slagsidan minskade ett tag, så att folk kunde ta sig ut till öppna däck. Farten sänktes. Elen slogs ut.

Vakthavande maskinrumsbesättning - 3 personer - hade naturligtvis omedelbart noterat läckaget, vatteninflödet och vattnet i maskinrummet, kontaktat bryggan (där kaptenen just mördats) och startat länspumparna, försökt stänga de olagliga dörrarna i de 'vattentäta' skotten, sedan evakuerat maskinkontrollrummet (däck 1) och alarmerat sina kollegor (däck 7) med resultat att i röran hela maskinrumsbesättningen överlevde i livflottar och plockades upp av helikoptrar.

Färjan flöt ett tag på sidan och sjönk sedan som en sten. Bara #1 livbåt sjösattes och tuffade runt bland folk som hamnat i vattnet. Bogvisiret satt naturligtvis kvar hela tiden. Det sprängdes loss från vraket på havsbotten en vecka senare och bärgades av köparna i december, så att det kunde visas upp som bevis. Ett SOS/Mayday sändes först kl. 01.20. Färjan sjönk sedan snabbt kl. 01.35. Köparna var fullt informerade hela tiden. ~1.000 oskyldiga passagerare dog.

På morgonen träffade köparna ledda av statsminister Carl Bildt finska och estniska myndigheter i Åbo, Finland, dit överlevande hade förts, för att klargöra vad som hänt. Andra överlevande fanns i Huddinge sjukhus, Sverige, och ombord på M/S Mariella och andra färjor. Köparna (Carl Bildt) meddelade iskallt att bogvisiret hade trillat av. Köparna noterade vilka i besättningen som överlevt och beordrade kidnappning av ett tiotal estniska besättningspersoner som var informerade om skottlossningen på bryggan och att visiret inte hade trillat av. De tre i maskinrumsbesättningen som startat länspumpar, mm, tvingades emellertid vittna/ljuga om att de sett att bogvisiret hade trillat av. Deras maskinchef som överlevde kidnappades. Den överlevande besättningen i Åbo och ombord på Mariella som visste om sabotaget fördes till Huddinge, förhördes och flögs iväg med flygplanen som skulle frakta det ex-sovjetiska krigsmaterialet från Arlanda. Mycket svensk polis och militär hjälpte till med dessa kriminella handlingar, dvs brott mot mänskligheten!

Köparnas, dvs Bildts mörkläggning fungerade bra. En viss svensk, Börje Stenström, fick i uppdrags att fantisera ihop vad som hänt, mha förfalskade uppgifter. Media beskrev sedan hur bogvisiret hade trillat av och hur färjan bara sjönk och hur folk drunknade. Befälhavaren hade seglat för fort, bla, bla, bla, bla, bla. Annars var färjan fullt sjövärdig och säker, etc, etc, etc, etc. En massa experter kunde bekräfta det. Ett dolt, dumt konstruktionsfel orsakade hela bullshiten!

Själv jobbade jag 1994 för fullt med liknande fartyg i Medelhavet och Röda havet och kontrollerade uppgifterna från M/S Estonia och konstaterade direkt: Bogvisir trillar inte av ljudlöst från fartyg som inte heller sjunker om det skulle ske. Smäller det i fören i storm saktar man helt enkelt in! Lätt att testa i fullskala.

Av en händelse kände jag köparnas tekniske haveriutredare Börje Stenström sedan 1991. Börje och jag hjälpte IMO i London med nya regler för säkrare och tryggare oljetankers än dubbelskrov som just blivit ny standard 1991. Börje representerade Sverige. Jag var ombedd av en NGO, International Chamber of Shipping, att representera oljetankerredare. Jag jobbade ju för en, dvs vi visste hur problem uppstod. Det resulterade september 1997 med att IMO godkände min enkelskrovstanker som spillde mindre olja i alla tänkbara olyckor än dubbelskrov. Dagen efter godkännandet meddelade USA att oljetankers av min typ inte fick anlöpa amerikanska hamnar!

Jag träffade alltså Börje i slutet av oktober 1994 i London och meddelade honom att han nog missuppfattat vad som hänt M/S Estonia. Visir trillar inte av färjor, etc. Börje bleknade och sa att lilla jag inte visste vad det handlade om. Jag träffade Börje regelbundet 1995/6 hos IMO/London och i Stockholm och jag undrade vad han höll på med vad gällde Estonia. Varför förfalska tekniska rapporter om slagkrafter av vågor på förskepp i storm, etc? Börje blev olycklig. Jag nämnde det till min mamma sommaren 1996 som tyckte jag skulle skriva en artikel om det. Sagt och gjort. Och Dagens Nyheter publicerade artikeln den 15 augusti 1996 av misstag. DNs censur var på semester! Köparna blev inte glada och beskyllde mig (via TT) att vara en ovetenskaplig amatör som inte visste något. Men jag fick kontakt med många överlevande och anhöriga och på den vägen är det 2020. Börje Stenström avled plötsligt (lämpligt/mördad/självmord?) februari 1997. Många andra inblandade dog också.

En slutrapport om Estoniaolyckan publicerades december 1997. Visiret hade bara trillat av i storm, pga konstruktionsfel. Annars var färjan helt trygg och sjövärdig. Varvet protesterade beträffande konstruktionen och underhållet och anhöriga och överlevande beträffande tryggheten ombord. Svenska myndigheter struntade i varvets protester men beslöt att betala millioner till svenska företag som kunde bidra till tryggare transporter till sjöss. Resultatet av den satsningen blev och är noll. Anhöriga och överlevande fortsatte att klaga, speciell beträffande sjunk- och drivförloppen, och svenska regeringen beslöt 2004 att det skulle klargöras av universitet, skeppsprovningsanstalter och annan expertis. Sagt och gjort. Och 2008 kunde dessa ledda av Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, konstatera att färjan sjunkit 1994 precis som meddelats 1997. Enda skillnaden (?) var att visiret föll av kl. 01.02 och inte kl. 01.15, som tidigare angetts. Men behövde extra tid att sänka färjan. Efter kl. 01.02 fortsatte färjan framåt västerut, girade 180°, kapsejsade och flöt upp och ner med botten upp och sjönk en sjömil öster om visiret kl. 01.50. Och varför sjönk färjan? Jo, luften i det oskadade skrovet komprimerades, så att flytkraften enligt Arkimedes princip försvann! Det finns naturligtvis inga bevis för det ... utom falska modellprov där luft släpptes ut via en dold ventil i skrovet. Färjan sjönk ju för hon var läck i skrovet!

 

Enligt Chalmers/SSPA-experterna att förklara sjunkförloppet simulerade man M/S Estonias kurs/fart var 30e sekund före sjunkning (foundering) efter att visiret hade trillat av och rivit upp rampen vid 9.8 knops fart (kl. 01.15), när det redan fanns 1.032 m3 vatten lastat i överbyggnaden. Vatteninflödet hade startat tidigare (kl. 01.00) utan att man gjorde något eftersom rampen var stängd (sic) enligt maskinbesättningen. Sedan fortsatte färjan cirka 1.000 m västerut under 4 minuter, då farten minskade till 7.3 knop, då det fanns 2 829 m3 vatten lastat i överbyggnaden, dvs cirka 450 ton vatten lastades varje minut. Sedan girade färjan österut under 2 minuter och ökade (!) farten till 10.4 knop. Sedan fortsatte färjan österut under 2 minuter och farten minskade till 5.9 knop, då det var 3.621 m3 vatten i överbyggnaden. Enligt min uppfattning skulle allt vatten rinna ut nu ... men sedan drev färjan sidledes med 0.5 knops fart under 12 minuter då farten var -0.2 knop. Då, 20 minuter efter att visiret hade trillat av, befann sig det flytande vraket stilla med 4.642 m3 vatten lastat i överbyggnaden 1 000 meter från platsen, där det senare hittades på havsbotten. Hur vraket kunde driva ytterligare 1 000 m, medan själva sjunkförloppet startade och avslutades är oförklarat. Enligt mina beräkningar 1998 skulle färjan ha kapsejsat redan med 2 200 m3 vatten i överbyggnaden och flutit upp och ned på luften i skrovet, dvs bara två minuter efter att visiret förlorades kl. 01.00. Men visiret förlorades aldrig. Det sprängdes loss från vraket under vatten. Och simuleringen är en förfalskning gjord av Chalmers Tekniska Högskola! Enkelt att visa! Och hur sjunkning sedan gick till är oförklarat! I modellprovet släppte man ut luft via en dold ventil.

Källa

I maj 2019 fick anhöriga och överlevande äntligen chansen att få sina klagomål bedömda i fransk domstol. Men domstolen i Nanterre utanför Paris hade - juli 2019 - inte offentligjort sin dom. (Den franska domstolen friade litet senare franska klassällskapet Bureau Veritas (som godkänt visiret) och tyska skeppsvarvet (som byggt visiret) från delansvar i olyckan utan att ange någon orsak till olyckan och hur färjan sjönk. Redaren och svenska/estniska sjöfartsverken var ej åtalade).

Måndagen 28 september 2020 är det 26 år sedan denna märkliga och tragiska historia startade. Köparna lever fortfarande och blir nog inte glada om det uppmärksammas denna dag.


Personligen anser jag att Chalmers sjunk- och drivförlopp med oskadat skrov bör bekräftas igen av oberoende expertis som nog också borde tala med de tre överlevande, estniska besättningsmännen från maskinrummet om hur och när de kom ut. Och varför inte utreda om det var en kollision eller liknande som det ryktas om? Sanningen finns kanske begravd på Huddinge sjukhus där 15 överlevande behandlades redan den 28 september och ytterligar 7 den 29 september. De hade anlänt dit, mha svenska miltär- och polishelikoptrar, men vi känner inte deras namn. Sannolikt var, s.k. odöda ester där, inklusive flickorna Hannely och Hanka Veide, som ringde sin mamma just från Huddinge sjukhus. Jag har faktiskt träffat föräldrarna Ulo och Aino Veide och tror dem.Först då kan vi känna oss trygga till sjöss igen. Jag tror ju inte på ubåtskollisioner, mm.

Men kanske det bara var en idiotisk olycka? Stabilisatorn gick sönder, pga bristfällig installation? Det var första gången den användes! Jag börjar faktiskt tro det! Eller var det krängningstanken som sprack, pga korrosion? Det får vi veta om sprickan kartläggs ordentligt.

OOooOO

 

Mörkläggningen av olyckan 1994 startade med Fake News lögner i massmedia samma dag:

Statsminister Carl Bildt flög olycksmorgonen till Åbo för att diskutera med sina finska och estniska kollegor. Bildt hörde där enligt egen uppgift att bogporten, visiret, skulle ha lyfts av en våg. Bildt kontaktade kommunikationsminister Mats Odell om detta avslöjande - kunde det tyda på konstruktionsfel?

...

Dagen därpå, torsdag 29 september, meddelade massmedia att vatten på bildäck var en trolig orsak.

Alla som varit till sjöss i svårt väder vet att, om en stor våg slår till förskeppet, blir resultatet en kraftig smäll utan like, följd av vibrationer som stoppar framfarten, väcker alla ombord, etc. Om något går sönder hörs och märks det med. Det är lätt att testa till sjöss! Ingen överlevande noterade en sådan smäll! Anledning? Ingen våg smällde till färjan!

Och vatten på bildäcket? Det kan bara kränga färjan till den kapsejsar och flyter upp och ned! Enkelt att visa med stabilitetsberäkningar. Varför har inte detta meddelats under 25 år? Anledning? Inga stabilitetsberäkningar har gjorts!

ooOoo

Enligt Bertil Calamnius i boken Vad hände med MS ESTONIA? (ISBN 978-91-87391-53-8) - What happened to MS Estonia? - som kom ut 2014, visste ägarna om sabotaget (p.63). Färjan hade efter avfärd kontaktat huvudkontoret i Tallinn som kontaktade estniska inrikesministeriet (Mr. Heiki Arike) som kontaktade estniska säkerhetspolisen (Mr. Mart Laan) som tog ett flygplan som startade från Tallinn på kvällen för att observera färjan från luften. Flyplanet sågs av överlevande på färjan efter kapsejsningen och före sjunkningen. Livbåtarna hade gjorts redo att överge fartyget och no. 1 livbåt sjösattes, vilket noterades av överlevande i vattnet. Många av M/S Estonias besättning visste vad some hände, vilket förklarar varför hela maskinrumsbesättningen överlevde. De hade tid att klä sig varmt och ta med sig mobiler och personlig ägendom innan de klev in i livflottarna innan sjunkningen, etc. Färjan sänktes pga en explosion ombord som orsakade läckage.

 

23 April 2001 meddelade svenska regeringen att olyckan var korrekt utredd och att allt var klarlagt! 18 år senare läser >100 personer/dag mina webbsidor om olyckan.

 

30 juni 2020 åtalades två svenska medborgare för brott mot Estonialagen av kammaråklagare Helene Gestrin på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet i Sverige. Personerna misstänks för att deltagit i undervattensverksamhet vid Estonias gravplats.

Helene Gestrin är tillgänglig för kommentarer på telefon 010-562 58 06 och helene.gestrin@aklagare.se .

 

28 September 2019 var det 25 år sedan M/S Estonia sjönk. En bekant tyckte att denna gamla länk är läsvärd: 

I en debattartikel i Dagens Nyheter september 2001 misstänkliggjorde riksdagsledamot Lars Ångström både dåvarande regeringen Bildt, Göran Perssons regering och försvarsmakten för mörkläggninhg av olyckan:

Enligt flera av varandra oberoende källor inom försvarsmakten genomfördes det också dykningar mot "Estonia" från marinens specialfartyg "Urd" omedelbart efter katastrofen, det vill säga före den 2 oktober. Ombord fungerade Lars Mikael Johansson som dykledare. När den estniska regeringens utredning om militära frakter ombord på "Estonia" genom statsåklagaren Margus Kurm ville ställa frågor till Johansson vägrade denne att träffa Kurm. När samma frågor framförts skriftligt från riksdagsledamöter till regeringen har försvarsdepartementet i sina svar inte dementerat dem utan förbigått dem med tystnad.

HMS Urds dykare konstaterade att visiret (!) satt kvar på vraket och det beslöts att försvarsmakten skulle spränga loss (!) visiret. Anledningen var att vissa kriminella intressen, dvs statsminister Bildt redan hade meddelat att visiret (!) hade trillat av olycksnatten kl. 01.15 ET, pga kraftiga vågstötar och att färjans överbyggbnad vattenfyllts den vägen. I själva verket hade färjan sprungit läck, pga explosion ombord, redan kl. 00.45 ET och maskinrummen hade börjat vattenfyllas till vakthavande 3e maskinist Treus förfäran. Han meddelade bryggan och kallade på assistans, motormän Sillaste och Kadak, att starta länspumpar men efter ett tag insåg de att det var meningslöst. De evakuerade maskinrummen, besökte sina hytter, meddelade sina maskinkollegor, samlade på sig personliga tillhörigheter, klädde sig i överlevnadsdräkter och begav sig till öppna däck 7 och 8. När en viss mängd vatten läckt in i maskinrummen, förlorade färjan sin stabilitet och krängde >45° styrbord cirka kl. 01.02 ET och panik utbröt överallt. Alla som kunde försökte ta sig ut. Mer vatten läckte in, slagsidan ökade och färjan sjönk 01.35 ET. Sillaste och Kadak hoppade i en flotte som blåsts upp, Treu simmade ut till en livbåt, där han träffade Rolf Sörman. De, inklusive hela maskinrumsbesättningen, räddades efter ett par timmar av helikoptrar. Iland belades maskinbesättningen, inklusive Treu, Sillaste och Kadak med tystnadsplikt att dölja att färjan hade sprungit läck, pga sabotage. Men på eftermiddagen kunde de meddela en otrolig historia uppfunnen av svenska statsministern Bildt. De hade sett att det läckte bakom visiret i överbyggnaden etc, bla, bla, bla. Om de inte sa det, skulle de råka illa ut ... Århundradets värsta sjöfartsbedrägeri hade startat. 25 år senare varar det fortfarande. Bara svenska media tiger om det.

 

8 Januari 2018 tipsade en läsare mig om nedan slutresultat från Vinnovas forskningsprojekt 2005/8 att förklara, dvs förfalska sjunkförloppet:

Enligt experterna att förklara sjunkförloppet simulerade man M/S Estonias kurs/fart var 30e sekund efter att visiret hade trillat av och rivit upp rampen vid 9.8 knops fart (kl. 01.15), när det redan fanns 1.032 m3 vatten lastat i överbyggnaden. Vatteninflödet hade startat tidigare (kl. 01.00) utan att man gjorde något. Sedan fortsatte färjan cirka 1 000 m västerut under 4 minuter, då farten minskade till 7.3 knop, då det fanns 2 829 m3 vatten lastat i överbyggnaden, dvs cirka 450 ton vatten lastades varje minut. Sedan girade färjan österut under två minuter och ökade (!) farten till 10.4 knop. Sedan fortsatte färjan österut under två minuter och farten minskade till 5.9 knop, då det var 3 621 m3 vatten i överbyggnaden. Enligt min uppfattning skulle allt vatten rinna ut nu ... men sedan drev färjan sidledes med 0.5 knops fart under 12 minuter då farten var -0.2 knop. Då, 20 minuter efter att visiret hade trillat av, befann sig det flytande vraket med 4 642 m3 vatten lastat i överbyggnaden 1 000 meter från platsen, där det senare hittades på havsbotten. Hur vraket kunde driva ytterligare 1 000 m medan själva sjunkförloppet startade och avslutades är oförklarat. Enligt mina beräkningar 1998 skulle färjan ha kapsejsat redan med 2 200 m3 vatten i överbyggnaden och flutit upp och ned på luften i skrovet, dvs bara två minuter efter att visiret förlorades kl. 01.00. Men visiret förlorades aldrig. Det sprängdes ju loss från vraket under vatten som beskrivs längre ned.

 

 

28 September 2017 var det 23 år sedan M/S Estonia sjönk. En bekant tyckte att denna gamla länk är sevärd:

http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/estonia-20-%C3%A5r-senare-2974762

Det tycker jag också!

Sex månader tidigare hade jag skrivit nedan:

När Estonia sjönk 1994 omkom 63 poliser. De deltog på en konferens ombord på färjan. Fartygsolyckan blev ett dråpslag mot Palmeutredningen, vilket inte framkommit i media. Dammegård (2016) är övertygad om att flera av de omkomna poliserna hade kunskaper som skulle kunat avslöja osanningar kring Palmemordet. Dykare som varit nere i djupet och studerat fartygsskrovet har fått munkavle sedan de upptäckt ett stort uppfläkt hål under vattenlinen på styrbords sida. En kraftig explosion hade långt innan fartyget fick slagsida, hörts av besättningsmän och passagerare. Explosionen är enligt dykarna orsaken till att Estonia kantrade och sjönk. Fartyget måste helt enkelt ha utsatts för sabotage. ... Ansvariga politiker har gjort allt för att dölja detta faktum.

Källa - sid 129 ur "En oväntad vändning" - ISBN 978-91-7527-156-9 - Claes Hedberg 2017 

Den 28 september 2014 skrev två anhöriga, tre överlevande och några andra en SvD Brännpunktsartikel och krävde Skapa klarhet kring Estoniakatastrofen. De angav att de

"fortfarande, efter 20 år, inte med säkerhet vet vad som hände när Estonia förliste och sjönk. Det finns en officiell hypotes, formulerad av JAIC, men den är omvärvd av väl dokumenterade frågetecken. Märkligt nog har vraket aldrig genomgått en ordentlig undersökning för att söka kartlägga olycksförloppet. Inte ens skrovets yttersida har undersökts med den noggrannhet man kan förvänta sig vid en olycka av den här storleksordningen. Inte heller har dykare tillåtits ta sig in på färjans bildäck, och därför har det aldrig gått att säkerställa vilken last som fanns ombord på olycksnatten".

Jaha! Är det bara det vi inte vet?

Redan 2001 skrev jag en artikel - Estonia-den_stora_bluffen - tänk vad tiden går och inget händer.

Vet vi inte att Estonia inte var sjövärdig vid olyckan med olaglig livräddningsutrustning, olaglig vattentät indelning, olagliga vattentäta dörrar?

Vet vi inte att vågsmällar i förskeppet hörs och känns som kanonskottsträffar och innebär att man saktar in?

Vet vi inte att, om man lastar vatten i en färjas överbyggnad, att färjan slår runt och flyter upp och ner.

Vet vi inte att JAIC mha Carl Bildt bara hittade på en historia om visiret och sedan förfalskade rubb och stubb om olyckan?

Nehej! Det vet de inte! Då kan de ju skriva strunt i media och jämra sig om att andra inte gör något.

 

Statens Hittapå Kommission, SHK, 21 år

Den 28 september 2016 var det 22 år sedan M/S Estonia sjönk 1994 i Östersjön och statsminister Carl Bildt beordrade SHK att hitta på att visiret hade trillat av och orsakat olyckan. Bildt visste att M/S Estonia transporterade miltärt smuggelgods och att vissa kretsar inte gillade det. SHK:s generaldirektör Olof Forssberg ställde naturligtvis upp på det för att hjälpa till och SHK:s skeppsbyggnadstekniska expert, min gamle vän marindirektör Börje Stenström hittade på följande fantasier:

Visiret var felkonstruerat sedan 1980, då färjan byggdes, det var full orkan under olycksnatten, färjan höll för hög fart, pga inkompetent befälhavare och enorma vågor slog loss visiret kl. 01.15 utan att någon enda ombord märkte det, visiret föll av och drog ut rampen, så att hundratals ton vatten kunde ljudlöst forsa in i överbygganden, när färjans för doppades under vatten var tionde sekund, färjan krängde mer än 30° under ett par minuter och girade 180° syd och ost, då motorerna stannade, sedan kapsejsade Estonia men flöt uppochner och drev österut med hög fart, men sjönk ändå plötsligt cirka kl. 01.53 en sjömil öster om där visiret hade trillat av kl. 01.15, flera hundra personer hade lyckats ta sig ut till öppna däck under 10 minuter, men bara 137 överlevde, eftersom de inte förstod att de skulle simma till och kravla sig upp i livflottar som kastats i sjön, färjan var helt sjövärdig vid avgång trots att det fanns 22 öppna, vattentäta dörrar i skrovet, vilket inte var tillåtet, etc, etc, varvet som byggt färjan för inomskärsfart Finland/Sverige föreslog att färjan kanske inte var väl underhållen efter att den första redaren gjort konkurs ca 1989 och personer som föreslog att färjan kanske sjönk, pga läckage under vattenlinjen, vilket borde undersökas, idiotförklarades av SHK och beskylldes i media vara ointelligenta och ovetenskapliga rättshaverister och konspirationsteoretiker, vars enda syfte var att fälla regeringen, visiret hittade efter ett tag nästan en sjömil väster om vraket, hittade man på, och bärgades av svenska flottan, som dock inte kunde tala om var man bärgade visiret, efter nästan tre års olycksutredande dog Börje Stenström plötsligt av cancer, hittade man på, och generaldirektör Olof Forssberg passade på att meddela att han glömt att att registrera ett brev, vilket påhitt!, så han kunde inte fortsätta utreda, vilket en ny kvinnlig fet GD fick göra, som sedan publicerade en slutrapport i december 1997 som ingen i princip var nöjd med, t.ex. var inte sjunkförloppet förklarat, dvs hur och varför färjan sjönk efter att ha flutit upp och ner, mm, mm, vilket ledde till otaliga riksdagsdebatter med Mona Sahlin i spetsen tills regeringen beslöt 2005 att det, dvs sjunkförloppet, skulle vetenskapligt faställas av oberoende men mycket väl betalda experter i Sverige, Skottland, Tyskland och Holland, vilket var klart 2008, förklaringen var att M/S Estonia flöt upp och ner på instängd luft i skrovet MEN att den luften komprimerades, etc, under 30 minuter vilket aldrig skett förr eller senare, så då sjönk färjan. Hittade de på. För att slicka röven på Bildt. Som om det vore något? Nej. De flesta svenskar gör bara som de blir tillsagda uppifrån. Enklast så!

Ni kan läsa mer om alla dessa märkliga påhitt i länkarna längre ner på denna webbsida. Det är inte satir!

Svenska flottan, mitt gamla vapenslag, brukar alltid göra PR för sig i samband med åsdagen för Estoniaolyckan och 2016 är inget undantag. Flottan har just konstaterat att svenska inre och yttre farvatten kränkts i oktober 2014 vilket bekräftats, vilket påhitt, av svenska sensorer som just kan lokalisera okända ubåtar bland kobbar och skär under vatten och spetznaz soldater på eller ovan samma kobbar och skär, vad de nu gör där, och att det militära säkerhetsläget i Sveriges närhet har försämrats.

Att svensk sjösäkerhet inte förbättrats sedan 1994 är redan fastställt, men det rapporterar media inte om.

M/S Estonia lastad med militär utrustning bevakad av svensk polis och militär ombord sjönk på resa Tallin/Stockholm natten 28 september 1994, pga läckage under vattenlinjen sannolikt orsakad av sabotage. Färjan var vid avgång ej sjövärdig; den saknade korrekt livräddningsutrustning, vattentät skrovindelning, mm. För att inte meddela dessa fakta uppfanns en falsk olycksorsak - bogvisiret hade trillat av, osv. Mörkläggningen har lyckats och sjösäkerheten sämre än någonsin. Jag beskrev det hela redan 1999 i förordet till Henning Wittes bok Estoniagate. Läs det igen!

Mina webbsidor om Estoniaolyckan hade >15 000 besökare veckan tisdag 23 - måndag 30 september 2014, dvs 20 år efter olyckan och många startade här. Svenska media brassade under samma tid på med gamla propagandalögner från 1994/7, dvs det officiella olycksförloppet att visiret hade trillat av. Det är bluff alltsammans som jag förklarat i kapitel 1.9 , kapitel 2.1 och kapitel 3.22 i min bok Katastrofutredning. Läs gärna dem igen. Aftonbladet Debatt trumpetade att mina bevisade uppgifter att M/S Estonia inte var sjövärdig 1994 och felaktig certifierad är rykten och förfalskningsteorier av en okunnig person. När jag erbjöd Aftonbladet Debatt ett svar fick jag svar att Aftonbladet Debatt inte är intresserad av debatt. Media är ju bara till för att, t.ex., rapportera om ...  underrättelsöverellerundervattensverksamhetsspaningsspektaklet oktober 2014.

Fredagen 17 oktober 2014 meddelade svenska (läs Stockholms) media att undervattensverksamhet pågick i Stockholms skärgård. 150+ soldater/sjömän och 5+ krigsfartyg/båtar beväpnade till tänderna spanade och undersökte och var tydligen beredda att öppna eld vid behov. Man hade snappat upp ett krypterat nödsamtal på ryska från Stockholms skärgård till Kaliningrad från en skadad ubåt, mm. Media meddelade naturligtvis inte att Sverige i princip saknar en försvarsmakt och naturligtvis inte har folk och medel att utföra , t.ex. ubåtsjakt någonstans överhuvudtaget. Marinen är ju i stort sett nerlagd och består av ett par fartyg och ett tjugotal småbåtar och ett par hundra personer och många amiraler som inte gör mycket nytta än övar med dem. Anledningen är att inget riktigt miltärt hot existerar mot Sverige sedan cirka 1990. Ryssland är, t.ex. inget militärt hot mot Sverige utan fullt upptaget med att skydda sig självt. Eventuella hot, t.ex. terrorism, sköts bäst av polis ... och vaksam allmänhet. En form av allmän värnplikt att skydda Sverige mot terrorister är en bra idé. En vecka! Vanligt folk lär skydda sig mot terrorister.

Enligt Dagens Nyheter 28 oktober 2014 är det Marinens taktiska stab (MTS) som leder Försvarsmaktens marina stridskrafter. Det är MTS som på taktisk nivå lett den marina underrättelseoperation som pågått i sju dagar i Stockholms skärgård. På MTS finns bland annat sektionen M2. Den sysslar med marin underrättelse- och säkerhetstjänst och benämns i [DN:s] artikel som Marinens underrättelsetjänst. MTS-M2 samarbetar med andra underrättelsefunktioner i Sverige. MTS-M2 ansvarar för utredning och analys av alla misstänkta kränkningar på och under ytan. MTS-M2 dementerar [28 oktober 2014] att ett ryskt nödsamtal föregick den marina operationen i skärgården. Enligt MTS-M2 finns inget sådant samtal i utredningen.

Marinen/Försvarsmaktens talesman Erik Lagersten uppgav att syftet var att undersöka trolig främmande undervattensverksamhet utförd av en förmodad farkost som dessutom är i antagen rörelse i en av världens svåraste undervattensmiljöer.

Typisk svensk gallimatias à la Bildt! Media startade genast att trumpeta oväsendet. Efter fyra dagar utvidgades undervattensverksamhetsspaningen till att leta efter ryska spetsnaz soldater på kobbar ock skär i en underrättelsövervattensverksamhetsspaning. Media rapporterade dag och natt. Marinen/Försvarsmakten kunde naturligtvis inte presentera riktiga bevis för någonting över/under vatten, det var mest märkliga tips från allmänheten (dvs skärgårdsbor eller informella medarbetare som tidigare jobbat för krigsmakten), men media rapporterade gärna svettiga amiralers, generalers och desinformationschefens lögner och fantasier 'live' på TV utan att ställa riktiga (läs kritiska) frågor. Media bara rapporterade vad de blev tillsagda! Naturligtvis hittades varken farkosten under eller en enda spetsnaz över vatten. Onsdag 22 oktober meddelade Lagersten att nu gällde det att bekräfta främmande undervattensverksamhet ... hur nu det kan gå till? Det hela var naturligtvis bara show som media gärnar haussar upp till den största militära insatsen i Sverige sedan kalla kriget. Det kallas propaganda. Precis som all svensk Estoniainformation 1994-2014. Jag undrar hur de nya tokstollarna i media och försvarsmakt orkar. Marinen/Försvarsmakten, som sprängde loss M/S Estonias visir under vatten 1994 och bara tar order uppifrån, som svenska media, har igen 2014 visat sitt riktiga ansikte. Exempel:

Den 13 januari 2015 (!) meddelade DN att en avdankad kustartillerist sett och fotograferat en ubåt i övervattensläge den 31 oktober 2014 utanför Karlsudd vid inloppet till Stockholm. Officeren hade 1982 varit med om att spränga minor vid Mälsten för att sänka 'ubåtar', vilket sammanträffande.

I maj 2015 visade det sig vara en grundstötning!

Enligt Försvarsmakten 19 januari 2015 (DN igen) " (har) Försvarsmakten sedan oktober ... flera hundra inkomna observationer att beta igenom ... " . Flera hundra observationer i november och december 2014 men inga bilder! Märkligt.

När jag (bilden höger) var i svenska flottan 1965/70 övade vi ofta i skärgården med >5 krigsfartyg och >150 personer utan att väcka någon uppmärksamhet alls.

1970 ledde jag i Luleå en 48 timmars ombyggnad av ett svenskt handelsfartyg till minutläggare/örlogsfartyg! Bilden är från 1965. Sedan dess har jag besiktigat, reparerat, byggt om och moderniserat ett stort antal handelsfartyg av alla slag, inkl. färjor och tankfartyg. Jag har faktiskt tjänat Kgl. Flottan i mer än 500 dagar. Det var mycket lärorikt


Vid ett tillfälle september/oktober 1970 (Luleå/Norrbotten) var ~40 000 män/kvinnor inkallade och ryssar, polacker, amerikaner, m.fl., var inbjudna att titta på och dricka brännvin med oss, om de ville. Som yngste officer i KMÖ 70 övningen ledde jag i uppvisningssyfte den imponerande och lyckade ombyggnaden av ett litet civilt fartyg till örlogsfartyg/minutläggare under 48 timmar som sedan kunde lägga ut 2 000 sjöminor under en vecka. Min baby hade djupgående 1.7 meter och dödvikt 200 ton och kunde lasta sjöminor vid små bryggor överallt och sedan minera farlederna i Bottenviken dygnet runt. Ett utmärkt invasionförsvar.

Jag meddelade åskådarna att Sverige kunde bygga om 25 andra, liknande handelsfartyg och färjor på en vecka vid behov och fylla hela Östersjön med 100 000 sjöminor. Ryssarna var imponerade ... och beslöt att aldrig angripa Sverige. Det gick ju inte. Men brännvinet var gott. Amerikanen var bekymrad och ville veta var minorna skulle läggas. Drack gjorde han inte. Det svenska psykologiska försvaret att manipulera den fria och ofria opinionsbildningen med styrd vilseledning fungerade utmärkt. Jag beskriver det i detalj i min bok Estoniabluffen.

Jag antar att den senaste underrättelsöverellerundervattensverksamhetsspaningen bara var en enkel övning, sannolikt, mha NATO, som utnyttjades av propagandaskäl att skrämma upp den TVtittande, slöa svenska allmogen. Torsdag 23 oktober slutade media att trumpeta om spetsnaz o.dyl., i skärgården och antydde i en artikel att jag är fånig. Dagen därpå skrotades idén med en ubåt. Det var istället två mystiska undervattensfarkoster som nu lämnat sökområdets abborrgrund i undervattensläge innanför öbarriären enligt Försvarsmakten men som inte siktats på öppna havet med kurs, t.ex., österut. Den 28 oktober meddelade man att bevis, t.ex. en bandupptagning, för det krypterade nödsamtalet på ryska som startade hela insatsen ej existerade. Försvarsmaktens bedömning är emellertid att det i Stockholms inre skärgård pågått en trolig främmande undervattensverksamhet säg mellan 17 och 24 oktober. Vad undervattensverksamheten bestod av, vilka eller vad de främmande kunde vara och vad som gjort eller vem som bedömt det hela trolig förblir oförklarat och bidrar till att förtroendet minskar för myndigheter och media.

11 juni 2016 meddelade Sveriges Radio att allt var en bluff!

Enklaste sättet att förflytta sig i skärgården eller omärkligt kränka gränser, tjuvfiska och göra intrång, o.dyl., är annars med en ytfarkost typ större fritidsmotorbåt med en svensk flagga i aktern. Ingen misstänker att den kan innehålla 20 spetsnaz och 10 dykare, mm. Men inga sådana båtar inspekterades under insatsveckan. Hur som helst - 10 november 2014 - efter analys av trolig främmande undervattensverksamhet - vet vi nog INTE mer. Ubåtsjakt är ju inte prioriterad. Enklast alltså att blåsa! Tut, tut. Svenska media/folket fattade inte hur de blev grundlurade av, t.ex., Johanna Cardell, första Expressen.se-reporter att ge sig ut i skärgården för att leta ubåt, och Andreas Andersson, inhoppande editionschef på Expressen vars nattgäng gjorde 88 (!) sidor ubåt under sitt pass.  Amiralen som ledde spaningsinsatsen i skärgården for sedan till Afghanistan för att bilda sig en uppfattning om läget där istället för att deltaga i analysarbetet varför man inte hittade någon spetznas i Sverige. Den 10 november tutade ett media att en anonym källa med insyn i analysen meddelade att

Försvarsmakten är nu säkrare än under ubåtsspaningarna i oktober på att Sverige då utsattes för en främmande undervattensverksamhet. Mycket pekar på att minst en främmande miniubåt fanns i området.

Propagandan fortsätter! Den 14 november meddelade Försvarsmakten resultatet av sin analys.

Den avgörande observationen är gjord av Försvarsmaktens sensorer. Den möjliggjordes av ett kvalificerat operativt uppträdande. Observationen uppfyller kraven för den högsta bedömningsnivån, bekräftad ubåt, säger ÖB Sverker Göranson.

Försvarsmakten kommer inte redovisa detaljer om denna observation då det kan röja information om svensk förmåga och kapacitet. Omständigheterna kring observationen är kvalificerat hemliga. Analysen kan inte fastställa inkräktarens nationalitet. 

Media som DN, AB och Expressen rapporterade sensationerna men inte att det är kvalificerat hemligt hur ubåten verkligen observerades "av ett kvalificerat operativt uppträdande" som verkar besynnerligt - vad är det? - t.ex.:  

Myndigheten har bland annat analyserat en bild som tagits av en privatperson. Det vita skummet är inte bogsvall utan ett fenomen som uppstår när vattnet trycks ut av ventiler, säger ÖB Sverker Göranson. Ubåten dök ned i undervattensläge strax efter fotograferingen, enligt ÖB Sverker Göranson. Försvarsmakten har även säkrat bottenspår. - Tillsammans med ytterligare observationer och den bekräftade (sic) ubåten ger det oss ett mönster, säger ÖB Sverker Göranson. Försvarsmakten säger sig inte veta vilken nation som kränkt svenskt territorialvatten. Delar av utredningsmaterialet är hemligstämplat.

Vidare:  

Utöver ovannämnda observation har tre olika observationer som klassas som "näst högst trovärdighet" gjorts: 1. Den bild som tagits av en privatperson som förekommit i media har genomgått omfattande analys. Det vita skummet bedöms vara fenomen som uppstår av vatten som trycks ut i ventilen på en ubåt, inte skum av farten. 2. En av Försvarsmaktens korvetter gav kraftiga indikatorer på en plats där ett färskt bottenspår upptäcks. 3. Från en höjd observerar en bofast i Stockholms skärgård en undervattenskropp, vilket även görs av flera av varandra oberoende källor och av ett eko som noterats av Försvarets censorer (sic). - Allvaret i detta är uppenbart, säger ÖB och konstaterar: - Vi kan konstatera en mindre ubåt, men det kan vara flera farkoster.

Etc., etc. Varför vatten tryckts ut ur en ubåt i övervattensläge är fortfarande oklart. Man brukar annars fylla tankar när man dyker. Bottenspåret är 70 meter långt (och några centimeter djupt) och plöjdes upp av en 10 meter lång undervattensfarkost på botten av Kanholmsfjärden enligt ÖB. Varför den gjorde det framgår ej av analysen, eller vad man skall kalla smörjan. Amiralen som ledde spaningsinsatsen i skärgården meddelade att man hade haft 300 observationer av olika slag, som alltså analyserats. Läget är alltså kritiskt eller ... rena skämtet. Ubåtens nationalitet förblir okänd. Jag gissar att den var norsk! Och vad är en svensk sensor som hittar ubåtar? Det finns bara en svensk sensorpluton - 10 krigare på en stridsbåt - med ytterst begränsad förmåga att kunna spana under vatten med passiva sonarer ... och sedan fälla en mina på inkräktaren. Det hela verkar amatörmässig vilseledning från högsta ort. Svenska flottan har ju idag idag totalt 1 356 officerare, 1 149 sjömän heltid (+163 deltid) och 311 civilanställda beredda till insats, dvs <3.000 personer, mest officerare. Alla arbetar 9-5 måndag-fredag. När jag var med var vi betydligt flera, kanske >60 000 sjöoff/män + säg 10.000 marinlottor.  

Försvaret är 13 April 2015 helt säkert på en säker kränkning, klass 1, inträffade under den första ubåtsspaningen den 17-24 oktober 2014:

Bedömningen att svenskt territorium kränktes i oktober 2014 kvarstår i sin helhet, säger konteramiral Anders Grenstad till DN. 

 Den 17 Oktober 2015 var det nog ... ingenting.

 

Tut Tokus

Börja gärna läsa vad min bror Johans tidskrift Tokus* skriver om mig (och mina kommentarer). Johan var död, när det skrevs. Johan gillade mitt arbete för förbättrad sjösäkerhet. Han hade flyttat till ön England och skaffat sommarhus på ön Mallorca innan han plötsligt dog 2007 62 år gammal. Sverige är ju också i princip en ö (i realiteten en halvö) och för att säkert komma därifrån krävs, bl.a. sjösäkerhet (och kanske en välutrustad örlogsflotta om militära/politiska risker föreligger?). *Tokus heter naturligtvis något liknande och har tyvärr inte bidragit till förbättrad sjösäkerhet sedan starten. Media gillar inte mig och mina uppgifter som naturligtvis försämrar allmänhetens förtroende för media och myndigheter. När media september 2014 skrev om orsaken kring Estoniaolyckan 1994 upprepade man bara gamla lögner. Visiret bara trillade av, bla, bla! Media glömmer också att rapportera hur 120 millioner skattekronor försnillades av experter inblandade med svensk sjösäkerhet för att de skulle hålla tyst.

Tabell2flottar.htm

Aktuell information och länkarEstoniabluffen
Katastrofutredning
The Safety at Sea Ltd report May 2008
Fyra gåtor
The HSVA report May 2008
Mariella räddade 40 personer Allvarliga fel i Vinnova/SSPA:s rapporter till regeringen
Vinnova och Chalmers Tekniska Högskola anger att de senaste vetenskapliga forskningsresultaten om Estonia är korrekta
Försvarsminister Sten Tolgfors ljuger i Riksdagen 1 oktober 2008 om Estonia
Recidiv hos SSPA beträffande M/V Estonia
Färjan som flöt på fönsterrutor och andra historier
En ny rapport om MV Estonias sjunkförlopp
SKL:s rapport 3 mars 2008 - ofullständig analys
SSPA Sweden AB presenterar ytterligare en förfalskad 'Estonia' rapport
Katastrofutredning (E-bok)
Estoniabluffen (E-bok)
Bo Wallin - 3 mars 2000
Mona Sahlin juni 2000
SHK november 2000
Mona Sahlin december 2000
Remissbehandling 2000
Brev till regeringen 2001
Svar från regeringe 2001
Sakligt och opartiskt om gravfridslagen 2001
24 felaktigheter om Estonias olycksförlopp
Lögnaktiga vittnesmål
Nya uppgifter 2001
Visiret på botten
Styrbords lotsdörr öppen
Trafikutskottet 2001
Riksdagen december 2001
Vinnova
SPF
Riksdagen 30 maj 2002
KU-anmälan 2002 och regeringens svar
Konstitutionsutskottets bedömning maj 2002
Moderata synpunkter 2002
SPFs sjunkförlopp mars 2003
Riksdagen maj 2003
Riksdagen mars 2005
Riksdagen april 2006
Riksdagen juni 2006
SKL 2008
Jan Heweliusz och Estonia
Le Joola och Estonia
Protokollet
Tysta Leken
Estoniakrisen
Livlinan som brast
Jutta Rabe 2002
Skadan i sidan (1)
Skadan i sidan (2)
SPFs Estoniasamling
Riskkommunikation
Snabba räddingsbåtar
M/S 'Estonia' - Visiret bärgades vid vraket!
M/S 'Estonia' - Sjunkförloppstudien 2006-2008
Hur man gör en sjunkförloppsstudie
Sjunkförloppet stämmer inte
Chalmersrapporten 10 oktober 2006
Heiwa Co:s kommentarer till Chalmersrapporten
Safety at Sea rapporten 9 september 2006
Katastrofutredning 3.22 - 1999
Tyska expertgruppen meddelar nya uppgifter - februari 2007
Hemliga dykningar företogs på Estonia dagarna omedelbart efter förlisningen
Video Dykning Estonia
"Regeringen mörklägger sanningen om 'Estonia'"
Fem anhörigorganisationer kräver upphävd gravfrid och ny utredning 8 maj 2006
Yträddare Kenneth Svensson som räddade 8 personer 28 september 1994 skriver om detta 19 juni 2006
Ubåtskollision?
Hur Sverige mörklägger framtida kriser
Lögner om Jan Heweliusz

 

 

Med anledning av att det September 2016 var 22 år sedan M/S Estonia sjönk har SEA sänt ett brev till Estlands statsminister och begärt att nya uppgifter om haveriet utreds. I sedvanlig ordning nämner inte SEA Heiwa Cos uppgifter.

 

M/S ESTONIA - Svenska statens haveri

Stefan Torsell 2016

AlternaMedia AB ISBN 978-919834580-7

M/S ESTONIA - Svenska statens haveri förklarar mycket om Estoniaolyckan 1994 och varför och hur svenska staten beslöt att mörklägga hela historien. Anledningen är att i Sverige skyddar samhället och media makthavarna och inte medborgarna och makthavarna kan hitta på vad som helst för att skydda sig själva. Skeppet var aldrig sjövärdigt, pga inkompetens och korruption hos svenska Sjöfartsinspektionen.

 

"... kanske var det RÄVEN som höll i penningpungen före, under och efter Estonias haveri - menar jag allvar? Tror jag att Estonia sänktes, i ond, flammande ond avsikt? Med pengar som hamnade i banditernas bakfickor?

Ja, jag tror nog det. Och ett av mina solidaste kriterier är den svenska statens absoluta ovilja att skapa klarhet kring detta haveri, vars scener i fasans ögonblick jag vill radera bort från näthinnan. ..." 

 

Läs gärna om "medierna ansvar för att inte bruka yttrandefriheten hur utmanande som helst" eller hur Försvarsmakten lurar oss.

 

Bärgning av M/S Sewol Mars 2017

Den koreanska färjan M/S Sewol bärgades Mar 2017 på 45 meters djup med hjälp av två pontoner. Hon var 10 m kortare och 2 m mindre bred än M/S Estonia. Tunnlar grävdes under vraket och stålwirar drogs igenom dem och fästes vid pontonerna.

 

How did the Estonia heel at the accident 1994?

2005/8 betalade svenska skattebetalare SEK millioner att förklara M/S Estonias sjunkförlopp 1994 men resultatet har försvunnit från Internet. Men ni kan 2016 läsa om det här.

 

Att media, beskrivet här (på tyska) används att vilseleda allmänheten med hjälp av hål och blåsor i nyhetsförmedlingen är ingen nyhet. Problem uppstår när personer som vet bättre vill korrigera felen och media vägrar att ställa upp. Det leder ibland till hat! Vilseledda personer blir upprörda och hatiska när de finner att de lurats. Deras hat riktas, inte mot media, utan mot personen som presenterar korrekta uppgifter. Estonia-olyckan 1994 är ett exempel på hur media hjälpt att mörklägga olyckan under 20 år och sprida hat, mha pseudovetenskapliga metoder.

Den 28 september 1994 sjönk M/S Estonia i Östersjön och mer än 850 personer dog. Statsminister Carl Bildt meddelade samma dag att olyckan orsakats av att bogvisiret hade trillat av i mycket svårt väder (fast det bara vara kultje). Ingen ombord märkte att visiret trillade av. Vatten hade sedan lastats i överbyggnaden och färjan krängde och sjönk! Det hela var ytterst märkligt. I svårt väder brukar man ju sakta in och ta det lugnt när det smäller i fören. Men Bildt antydde motsatsen. Det hela var kaptenens fel som snabbt ville till Stockholm! Media hjälpte till att sprida det falska budskapet.

En kommission som utredde olyckan bekräftade Bildts märkliga olycksförlopp 1997 fast det var kanske inte kaptenens fel. Visiret var istället felkonstruerat (sic) 1980 och stod inte emot de våldsamma vågkrafterna i lätt storm 1994 som ingen ombord noterade. Alla som seglat i storm vet ju att vågkrafter hörs och känns men i detta fall var alla döva och okänsliga. Statsminister Ingvar Carlsson beslöt att inga kroppar i vraket skulle bärgas. Anhöriga skulle nöja sig med en minnesvård på Djurgården. Där las kransar ner söndagen den 28 september 2014 - se nedan!

Många personer var inte nöjda med Bildts uppfunna förklaring och Carlssons omänskliga beslut. Inte sjunker en färja om bogvisiret trillar av i storm? Det enda som kan hända är att vatten lastas i överbyggnaden. Då kapsejar ju och flyter färjan upp och ner! Dessa personer utmålades i media som usla förfalsknings-teoretiker! Ett fåtal hedervärda riksdags-ledamöter krävde vid flera tillfällen att olycksutredningen skulle kompletteras. Man kan ju inte hitta på vad som helst. Alla förslag avslogs dock av en majoritet av Riksdagens ledamöter.

Många i och kring Riksdagen var och är ju mera intresserade av sina egna karriärer och extraknäck i statsförvaltningens styrelser, utskott och kommissioner än av förbättrad sjösäkerhet och att stödja folket som valt dem. Till sist, en kompromiss (!), beslöts 2005 att sjunkförloppet skulle vetenskapligt förklaras av experter på området. Det (vetenskaplig fusket) skedde 2008. Vetenskapsmännen angav att visiret trillade av precis som Bildt hittat på 1994. Fast det skedde kl. 01.00, ca 10-15 minuter tidigare än vad som angetts officiellt. Mayday sändes dock kl. 01.22, då slagsidan var 20-30°.

Vetenskapsmännen fann emellertid att >2.000 ton vatten lastades i överbyggnaden under ett par minuter och att färjan snabbt krängde >35° kl. 01.05, vilket ingen överlevande hade märkt. Överlevande noterade att slagsidan minskade så att man kunde komma ut på öppna däck under 10 minuter. Färjan kapsejsade inte. Färjan flöt och vattenfylldes under 20 minuter. Under tiden krängde färjan mer och flöt sedan upp och ner med kölen i vädret kl. 01.30! Skrovet var ju oskadat och fyllt med luft. Färjan kunde inte sjunka! Men sedan sjönk den uppochnervända M/S Estonia ändå enligt vetenskapsmännen.

Luften i det vattentäta, oskadade skrovet pyste nämligen ut under ytterligare 20 minuter. Hittade man på. Allt var ju bara bluff! Från början till slut. Inget visir trillade av. Carl Bildt ljög för att skydda sig själv ... och andra och mörka att M/S Estonia användes att smuggla stulen militär utrustning. Det var för 20 år sedan. Allt beskrivs nedan och i länkarna till vänster. Visiret? Det sprängde svenska Försvarsmakten loss under vatten ... efter olyckan! M/S Estonia sjönk för att hon var läck! Folk dog för att färjan inte var sjövärdig med redarens och myndigheternas kännedom.

 

 "Estonia kom till genom en politisk överenskommelse efter Carl Bildts valseger 1991. Sverige byggde sedan färjeterminalen i Tallinn. Fartyget ägnade sig åt smuggling av militärt gods. Ett passagerarfartyg med militär last räknas inte som ett passagerarfartyg utan som ett fartyg som transporterar militärt material som har passagerare ombord. Carl Bildt var den förste i Sverige som fick reda på att Estonia hade sjunkit. Hela natten talade han i telefon. Han vägrar i dag att svara på frågor. Ingen svarar på frågor. Ingen ställer frågor. Moderater och socialdemokrater samarbetar som siamesiska tvillingar. Media tiger."

Stefan Torssell

  

Det är 20 år sedan M/S Estonia sjönk och nu kanske vi får reda på varför. Tyvärr har Sveriges satsning på förbättrad sjösäkerhet 2001 inte lett någonstans under 13 år - pengarna hamnade just någonannanstans - och ingen bryr sig. Det är inte politiskt korrekt att bry sig. Men 28 september 2014 - 20 år sedan M/S Estonia sjönk - kanske några bryr sig? Det är ju otroligt hur några ynkliga svenska politiker som Bildt och Carlsson kunde tvinga kollegor och stats/militärtjänstemän att ljuga, ljuga och ljuga (och döda) 1994 och nu, när dessa statstjänstemän är pensionärer, de kanske vågar berätta vad de tvingades till. Vi får se.

Att atombomber aldrig fungerade 1945 och senare och att ingen människa varit på Månen 1969 och senare är bara kul. Klart man kan luras tro motsatsen, mha propaganda och pseudovetenskap. Att inga araber kraschade flygplan i toppar på skyskrapor i New York 2001 är kanske en händelse som förklaras 2014. Och kaptenen på M/S Costa Concordia blir kanske frikänd 2014. 2014 blir nog ett riktigt bra år. Folk kan ju inte tro på jultomten hur länge som helst.

Anders Björkman (28 september 2014)

Fru talman! Jag har inte sagt någonting om kompletterande utredning. Jag säger att vi förhåller oss ödmjukt och prövande. Det är som alla vet en lång historia med ganska många påståenden av detta slag. Jag har med åren blivit försiktig, både med att avvisa och att snabbt ansluta mig till dessa påståenden. Låt oss pröva, och om det nu sker en granskning i Estland låt oss avvakta och se vad esterna kommer fram till. Sedan kan vi aktualisera frågan i Sverige.

Statsminister GÖRAN PERSSON (s) 27 april 2006 

 

Tänk att detta hände 1994/7 och 2006 ... och 2017

och inget händer ...

Ines Uusmann blev politiskt ansvarig för Estoniaolycksutredningen 7 oktober 1994. Hon visste inget om sjösäkerhet då eller senare. Och har aldrig svarat på brev jag sänt för att hjälpa henne. 2017 är Ines Uusmann styrelselproffs och bor i Helsingborg.

Den 15 augusti 1996 publicerade DN Debatt (texten i länker är ofullständig!) en artikel av mig där jag föreslog att M/S Estonia nog sjönk, pga läckage. Resultatet var att Ines Uusmann idiotförklarade mig i media samma dag. DN vägrade att publicera en kommentar av mig om detta, pga platsbrist i tidningen. Det gäller fortfarande 2017.

Den 18 september 1997 beslutade regeringen att tillsätta en analysgrupp med uppgift att granska olika myndigheters, men också andra organs, agerande med anledning av Estoniakatastrofen.

Analysgruppen genomförde den 28 oktober 1997 en intervju av Ines Uusmann. Intervjuare var Conny Nordin, Hanna Brogren och Lars Tomth från Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder. Av okänd anledning ställde Analysgruppen inga frågor om min DN Debatt artikel från 1996. Jag träffade Analysgruppen senare och visste inte ens om att de hade intervjuat Uusmann. I Analysgruppens alla rapporter senare nämns inte min DN Debatt artikel med ett enda ord.

Men forskare funderar fortfarande om det. Ett exempel 2006 är p. 40 i Whistleblowers. 

 

Tänk att detta skrevs 1998 ... 

och att inget hände ....

Vad händer på Chalmers Tekniska Högskola april 2015?

 ingenting ?

Chalmers/SSPA:s förfalskade modellprov 2008.

 

 

Vart tog videon vägen?

 

När sjönk Estonia?

Eklund meddelade:

Klockan 22.00 såg jag Estonia snett framför oss, omkring 30°, på babordssidan. ... Hennes kurs kl. 22.00 var nästan västlig och hon höll sig rätt stadigt bredvid oss. ... Jag såg Estonia hela tiden på radarn. ... Kl. 01.30 ... hörde jag på kanal 16 hur Estonia sade en gång Mayday. ... Jag svarade Estonia omedelbart men de svarade inte tillbaka. ... Under tiden jag försökte få kontakt, så tog jag ut hennes position från radarn. Från det vi hörde Mayday-anropet och fram till ekot av Estonia försvann så tror jag att det tog bara cirka sex minuter. Tiderna framgår av protokollet som jag förde under nattens lopp. ... Efter att vi hör(de) Mayday anropet så såg vi ljusen från Estonia. ... Under vår färd fram mot Estonias position så försvann ljuset från henne och på radarn. Strax innan hon försvann från radarn så uppfattade jag att hon girade babord ... detta skedde mycket hastigt ... eftersom vektorn försvann så misstänkte jag att Estonia sjönk. ... Vi hade alla tre radarna igång. ... Under färden fram till Estonias position så manövrerade jag fartyget ... Jag höll även protokoll. ... I protokollet jag skrev är tiderna exakta emedan de är tagna från GPS-navigatorn.

Det verkar som om Estonia sjönk kl. 01.36. Tyvärr finns ej protokollet längre. Enligt JAIC1994/7 sjönk Estonia 20 minuter senare efter att ha drivit en sjömil med 2 knops fart.

 

Ett obesvarat brev  

 

"Chalmers goda rykte bibehålls genom att inte samarbeta med dig" (11 oktober 2014)

Chalmers Tekniska Högskola har meddelat att de inte vill samarbeta med mig om förbättras sjösäkerhet och i arbetet att förklara Estoniaolyckan.

 

Aftonbladet och Anders Hellberg vilseleder 2014 om Estoniaolyckan! (7 oktober 2014)

Jag hade knappt uppdaterat denna sida förrän Aftonbladet/Debatt 30 september 2014 publicerade:

Estonia var en olycka - inte en konspiration. Okunnighet bakom alla lösa rykten och spekulationer

Hellberg anger i sin artikel att:

Ändå saknas varje tillstymmelse till bevis för att haveriet orsakats ... för att fartyget inte var sjövärdigt när det lämnade Tallinn och ... skulle ha orsakat den svåraste sjökatastrofen på Östersjön i fredstid. ... Kommissionen och två oberoende skeppstekniska utredningar är ense om att fartyget sjönk på grund av vatten på bildäck.

Hellberg/Aftonbladet har 2014 fortfarande inte fattat att jag visat att:

DEBATTEN: I helgen var det 20 år sedan Estonia förliste i Östersjön. Trots att en omfattande haveriutredning gjordes florerar fortfarande många förfalskningsteorier om varför färjan sjönk. Dagens debattör tycker att det är dags att sätta punkt för alla okunniga misstankar.

DEBATTÖREN: Anders Hellberg, frilansjournalist.


A. ... M/S Estonia 1994 inte var sjövärdig med 50+ slängöverbord, hoppa i iskalla sjön, simma till flottarna (om du kan simma), när färjan sjunker och med 22 dörrar i de vattentäta skotten i skrovet, så att folk kunde gå på toaletten, men som var olagliga enligt internationella sjösäkerhetsregler. Färjan var felaktigt certifierad och ej sjövärdig. Det är ingen okunnig förfalskningsteori. Inte skall pensionärer hoppa i sjön och simma iland när en olycka sker i Östersjön som Hellberg anger.

B. ... två (tre, fyra?) oberoende skeppstekniska utredningar är ense om att ... Arkimedes princip inte gäller i Östersjön, dvs att kapsejsade färjor som flyter upp och ned sedan sjunker, när luften i skrovet komprimeras under 20 minuter. Det är ju löjligt. Naturligtvis bara kapsejsar och flyter upp och ned färjor som lastar vatten på bildäck. Det är ingen förfalskningsteori. Det är Arkimedes princip!

Aftonbladet har vägrat publicera ett svar från mig på Hellbergs gamla lögner. Jag har naturligtvis försökt men redaktör Anna Andersson, AB debatt, vill inte: "Det är inte vi intresserade av" säger hon. Hon är inte intresserad av debatt.

Hellberg anser dock Försvarsmaktens senaste ubåtsjakt är att oansvarigt spektakel.

Hellberg/Aftonbladet rekommenderas därför att läsa nedan:

 

Vad är Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga, SEA 1994-2014? (publicerat 25.09.14)

Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga, SEA, skapades litet mer än två månader, 3 november 1994, efter olyckan.

Enligt egna uppgifter har stiftelsen från början konsekvent sedan 1994 arbetat för att offren, de som kan återfinnas, skall omhändertas och återföras till en värdig begravning i sina hemländer.

En annan viktig del av stiftelsens verksamhet är, igen enligt egna uppgifter, att verka för att orsaken till katastrofen utreds grundligt och att sjösäkerheten väsentligen förbättras för framtida färjepassagerare.

Under nästan 20 år har SEA tyvärr inte gjort mycket dessa avseenden. Under 20 år har SEA aldrig, förutom informella kontakter via Bertil Calamnius, kontaktat mig, Anders Björkman, Heiwa Co, att hjälpa till med att fastställa orsaken till olyckan och alla uppenbara sjösäkerhetstekniska brister med färjan. Det är mest religiösa minnesstunder och kransnerläggningar som gäller.

SEA gjorde en video 2009 som man inte själv länkar till 2014.

SEA konstaterar att färjorna M/S Joola och M/S Jan Heweliusz flöt upp och ned efter att ha kapsejsat men har aldrig undrat varför M/S Estonia inte gjorde det. Jag har ju förklarat det. Arkimedes princip gäller även när fartyget flyter upp och ner. SEA länkar därför aldrig till mig! Jag finner det ytterst beklagligt.

SEA noterar 2014 följande:

Under arbetet med att hedra minnet av de omkomna från M/S Estonia på 20-årsdagen kommer olika idéer, om hur vi skall arbeta i framtiden för att få klarhet i katastrofen och dess följder, att prövas. SEA kommer att samarbeta med alla som är intresserade av att fortsätta finna svaren på de gåtor som omgärdar förlisningen, både tekniskt och politiskt. Vad är det som skrämmer så många initierade maktföreträdare till tystnad och systematiskt manipulerande för att dölja vad som egentligen hände den 28 september 1994 och därefter?

Det är en märklig deklaration. SEA har aldrig samarbetat med mig. SEA har aldrig fattat att en haveriutredningsrapport som M/S Estonias enligt svensk lag aldrig avslutas! Meddelar man nya uppgifter som ändrar tidigare slutsatser i en haverirapport skall dessa utredas och rapporten korrigeras. I Sverige sker det inte. Sverige struntar ju konsekvent i lagar och förordningar. Det är inte demokrati. Märkliga särintressen styr.

 

Sjövärdighet

Officiellt var M/S Estonia sjövärdig. Det är hur enkelt som helst att visa sedan 1994 att M/S Estonia inte var sjövärdig!

  • Livräddningsutrustning, korrekt antal livbåtar, flottar och sjösättningsanordningar saknades! Det gick inte att evakuera >2.000 personer ombord torrskodda i nödfall. Det var hoppa i sjön och simma iland som gällde. Helt olagligt.
  • Den vattentäta skrovindelningen var ej enligt internationella SOLAS regler. Där fanns 22 dörrar i de 13 skotten under vattenlinjen som kunde öppnas/stängas hur som helst. Enligt reglerna var de ej ens tillåtna. Slappa myndigheter hade godkänt det hela.
  • Evakuering till sjöss av alla ombord hade aldrig tränats eftersom det inte var möjligt. Besättningen visste inte ens hur det gick till. Passagerare kunde därför ej informeras (att det skulle hoppa i sjön vid evakuering).
  • Färjans certifiering var ej korrekt, dvs riktiga cerifikat, arbetsbeskrivningar saknades, mm, mm.
  • M/S Estonia var 27 september 1994 inte sjövärdig med redares och myndigheters kännedom. Jag visar det i länkar/webbsidor nedan.

SEA har aldrig angett motsatsen och bett att JAIC:s slutrapport korrigeras! Varför?

 

Förfalskade utredningsrapporter

Haveriutredningen, JAIC, refererar 1997 till olika rapporter signerade av olika 'experter' om vågkrafter på förskepp, stabilitet med vatten i överbygganden och manöversimulationer för att motivera sina märkliga slutsatser i slutrapporten. Alla dessa delrapporter är pseudovetenskapliga förfalskningar som jag visat i länkar/webbsidor nedan. Inte slår 1000-tons vågkrafter ljudlöst mot förskepp i storm, så att visir trillar av ... ljudlöst. Inte sjunker färjor med vatten i överbygganden. Inte flyter färjor på däckshus. Inte driver sjunkande vrak med 2.2 knops fart för att plötsligt sjunka! SEA har aldrig reagerat. SEA tiger. SEA behöver naturligtvis inte tro på mig, men kunde väl fråga en tredje part vem som har rätt?

 

Pseudovetenskaplig sjunkförloppsstudie av Styrelsen för Psykologiskt Försvar 2002/3

2002/3 utförde Styrelsen för Psykologiskt Försvar, SPF, en förstudie som skulle förklara sjunkförloppet. SEA var med i en referensgrupp att övervaka arbetet som utfördes av civilingenjör Staffan Sjöling, Försvarets Materialverk, FMV, och amiral Frank Rosenius, Försvarsmakten. Deras rapport färdig mars 2003 var 100% pseudovetenskap: man lekte med en dator och lastade en modell av Estonia med upp till 12.000 ton vatten i överbygganden ... och modellen varken trimmade eller sjönk, eftersom hela modellen inklusive överbyggnad med visir och däckshus var vattentäta. Och sedan sänkte man modellen. Ventilationstrummor i sidan ledde ner i maskinrummen och genom den flödade vatten ner. Bluff alltsammans. Synpunkter och kommentarer av utomstående ignorerades naturligtvis. SEA teg. Jag har beskrivit eländet i boken Katastrofutredning/Disaster Investigation som SEA aldrig länkat till.

Staffan Sjöling arbetar 2014 för SSPA och kan nås på telefon via +46 31 772 9000 (SSPA:s växel). Jag har talat med honom nyligen (140925). Staffan anser att mina uppgifter om honom, FMV, SSPA och Estonia här på webbsidorna sedan 2003 är felaktiga och skall tas bort. Han har därför ombetts att förklara sig, så att jag kan rätta mina hemsidor (vilket jag gärna gör - mitt intresse är ju sjösäkerhet och inte korruption och särintressen i Sverige). SSPA har tidigare producerat pseudorapporter om stötkrafter på Estonias förskepp 1995 och senare om Estonias sjunkförlopp 2006-2008. Jag är inte förvånad att Staffan idag arbetar för detta korrupta företag ägt av Chalmers stiftelse. Har man börjat förfalska rapporter 2003 för FMV 2003 finns det tydligen bara en alternativ arbetsgivare - SSPA/Chalmers.

 

Mera pseudovetenskapliga studier 2005/8 betalda av Vinnova

2005/8 utfördes vetenskapliga studier av sjunkförloppet av SSPA, Chalmers, Strathclyde, m.fl. och SEA deltog som observatör. Vinnova betalade det hela. Jag har naturligtvis meddelat och visat i länkar/webbsidor nedan att allt var pseudovetenskap, modellen flöt mha av ett vattentätt däckshus och sjönk mha dolda ventiler i skrovbotten, men SEA reagerade aldrig. SEA teg.

Jag är naturligtvis besviken på SEA.

SEA har inte gjort mycket under 20 år att klargöra varför M/S Estonia sjönk och har inte hjälpt till att förbättra sjösäkerhet utan har tyst bevittnat SPF:s, SSPA:s och Chalmers manipulationer och fusk.

 

Det verkar som SEA 1994-2014 och dess styrelse Lennart Berglund, lennart.berglund@seainfo.se , Bertil Calamnius, bertil.calamnius@swipnet.se , Göran Claesson, goran.cla@telia.com , Lasse Johnsen, lasse.johnsen@bonusgruppen.se , Odd Lundkvist, odd.lundkvist@telia.com , Lennart Nord, lennart.s.nord@telia.com , Ville Torsti, ville.torsti53@gmail.com , och styrelsesuppleanter: Monica Köpsén, monica.kopsen@home.se , Örjan Norlin orjan.n@telia.com , bara är en organisation/stiftelse att stötta svenska regeringens och myndigheters mörkläggning av hela Estoniaolyckan. Man bara nickar med under 20 år. Styrelsen verkar vara oförändrad under 20 år och skriver man ebrev till den är det bara Calamnius som svarar.

Det förvånar mig inte alls. Om de inte gillar mig kan de ju stämma mig för förtal, mm, i Tribunal de Grande Instance, Nice, Frankrike. Men enklare är att börja jobba för en kompletterad olycksutredning enligt ovan, där tidigare, felaktigt angivna uppgifter korrigeras. Det sker enklast i Sverige. Det behövs ingen ny utredning eller dykningar att förklara olyckan.

Det är bara att kontakta SHK/Transportstyrelsen att de utreder nya uppgifter som motsäger tidigare, felaktiga uppgifter, om man nu tror att Sverige är en demokrati. Jag har ju försökt i mer än 15 år men förgäves, t.ex.

En parlamentarisk utredning med rätt att förhöra folk under ed varför olyckan sköttes inkompetent är en annan idé: varför skulle haverikommissionen bara utreda visiret som olycksorsak? Varför angav Sjöfartsverket att färjan var sjövärdig? Varför producerade SSPA en falsk rapport redan 1997 och mera 2005-2008 tillsammans med Chalmers? Varför misskötte Vinnova sitt uppdrag från regeringen. Vilka ankom Huddinge sjukhus olycksdagens morgon? Varför hittade Staffan Sjöling, FMV, 2003 på hur Estonia sjönk? Vad gjorde Försvarsmakten vid vraket? Det finns många obesvarade frågor 2014.

 

Sjökapten om Estonia: "En mörkläggning" (17 mars 2014) med kommentarer

Sjökapten om Estonia: "En mörkläggning" (17 mars 2014) utan kommentarer

Ett reportage om Estoniaolyckans mörkläggning 1994-2014 av en som var med. Små svenska media försöker klargöra varför M/S Estonia sjönk 1994 men de stora svenska media tiger ... som vanligt ... sedan dess. Det är inte bra. Varför vill inte Dagens Nyheter och chefredaktör Peter Wolodarski att sjösäkerheten förbättras 2014?

Chalmers Tekniska Högskola, CTH, skall äntligen bedöma Anders Björkmans uppgifter om CTH:s oredligheter 2006-2008 beträffande Estonias sjunkförlopp 1994 (12 december 2013)

Chalmers Tekniska Högskolas prorektor Mats Viberg - viberg@chalmers.se - (och andra) har utsett Karin Andersson - Karin.Andersson@chalmers.se - till ny prefekt på institutionen för sjöfart och marin teknik till 2014-12-31 och Mats har bett Karin att utreda de pseudovetenskaplig oredligheterna där under tiden 2006-2009 utförda av professor Olle Rutgersson och dr. Claes Källström, SSPA Marin AB (helägt av CTH).

Resultatet av Karins handläggning kommer att publiceras här. Frågan är enkel:

Kan ett kapsejsat fartyg som flyter uppochner på instängd luft och material i oskadat skrov sjunka som beskrivet av Chalmers och Strathclydes universitet 2008.


Hur sjunker det kapsejade, uppochner flytande fartyget ovan? Komprimeras luften inne i fartyget? Ring gärna Karin - +46 31 772 21 52 - om upplysning om eventuella framsteg i ärendet. När jag ringer och frågar, svarar inte Karin. Försök själva och meddela mig anders.bjorkman@wanadoo.fr !

 

Tänk vad man kan hitta på redan 2006:

"Jag tycker ändå att det var intressant och ganska upplysande att det som var fakta från Seismologiska institutet i Helsingfors var att det inte hade noterats någon sprängning vid själva förlisningen utan under förlisningsnatten, men att deras instrument är så känsliga att det faktiskt gav utslag när fartyget träffade botten. Därför nämnde jag det i svaret. Jag tycker att det fortfarande är värt att notera."

Mona Sahlin, 2006 (som tror på jultomten)  

 

Undervattensrobotar ska ge svar om Estonia (5 juli 2013) 

 

Nya dykningar vid Estonia planeras (21 juni 2013) 

 

Dykundersökning av Estonias skrov 2014

Den 13 juni 2013 har SEA inlämnat en ansökan till svenska Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap om att dyka på M/S Estonia för att undersöka skrovet från utsidan. Dykningarna skall utföras av Anders Jallai sommaren/hösten 2014, dvs i samband med att det var 20 år sedan färjan sjönk. Myndigheten har naturligtvis efter mer än tre månader ej besvarat ansökan. Överlevande Anders Ericson tror inte myndigheten vill hjälpa. Det är ju klart. Myndighetens uppgift är ju att skydda ansvariga svenskar som beställde mörkläggningen 1994.

 

The MV Estonia sinking is still not explained 2013!

 

Progressive global collapse mitigation of any structure

December 2012 blev jag inbjuden att tala (ej om Estonia) vid en konferens i Evanston, USA, Augusti 2013. Programmet med mitt föredrag publicerades på Internet. En vecka innan konferensen skulle starta drogs inbjudan tillbaka och föredraget ströks - som ni kan läsa här.  Litet Estonia över det hela. Passar ej musiken skjuter man pianisten för att ej störa den sociala (o)ordningen.

 

M/S Estonia - Unglücksfahrt stand unter Beobachtung (Café 23 mit Jan Gaspard) (mars 2013)

Jutta Rabe förklarar på tyska att M/S Estonia var läck och hur Försvarsdepartmentet ringde upp henne, etc, etc.

 

TV4 Sommaren 1997 kl. 11.48 i programmet visar mig i farten. Klart att M/S Estonia var läck!

 

Kapitel 4, del 4 är populär läsning 2013 och förklarar en del vad som hände september 1994. 

 

Om någon kan förklara hur ett kapsejsat fartyg, som flyter upp och ner enligt Arkimedes under fyra minuter, sedan sjunker under18 minuter kan ni nog lösa Heiwas utmaning och vinna 1 000 000:- .

 

Den Tyska expertgruppens update report är intressant läsning 2013:

(3) The visor did not tumble forward over the bulbous bow while the vessel was still on full ahead making some 14 kn, but remained attached to the vessel until she had capsized and heeled to about 130°/140°.

Vad betyder det? Visiret trillade inte av innan färjan kapsejade! Hur är det möjligt?

 

Ytterligare intressant läsning 2013 -

Visiret vid vraket och, varför inte,

Estoniabluffen.

Hur krängde Estonia? 

Olle Rossander och veckotidningen Fokus vilseleder om Estonia

Förord 1999 - som jag skrev att hjälpa Henning Witte. 

"When windows on the accommodation decks (i.e. in the deck house decks 4 - 9) were broken by wave forces, subsequent .... sinking was inevitable". 

Förord 2005 - lika aktuellt 2013 - förklarar varför Estoniautredningen förfalskades.

Vittnet som startade länspumparna

 NTF-konferensen 1998 

Förord 2005

"En färja sjunker inte, pga felaktiga bogvisirlås. En färja sjunker inte om bogvisiret trillar av. En färja sjunker inte om bogrampen dras ut av visiret. En färja sjunker inte om det kommer in vatten vid rampen på bildäcket över vattenlinjen vid framfart. Allt vatten på bildäcket rinner ut när färjan stannar. En färja som kränger, pga vatten instängt pà bildäcket, sjunker inte utan kränger tills den kapsejar. En färja som kapsejar sjunker inte utan flyter upp och ned. En färja som kapsejsar flyter inte på däckshuset. För att en färja skall sjunka måste det finnas en orsak att flytkraften i skrovet försvinner. Flytkraften brukar försvinna om skrovet är läck under vattenlinjen. Enligt Estoniautredningen är skrovet oskadat. Men det finns inga bevis för den saken. Under tre år undersökte Estoniautredarna aldrig orsaken till att färjan sjönk. Istället hittade man på en saga. Det blev en förfalskning."

Anders Björkman, förf. till boken Katastrofutredning om varför fartyg sjunker inte 

Om Estoniaolyckan  

SEA:s Estonia video 2009 (publicerad 3/2012). Tyvärr nämns som vanligt ej Heiwa Co:s uppgifter med ett enda ord. (19 mars 2012)

Costa Concordia 13/14 januari 2012. Omkomna bärgas och tre olika utredningar har startats om vad som hände men uppgifterna i den 'svarta lådan' - (voyage data recorder) är svåra att tolka. Det liknar Estonia! 

Riksdagsdebatterna 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2006, 2008 och 2009; regeringen ljuger friskt hela tiden om Estonia ... och ingen reagerar! 

Estoniasamlingen.se, webbsidan som skapades 2001 för att informera om Estoniaolyckan (mis)sköts sedan 1 april 2011 av Riksarkivet. Tidigare ansvariga, SPF och MSB, avslutade aldrig arbetet eller uppdaterade/korrigerade samlingen och Riksarkivet har ej heller gjort ett skvatt ... och tänker heller inte göra något. Testa gärna webbsidan! Sök på 'länspumpar' eller 'vattentäta dörrar' och se vilken information som delges ... dvs ingen alls. Webbsidan är rena skämtet och inga Estoniaanhöriga reagerar. 

Studie rörande livräddningsflottar (sid 12 - para. 7.1) "Estonia var utrustad med 63 uppblåsbara flottar, godkända (?) för sammanlagt 1575 personer. De förvarades på däcken 7 och 8 och var alla utrustade med hydrostater. Tolv flottar var gjorda för att sjösättas med kranar de övriga att släppas i sjön". Att det innebär att 1 275 personer skulle hoppa i sjön och simmma till en flotte när fartyget sjönk anges ej eftersom Estonia hade fel livräddningsutrustning! Vilket man aldrig meddelat officiellt! Alla flottar skulle ha kunnat sjösättas med kranar!

 

Brev den 20 februari 2001 I brev 2000-01-14 har Regeringskansliet sänt remissvar från SHK, SPF, KTH, CTH AB, SfV, SSPA Sweden AB och finska justitieministeriet om ovan för kännedom. Om Heiwa Co har kommentarer emotser Näringsdepartementet dessa senast den 26 februari 2001, innan regeringen fattar beslut.

 

Regn i maskinrummet? Sid 38 - "En besättningsman hade rapporterat att han från en tv-skärm såg vatten i maskinrummet. Regnvatten, tänkte han, och slog på pumparna för att få bort det".  

 

Kloka ord naturligtvis utan att nämna Heiwa Co!

 

Intervju

 

Klas Brännström och Chalmers Tekniska Högskolas kriminellt oredliga Estoniaforskning

 

Senaste nytt om snabba räddningsbåtar

 

Hur sjunkförloppet förfalskades

 

Hur svenska FörsvarsMakten, FM, sprängde loss Estonias visir under vatten efter olyckan

 

Vetenskapligt fusk godkänns av Strathclydes universitet

 

Chalmers förfalskade modellprov med m/s Estonia. I Chalmers Magasin kan man läsa hur Claes Källström och konspiratörer utförde modellprov med m/s Estonia 2008. Naturligtvis flyter fartyg/modellen uppochned efter kapsejsning på flytkraft under vatten och instängd luft i skrovet och sjunker inte. Men släpper man ut luft i skrovet (mha en dold ventil i skrovbotten), så sjunker modellen. Det är vad Källström & Co gjorde 2008 = rent fusk! Inför publik! Naturligtvis beordrad från högre ort! I Sverige är allt möjligt eftersom landet är så litet och högre ort kan kontrollera allt. Mha litet hot av olika slag. Media rapporterar det inte! Media är nämligen hotade de med! Källström avled litet senare av okänd anledning.

 

Hur sjönk m/s Estonia 1994? Frågan ställdes i Svensk Sjöfartstidning sida 13 i december 2008 och ingen myndighet eller ansvarig forskare behagade besvara anklagelsen att modellprov och datorsimulationer utförda 2008 av långsam sjunkning av en färja som flyter upp och ner efter kapsejsning var förfalskade (mha en dold ventil i skrovbotten där luft släpptes ut).

 

The Naval Architect, tidskrift som utges av Royal Institution of Naval Architects i London ägnar sid 28-42 i septembernumret 2010 om Estoniaolyckan och citerar flera av Heiwa Co:s uppgifter som Estoniakommissionen censurerade (t.ex. de vattentäta dörrarna).

 

Estoniasamlingen.se, webbsidan som skapades 2001 för att informera om Estoniaolyckan kommer nog att avslutas. Beslut skulle ha fattats före 13 juni 2010 av regeringen. Webbsidan blev ju aldrig klar! Dokumenten gick inte att läsa. Estoniasamlingen var inte heller heltäckande vad gäller material som publicerats om Estoniakatastrofen och dess följder utan mer selektiv propaganda av vad regeringen ville framhålla. Sidan uppdaterades aldrig sedan MSB tog över den. Enbart Heiwa Co har dokumenterar den senaste uvecklingen, t.ex. att Riksdagen med acklamation struntar i krav om kompletterande utredning, mm (se nedan).

Tid för beslut om den framtida förvaltningen har emellertid skjutits fram och bör komma i början av nästa år enligt MSB. Anledningen till att beslutet om den framtida förvaltningen har skjutits fram är att det har behövts mer tid för att handlägga ärendet än vad som tidigare förutsågs. Det finns dock inga planer på att lägga ner Estoniasamlingen uppger MSB. MSB anger att de fortfarande arbetar med samlingen och det är därför massor av dokument inte kan läsas (!) sedan 2001. En del av dokumenten kommer inte heller i sin helhet att kunna läsas på webben pga bestämmelser i främst personuppgiftslagen.

 

Ny Estoniautredning. Riksdagsledamöterna Jan Erik Ågren ( ), Per Bolund (mp), Kent Härstedt (s) och Aleksander Gabelic (s) krävde 091002 ny, oberoende Estoniautredning! Den 3 mars 2010 avslog Riksdagen förslaget utan debatt eller omröstning, dvs med acklamation.

 

Hur Estoniauppgifterna mörklades

 

Ny Estoniautredning. Riksdagsledamöterna Jan Erik Ågren ( ), Per Bolund (mp), Kent Härstedt (s) och Aleksander Gabelic (s) kräver 091002 ny, oberorende Estoniautredning!

... Under 2008 presenterade Chalmersägda SSPA Sweden AB, på regeringens och statliga Vinnovas uppdrag, en studie av Estonias sjunkförlopp. Forskare som deltog i dessa studier och experiment menade att de utredningar som hittills gjorts om orsaken till olyckan inte är tillräckliga för att skapa full klarhet, även om deras experiment, åtminstone till viss del, gav stöd åt JAIC:s officiella förklaring till förlisningen. ...

... Ett flertal expertutlåtanden, de dykningar som gjordes dagarna efter förlisningen med mera tyder på att den beskrivning JAIC gav i sin rapport – nämligen att bogvisiret lossnade – inte nöjaktigt förklarar Estonias hastiga förlisning. Ovissheten om orsak och förlisningsförlopp måste skingras och ansvar utkrävas.  (7 december 2009)

Färja som flyter efter kapsejsning kan ej sjunka! De som anser motsatsen har helt enkelt fel!

 

Newsmill tackar nej till artikeln. Anledning: du (Anders Björkman) har redan skrivit flera texter i ämnet och vi (Newsmill) anser att det senaste alstret inte tillför tillräckligt mycket nytt.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Regeringen beslutade (081218) att följande skulle gälla under budgetåret 2009 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ...

25. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ansvara för informationsbanken över M/S Estonias förlisning samt vara kontaktorgan för anhöriga och överlevande. Under 2009 ska myndigheten förbereda det långsiktiga säkrandet av informationsbankens innehåll.

Tyvärr har MSB inte gjort mycket under 2009. Följande uppgifter har ej dokumenterats på MSB:s hemsidor om Estonia eller i dess arkiv: 

- kritik av Vinnovas sjunkförloppsforskning; svenska TV program, intervjuer med Tolgfors, ny motion och debatt i Riksdagen, nya uttalanden av Tolgfors, mm,

- olika estniska rapporter 2008; Sepp, Kurm, m.fl.,

- Heiwa Co:s föreläsningsturne i Estland och estniska medias bevakning av den,

- estniska anhörigas krav på ny utredning och regeringens nekande 2009,

- Kurms senaste rapport 2009,

- Chalmers Tekniska Högskolas hantering av kritiken mot dess oredliga forskning

- seminarium Sthlm, nya böcker utgivna 28.09.2009

- franskt TV reportage (FR3) om ansvarsfrågan 16.10.2009 (se nedan),

- rättegàngen i Nanterre om just ansvarsfrågan,

- Lars Ångström i november 2009 föreslår JK att återuppta utredningen från anmälan 061002 (se nedan).

 

Lars Ångström föreslår JK att återuppta utredningen från anmälan 061002 (091112)

Ur brev till JK 091109 :

... I början av 2007 ändrade den nya regeringen efter massiv kritik SKL:s utredningsmandat till att också analysera eventuella förändringar mellan den 28 september och 2 oktober. I samband med det beslutade JK att tillsvidare inte vidta några ytterligare åtgärder i avvaktan på SKL:s utredning. JK förklarade för mig att utredningen självklart kan tas upp igen.

SKL bekräftar i sin utredning av filmmaterialet från den 2 oktober att det är Estonias räcken från den stängda ombordkörningsrampen som ligger utanför fartyget på havsbotten.

Det finns således starkare skäl att återuppta utredningen idag än vad som fanns när JK började utredningen 2006.

Omständigheterna kring vad som skedde vid Estonias vrak de närmsta dygnen efter förlisningen är graverande för Försvarsmakten. De var som sagt utöver en finsk utredare de enda som kände till Estonias riktiga vrakposition och de hade dessutom ansvaret för bevakningen av Estonias vrak. Det måste därför anses vara uteslutet att ingen av då operativt ansvariga inom FM, MUST och KSI skulle ha någon kännedom om ett intrång på Estonias lastdäck.

Jag föreslår därför JK att återuppta utredningen från min anmälan 061002.

Det är ett utmärkt förslag! En återupptagen utredning av detta slag kommer att visa att det var Försvarsmakten som sprängde loss visiret från Estonia efter olyckan så att man sedan kunde skylla på det som olycksorsak!

 

TV-program om M/V Estonia. Fredag 16 oktober 2009 kl. 20.35 sände franska TV-kanalen FR3/Thalassa ett 30 minuters reportage om utredningen av M/V Estoniaolyckan med Heiwa Co:s uppgifter! Länk till programmet .

 

Estonias fyra gåtor. Estoniagruppen i Sveriges Riksdag har publicerat Estonias fyra gåtor (ISBN 978-91-633-5125-9) i samband med minneshögtid och seminarium i Stockholm 15 år efter olyckan.

 

Ett kapsejsat fartyg sjunker ej? 2005 beslöt regeringen att utreda hur Estonia efter kapsejsning 1994 sjönk. Vinnova funderade ett år och 2007 beslöt Vinnova att, bl.a. Chalmers Tekniska Högskola/SSPA skulle förklara det hela! Och 2008 kom resultatet; luften pyste ut Estonia efter kapsejsning! 6,7 liter varje minut! I modellskala!! Vad kan det vara i fullskala? Det anger inte forskarna! Det hela är mycket märkligt eftersom ett kapsejsat fartyg inte kan sjunka! Luft pyser inte ut ur kapsejsade fartyg!

Färja som flyter efter kapsejsning kan ej sjunka!

 

M/V Finnmerchants filmer av räddningsarbetet. M/V Finnmerchant anlände kl. 03.25 vid olycksplatsen den 28 september 1994 och när det ljusnade filmade man flottar och helikoptrar. Som synes var vädret inte speciellt dåligt. Inga 10 meters vågor som JAIC uppger, etc.

 

Estniska regeringen avvisar krav på ny utredning! (27 juli 2009)

 

Hur krängde Estonia? (18 juli 2009)

 

Hur kan ett oskadat, kapsejsat fartyg med luft i 14 vatten/lufttäta avdelningar som flyter plant upp och ner sjunka under 20 minuter?

 

Hur kan ett oskadat, kapsejsat fartyg med luft i 14 vatten/lufttäta avdelningar som flyter plant upp och ner sjunka under 20 minuter? Läs här!

Och här kan ni läsa en annan variant hur samma fartyg sjönk!  

 

Heiwa Co:s böcker äntligen i pdf format

Lies and Truth ...

Disaster Investigation

Katastrofutredning

Estoniabluffen

 

Oredlig forskning (29 maj 2009)

 

Lätt att undersöka Estonias skrov. Många experter anger 2008/9 behovet av ny undersökning av Estonias undervattensskrov! Är skrovet oskadat? Hela flata skrovbotten och skrovidorna upp till huvuddäcket befinner sig ovan havsbotten. Dykare kan lätt markera alla områden som sedan kan kontrolleras och filmas med ROV. (4 april 2009)

 

Estniska expertkommittens rapport 16 februari 2009. Margus Kurm, Chairman of the Committee, Leading Public Prosecutor, lämnade in rubricerad rapport 16 februari 2009 till Estlands regering. Rapporten analyserar Vinnovas Estoniaforskning 2006-2008 ur estniskt perspektiv. Läs Heiwa Cos recension här! (4 mars 2009)

 

Interpellation och debatt om MV Estonia i Riksdagen februari 2009. M/V Estonia är fortfarande aktuell i Sveriges Riksdag. Vad var det egentligen som sjunkförloppsforskarna kom fram till 2006-2008? Och varför meddelar Tolgfors att sjunkförloppsforskarna konfirmerar JAIC:s hypotes, när de i själva verket hittar på två nya hypoteser? Och varför rapporterar inte media om det? (11 februari 2009)

 

Research Study on the Sinking Sequence and Evacuation of the MV Estonia - Final Report (Forskningsstudie av MV Estonias sjunkförlopp och evakuering - Slutrapport) är en rapport av HSVA, Hamburg, utgiven 5 maj 2008 (del av Vinnova projektet). Ett nytt olycksförlopp föreslås - utan kapsejsning - men färjan sjunker ändå. Hur förklaras inte! (21 december 2008)

 

Pristävling (20 december 2008)

 

Technical Summary of the Investigation on the Sinking Sequence of MV Estonia (Teknisk sammanfattning av undersökningen av MV Estonias sjunkförlopp) är en rapport av Safety at Sea Ltd, Glasgow, utgiven 21 maj 2008 (del av Vinnova projektet).

 

Otroliga vittnesuppgifter (29 november 2008)

 

Mariella räddade 40 personer (29 november 2008)

Allvarliga fel i Vinnova/SSPA:s Estoniarapporter till regeringen (20 oktober 2008)

 

Vinnova och Chalmers Tekniska Högskola anger att de senaste vetenskapliga forskningsresultaten om Estonia är korrekta. Läs Heiwa Cos korrespondens med Vinnova och Chalmers om SSPA & Co producera fusk eller riktiga resultat (på engelska). (15 oktober 2008)

 

Försvarsminister Sten Tolgfors ljuger i Riksdagen 1 oktober 2008 om Estonia

 

Recidiv hos SSPA beträffande M/V Estonia

 

Färjan som flöt på fönsterrutor och andra historier

 

The ultimate manipulation - how SSPA faked the model tests

 

Enkla frågor att ställa vid Vinnovas Estonia workshop den 23 maj i Stockholm

 

Kungörelse av SSPA/Chalmers/Strathclyde/MARIN 7 april 2008 (i själva verket publiserad på deras web site 15 april 2008 - Heiwa Co:s översättning):

"Det tillkännages härmed att projektet har kommit in i slutfaserna av problemlösning med tillgängliga bevis. Alla slutrapporter, relevanta uppgifter och videon från modellprovet av det mest troliga sjunkförloppet utfört den 3 april 2008 vid SSPA:s laboratorium i Göteborg kommer att bli tillgängliga i början av maj 2008. En avslutande internationell workshop kommer att hållas i Stockholm 23 maj 2008 att underlätta öppen diskussion och åsiktsutbyte beträffande resultaten av denna undersökning."

Så nu kommer vi att få veta (1) hur snabbt Estonia (modellen) kränger till 37°, pga vatten ljudligt lastat på bildäcket i överbyggnaden under några minuter, och sedan (2) hur hon flyter på (modell) däckshuset under 20-25 minuter (fullskala) och (3) hur åtminstone 18 000 m3 luft instängt i (modell) skrovet läcker ut under ytterligare 20-25 minuter (fullskala), när fartyget (modellen) flöt upp och ned innan hon sjönk, och (4) hur hon förflyttar sig/driver mellan positionen, där visiret anges ha trillat av, och den slutliga positionen för sjunkförloppet under cirka 50 minuter (fullskala)!

Man glömmer att undersökningen skall stämmas av med en liknande undersökning utförd av ett tyskt konsortium lett av HSVA.

 

Flyter en färja på däckshuset?

 

SKL:s rapport 3 mars 2008 är ofullständig. SKL har meddelat att att deras rapport om manipulerade Estoniafilmer är ofullständig och att om man önskar svar på fler frågor eller vill ha mer information i detta ärende eller information av allmänt slag så måste SKL timdebitera för det arbete som krävs. Taxan per timma är då 1 150 kr exkl moms.

 

Video med SSPA:s modellprov (videon är ej längre tillgänglig på Internet - läs här)

 

SSPA har förklarat sjunkförloppet (3 april 2008) läs här!)

 

Estonias överlevande vet vad som hände

 

SSPA gör modellprov 3 april 2008 - media inbjudna

 

SKL:s rapport 3 mars 2008 - ofullständig analys

 

Girade MV Estonia 180° babord kl. 01.02?

Nya uppgifter om MV Estonias sjunkförlopp rapporteras i Der Spiegel 01/08! Enligt de tyska experterna Valanto och Krüger vid HSVA och T-U Hamburg-Harburg som arbetar för Vinnova, gjorde MV Estonia en 180° babordsgir redan kl 01.02 (sic) morgonen den 28e September 1994!! Enligt tidigare JAICuppgifter ägde giren rum kl. 01.17 ... och noterades av MV Mariella. 180°-giren skedde att par minuter innan Mayday sändes kl. 01.22.

Enligt den senaste tyska uppgifterna hade MV Estonia 50° slagsida kl. 01.20. Valanto/Krügers slutrapport kommer i maj 2008.

SSPA-konsortiet tror inte på de tyska uppgifterna enligt Dagens Nyheter. SSPA gör egna modellprov som skall vara klara i vår.

Heiwa Co kommer att analysera de nya uppgifterna när de blir tillgängliga.

 

En ny rapport om MV Estonias sjunkförlopp

 

Estoniasamlingen 2008

2001 beslöts att allmänheten skulle ha tillgång till alla uppgifter hos olika myndigheter om Estonia och att det skulle vara klart 2004. Resultatet 2008 är beklämmande. Kanske har dokument lokaliserats men de kan fortfarande inte läsas! Sök på t.ex. 'Anders Björkman'. Obesvarad kommunikation som inte kan läsas. Sök på 'länspump' och det enda ni kan läsa är obesvarade brev från just ... Anders Björkman. Inget annat! Samma med 'vattentät dörr' och 'vattentäta skott'. Sök på 'kapsejsning' ... så hittar ni ingenting. Trots alla brev som Anders Björkman skrev till myndigheterna om just det; att Estonia skulle ha kapsejsat med 1 900 ton vatten på bildäcket och sedan flutit upp och ned. Men sökordet 'sjunkförlopp' och 'sjösäkerhet' fungerar bra. Där kan man läsa massor av obesvarade brev om det till Näringsdepartementet ... från Anders Björkman. Men ni hittar aldrig några svar från myndigheterna. Allt har lagts till handlingarna utan åtgärd. Estoniasamlingen är på så vis ett gott bevis på myndigheternas totala likgiltighet beträffande Estonia och allt som har med sjösäkerhet att göra. Eller att man inte vet hur man skall svara. Alla väsentliga uppgifter om Estoniaolyckan är ju bluff.

 

ANNOUNCEMENT

 

Hålet i skrovet

 

Ny rapport: Bogvisiret sänkte Estonia

 

Beviset

Heiwa Co höll föredrag den 16 oktober 2007 i Riksdagshuset, Stockholm, för E-gruppen - en sammanslutning av nuvarande och tidigare riksdagsledamöter i Riksdagen, anhöriga, överlevande och andra personer - som är intresserade, 2001-2007 inlämnat motioner i Riksdagen och arbetar för en kompletterande utredning av Estonias förlisning enligt svensk och internationell lag. Vid föredragningen presenterades bevis för den mörkläggning av olyckan som svenska myndigheter gjorde 1994-1997 och som fortfarande pågår 2007 i, bl.a. Vinnovas regi och som många (även närvarande) journalister begärt uppgifter om. Föredraget följdes av utfrågning och diskussion. En intressant fråga handlade om inblandade, skeppstekniska, s.k. 'experter' som ej ifrågasätter JAIC-kommissionens väsentliga uppgifter och som arbetar för Vinnova är inkompetenta eller korrupta? Svaret är naturligtvis att de är mottagliga för mutor av i Sverige och annorledes sedvanligt slag, dvs är rena mutkolvar, eftersom de och mutgivarna tror att de kan slinka undan ansvar. Heiwa Co kommer naturligtvis att fortsätta av avslöja dessa skojare.

 

SKL:s undersökning av Estoniafilmer klar 3 mars 2008

 

SSPA Sweden AB presenterar ytterligare en förfalskad 'Estonia' rapport (report no 4006 4100-2)! (uppdaterad 25 augusti 2007)

 

Vetenskaplig rapport visar hur JAIC:s antaganden är fel

 

Submarine Collision - North Baltic Sea - 28 September 1994 - 00.55 hrs

 

Olyckan ägde rum 10-13 minuter tidigare än officiellt rapporterat - Fyra ggr mera vatten än rapporterat skulle ha kommit in första minuten

 

Regeringen beslutar 29 juni 2006 att Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL, skall analysera filmer och bilder av Estonia

 

16 maj 2006 inbjuder Estland till möte om Estonia i Tallinn 5 juni 2006. De svenska JAIC medlemmarna vägrar att deltaga.

 

 M/S 'Estonia' - Sjunkförloppstudien 2006-2008 (31 mars 2006)

 

Hur man utför en sjunkförloppsstudie - 23 april 2006

 

M/S 'Estonia' - Visiret bärgades vid vraket! Ubåtskollision? (April 2005)

 

Snabba livräddningsbåtar installerade 1995 efter rekommendation av Estoniakommissionen har visat sig vara livsfarliga och betraktas 2004 inte längre ens som livräddningsredskap! SEK 650 millioner är bortkastade på idiotisk 'sjösäkerhet'! Ett dokumenterat resultat av svensk mörkläggning av Estoniaolyckan!

Heiwa Co begär 14 december 2004 kompletterande utredning av nya fakta om Estonia

 

Ubåtskollision

 

Falska bildbevis av icke existerande skador

 

10 år sedan Estonia sjönk

Inför 10-årsdagen av M/S Estonias förlisning ägde ett seminarium rum:

Kunskapsläget, frågetecken och den framtida sjösäkerheten

Seminarium i Sveriges Riksdag, 1:a kammarsalen, måndagen 20 september 2004, kl. 13.00-16.30. Entré Riksplan.

För att hjälpa Estoniaanhöriga med processen i Paris har Heiwa Co 10 juli 2004 sammanställt en ny webbsida med några enkla Undersökningsresultat (Findings). Svenska regeringens bedömning av samma saker hittar ni på deras hemsida Estoniasamlingen. Det är bara att jämföra Heiwa Co:s bevisade fakta med svenska regeringens påhittade uppgifter.

Alla väsentliga, officiella uppgifter om Estoniaolyckan är falska!

Heiwa Co:s recension av SPF:s hemsida Estoniasamlingen kan läsas här! Journalister och reportrar får gratis tips vad de skall meddela här! Ingen journalist/reporter har hittills vågat använda uppgifterna. Ring Heiwa Co om ni inte fattar 00 33 6 61 72 54 24.

Seminariet blev tyvärr inte skriftligt dokumenterat! Enbart ljudband av anförandena finns - http://estonia.kajen.com/ESTONIA-NYHETER.html .

Heiwa Co är ett tekniskt utvecklingsbolag för sjösäkerhet med stor trovärdighet. Efter att ha analyserat >200 oljetankerolyckor 1988-1989 utvecklade Heiwa Co en ny oljetankerkonstruktion som FN:s sjöfartsorgan IMO 1997 godkänt som enda alternativ till dubbelskrov. Heiwa Co ha även lett arbetet att bygga om ett stort antal färjor. Därför är Heiwa Co intresserat av Estoniaolyckan 1994 (och Jan Heweliusz 1993 och Le Joola 2002). Alla nya uppgifter om Estoniaolyckan efter den officiella utredningens publicering utreds av Heiwa Co. Resultatet är böckerna Katastrofutredning och Estoniabluffen. Citera gärna dessa källor! Alla väsentliga, officiella uppgifter om Estoniaolyckan 1994 är falska! Det har rapporterats till ansvarigt departement och regeringen. Boken Katastrofutredning utkom under våren 2000 långt innan Mona Sahlin den 15 september 2000 yttrade följande lögn till anhöriga:

"Regeringen har ingen anledning att ifrågasätta den internationella haverikommissionens slutrapport. Ingenting nytt har framförts som skulle kunna ligga till grund för ett beslut om en förnyad haveriutredning".

Mona Sahlin har naturligtvis helt fel! Ett manipulerat remissförfarande hösten 2000 - vintern 2001 ändrade inte saken. Slutrapporten 1997 om Estoniaolyckan 1994 är ren svindel och alla väsentliga uppgifter är rena fantasier, vilket har konfirmerats i riksdagsdebatter december 2001, maj 2002 och maj 2003. Fyra riksdagsmän gjorde en KU-anmälan av Mona Sahlin och den svenska regeringen den 4 februari 2002 baserat på uppgifter publicerade i boken Katastrofutredning.

Redan i augusti 2000 filmade tjeckiska dykare en stor, dittills orapporterad skada i Estonias överbyggnad vid sidan om förrampen. Analys av denna skada leder till slutsatsen att visiret satt kvar i vraket efter olyckan. Det sprängdes och drogs loss efter olyckan, mha svenska flottans fartyg och dykare!

 

Efter noga analys är i maj 2002 den nya slutsatsen att, för att kunna skylla hela Estoniaolyckan 1994 på visiret, var det nödvändigt att be svenska Försvarsmakten - flottan - att hjälpa till att lossa det under vattnet i en hemlig operation strax efter olyckan. Läs Anders Björkmans bok utgiven 2003 om

ESTONIABLUFFEN
***
Den 28 mars 2003 publicerade Styrelsen för Psykologiskt Försvar en förstudie hur Estonia sjönk den 28 september 1994. Förstudiens bakgrund var att svenska regeringen 19 april 2001 gett SPF i uppdrag att ge ett exempel på hur Estonia sjönk. SPF hade sedan den 30 september 2002 bett Staffan Sjöling utföra förstudien med amiral Frank Rosenius.

Den nu publicerade förstudien grundas på tidigare falska uppgifter om Estonias stabilitet och flytförmåga med 0-12 000 ton vatten lastat på bildäck och är en ren fantasiprodukt eller rena svindleriet och bedrägeriet. Enligt JAIC, SPF och de senaste 'experterna' är det möjligt att Estonia flyter med 12.000 ton vatten på bildäck - JAIC hävdar tom att med 14 000 ton vatten i däckshuset flyter Estonia. Under tiden forsar vatten in i maskinrummet genom ventilationskanaler i sidan som ingen hört talas om tidigare och sänker färjan.

"Andra scenarios avseende hur vatten kan nå de undre däcken är naturligtvis möjliga. Om av oss nyttjat ritningsunderlag inte återspeglar fartygets aktuella status gäller naturligtvis inte heller slutsatserna"

Staffan Sjöling, Frank Rosenius - författare till SPFs förstudie

 

Läs den förljugna

Förstudien

och Björkmans kommentarer som avslöjar svindeln! Förstudien diskuterades i riksdagen i maj 2003!

Det borde vara självklart att en ny Estoniautredning tillsätts att bedöma t.ex. ovan uppgifter, men tyvärr kommer det inte att ske inom de närmaste åren. Anledningen är att alltför många politiker och statstjänstemän angett felaktiga uppgifter för att förvilla allmänheten och att dessa måste skyddas.

Den officiella lögnen är viktigare än sjösäkerhet i Sverige.

Mona Sahlins upprepade besked den 19 april 2001 till svenska folket, att inga nya uppgifter som ändrar Kommissionens slutsatser har meddelats, är fel! Mona Sahlin har sedan upprepat samma besked i Riksdagen den 13 december 2001, vid förhör i Konstitutionsutskottet den 3 april 2002 och via Mats Berglind (s) som ljög i Riksdagen den 30 maj 2002. Mona Sahlin borde ompröva sitt beslut!

Heiwa Co anser, t.ex. att vanvård, slarv, besättningsfel, försäkringsbedrägeri, kollision och sabotage, pga militära transporter är troliga orsaker till sjunkningen. Alla orsaker måste utredas. En kommission skall inte sitta och ljuga ihop en olycksutredningsrapport under tre år och skylle olyckan på ett visir som aldrig föll av. Heiwa Co anser att det var svenska och finska flottorna som assisterade när nedan hål i överbyggnadens styrbords förskott sprängdes för att lossa visiret under vatten efter olyckan:

Bilderna är från tyska Spiegel TV och tjeckiska NIVA TV och visar den jättelika skada i överbyggnadens styrbords sida som tjekiska dykare filmade i augusti 2000.

Kommissionen har dels meddelat att denna del av överbyggnaden är helt oskadad, dels redigerat alla officiella filmer att inte visa delen ifråga.

När svenska TV4 sände den tjeckiska filmen hösten 2000 var ovan bilder av den skadade Estonia bortredigerade! Att ovan skada är en sprängskada är lätt att konstatera: kanterna ät fläkta utåt och materialet i mitten är försvunnet och analys av provbitar tagna vid skadan visar att materialet kortvarigt utsatts för höga temperaturer = sprängning.

 

23 September 2001 meddelade svenska regeringen att olyckan var korrekt utredd och att allt var klarlagt!

web-traffic-analysis

Citerat om utredningen: 

"What is wrong with debate and listening to both sides of the defining issue of our time? If the official line is so correct and defensible, what does it have to fear from skeptics?"

"Vad är fel på att debattera med och lyssna till båda sidor av tidens avgörande fråga? Om den officiella linjen är riktig och försvarbar, vad har den att vara rädd för från skeptiker?"

Paul Craig Roberts (Assistant Secretary of the Treasury in the Reagan Administration)

"Alldenstund samhället är byggt på brutna överenskommelser, det vill säga lögner, hava de ursprungligen enkla förhållandena blivit så invecklade, att den offentliga lögnen blivit en stående nödvändighet, en slags tyst överenskommelse, som icke utan sina stora vådor kan brytas. Sålunda ser man vilka förfärliga rubbningar ett i rättan tid uttalat sant ord kan medföra, och det är icke på skämt man kallar en sådan indiskret person samhällsvådlig. Äro vi själva oskyldiga? Hava vi aldrig ljugit? Jo, vi hava det alla, ända sedan vi vore barn! Härmed mena vi icke de försynta förtigandet av obehagliga men likgiltiga saker, som icke kunna gagna uttalade men öka trevnaden outsagda.

Vi började i större skala, då vi vid altaret ljögo oss till rättigheten att få betala skatt, exercera beväring, få syssla och bli statsråd. Vi ljögo sedan med berott mod och med löjet på läpparna, då vi på ett latinskt lexikon (när biblarna inte räckte till) avlade trohetseden inför Akademiska Konsistorium.

Huru ofta ha vi icke sedan ljugit i tentamina! Professorn frågar: huru många personer i gudomen? Vi svara tre, men mena på sin höjd en. Professorn frågar om 1772 års revolution var nyttig eller skadlig för Sverige. Vi svara nyttig, men äro bergsäkra på att den var skadlig.

Professorn frågar oss om orsakerna till Sveriges deltagande i trettioåriga kriget. Vi svara religionsnit, men veta att det var politik eller ärelystnad. För tio år sedan svarade vi på frågan, vilken den enda förnuftiga representationen är: ståndsrepresentationen; i dag svara vi tvåkammarsystemet, ehuru vi icke anse någondera förnuftig.

När vi träda ut i livet, är det första vi får lära oss att tiga; förtiga viktiga sanningar, som förtegna kunna skada medmänniskors och samhällets välfärd.

Huru många gånger man tegat, då man bort tala!

Vi blir ofta förtjusta i medmänniskor, då vi träffa dem i glada samkväm! Varför? De upphöra att ljuga!

De äro sanna! Man blir betagen i sin bittraste ovän, därför att man upptäcker, att han icke menat vad han sagt på fullt allvar, och vi förstå, att omständigheterna (samhället) tvungit honom att förfäkta en dumhet. Han är kanske beredd att erkänna det, om han blir varm, och de värsta kämpar kunna le mot varandra som augurer, när de råkas mellan skål och vägg - blott man icke håller tal, ty då är man inne på offentligheten och då måste ljugas."

August Strindberg (1882)

"Visst finns det de som har uttryckt kritik både mot en del av innehållet och en del av slutsatserna. Men jag menar att det är felaktigt att säga att det skulle vara en övervägande del eller att detta skulle vara något som ifrågasatte hela JAIC:s slutsatser om varför Estonia sjönk ... jag tycker inte att det finns fog för att ifrågasätta trovärdigheten, sanningshalten eller vederhäftigheten i den gemensamma haveriutredning som Sverige, Finland och Estland gjorde av Estonias förlisning.

"... Jag vet inte hur många gånger under de här fyra åren som jag har varit ansvarig i regeringen och deltagit i diskussioner om Estonia som vi har fört, diskussioner med tekniker, med ansvariga myndigheter, med anhöriga, med politiska partier, med Estland, med Finland, med IMO och med forskare. Med detta faktaunderlag har vi med tryggt hjärta kommit fram till att säga nej till kravet på en ny utredning. Jag vill fortfarande upprepa att eftersom vi ska följa IMO hela tiden - och det tycker jag att vi har gjort hela tiden - måste vi fortsätta att pröva detta om det skulle komma fram andra uppgifter."

Mona Sahlin 3 april 2002 i förhör i Konstitutionsutskottet 

"De första preliminära resultaten visar att vattnet strömmar in betydligt snabbare på bildäcket vid öppen bogport och ramp, än vad den officiella haverirapporten, den s k JAIC, anger. Vid farter mellan 10-15 knop rör det sig om ca fyra gånger snabbare inflöde och vid ca 5 knop ca 2-3 gånger snabbare inflöde, jämfört med Figur 12.16 i JAIC. Denna uppgift, tillsammans med slutsatsen från den vittnesanalys som gjordes hösten 2006 att slagsidan började 5-10 min tidigare än vad JAIC uppgav, påverkar naturligtvis analysen och förklaringsmodellen."

Pressmeddelande SSPA Sweden AB 24 januari 2007 

"Vi har noterat att resultaten från våra prel. modellförsök är i linje med vad du tidigare har sagt om vatteninflöde genom öppen ramp. För övrigt har jag idag inga kommentarer till uppgifterna i JAIC."

Claes Källström, VD SSPA Sweden AB 25 januari 2007