Equitherapiestartpagina

Equitherapie Ė wat is dat? ga voor de actuele homepage naar www. hippocampus-nl.com en www.equitherapie.org

Equus = lateins en betekend paard en therapie komt uit het griekse en is de ler van de behandeling van ziektes.  Equitherapie betekend iemand "beter te maken" met behulp of ondersteuning van een paard nu op de volgende homepages te bereiken: www.equitherapie.org en hippocampus-nl.com .

Equitherapie en de vormen van Equitherapie 

voor meer informatie kies uit de volgende links:

Hoe werkt Equitherapie

Het therapeutische proces

Vormen van Equitherapie

De functie van het paard in Equitherapie

Paarden in de psychotherapie

Hoe werkt  Equitherapie zie nu www.equitherapie.org en www.hippocampus-nl.com

Lichaamsgericht werken

Equitherapie op HippoCampus

Het HippoCampus model

Opleidingen Equitherapie op HippoCampus zie nu www.equitherapie.org en www.hippocampus-nl.com

Opleiding equitherapie

Aanmeldingsformulier Opleiding Equitherapie zie www.equitherapie.org en www.hippocampus-nl.com

Geschiedenis en vomen van equitherapie

Hoe heeft zich equitherapie ontwikkeld

Orthopedagogisch voltigeren

Paarden in de psychotherapie

Vormen van Equitherapie ga naar de nieuwe homepage www.hippocampus-nl.com

 

Dat paardrijden door op verschillende manieren gehandicapte mensen met veel plezier gedaan wordt is al jaren in Nederland bekend. Bij het therapeutische paardrijden gaat het erom het paardrijden en het contact met het paard doelmatig te gebruiken, om therapeutische effecten te bereiken, zowel op lichamelijk als psychisch vlak. Belangrijke elementen zijn het bewegen op en met het paard, het omgaan met het paard, de doelmatige inzet van verschillende bewegings-, waarnemings- en belevingstechnieken, en de therapeutische interventies in de samenwerking tussen cliŽnt, paard, en therapeut.

Therapie, individueel en in de groep ga naar de nieuwe homepage www.hippocampus-nl.com
Cursussen / workshops / leergangen, in groepen van maximaal 16 deelnemers
Opleiding equitherapie, volgens de richtlijnen van de FATP ga naar www.equitherapie.org en www.hippocampus-nl.com
Training, individueel en in kleine groepen
Supervisie, individueel en in kleine groepen van maximaal vijf deelnemers ga naar www. hippocampus-nl.com en www.equitherapie.org
Projectontwikkeling op aanvraag en volgens afspraak
Orthopedagogisch voltigeren / paardrijden (OPV / OPR) ga naar www. hippocampus-nl.com en www.equitherapie.org
Clinics en demonstraties, op HippoCampus en andere locaties ga naar www. hippocampus-nl.com en www.equitherapie.org

Orthopedagogisch voltigeren/paardrijden volgens de richtlijnen van het Fatp is op hiervoor opgeleide paarden in groepen of individueel mogelijk. Bij het voltigeren wordt in groepen van maximaal 4, bij het rijden maximaal 2 gewerkt. De doelstellingen kunnen per groep, en binnen de groep per deelnemer variëren. Er zijn spel georiënteerde en sport georiënteerde toepassingen mogelijk, afhankelijk van de behoeften van de nieuwe deelnemers. Doorlopende groepen en tijdelijk beperkte groepen zijn mogelijk.

HippoCampus verzorgt samen met de "Stichting helpen met Paarden" (ter bevordering van equitherapie op wetenschappelijk verantwoorde basis) en in samenwerking met de andere lidorganisaties van FATP ( Forum der Ausbildungstraeger Therapie mit dem Pferd) vanaf medio 2000 een opleidingstraject voor therapeutisch paardrijden. Een gedeelte van de opleidingen wordt op HippoCampus door cursusleidster Ulrike Boon-Thiel verzorgd, een gedeelte wordt uitbesteed. Over actuele informatie ga naar www. hippocampus-nl.com en www.equitherapie.org

Het doel is ook in Nederland te komen tot een keurmerk voor equitherapeutische activiteiten. Dit gebeurt d.m.v. een modulesysteem, waarbij afhankelijk van vooropleiding en ervaring op het hippische, pedagogisch-psychologische of therapeutische terrein de nodige basis en voortgezette scholing verworven kunnen worden.

Bij interesse voor dit uitgebreide opleidingstraject adviseren wij een of twee kennismakingsworkshops te bezoeken om de methode te leren kennen en bij verdere interesse afhankelijk van de eigen achtergrond en doelen met HippoCampus of een andere opleidingsadviseur van de Stichting een eigen opleidingstraject samen te stellen.

Opleidingsmogelijkheden 2002/2003. Nieuwe opleiding herfst 2002.

Individuele toegangsgesprekken tot uiterlijk 30 juli 2002

Checken van de toelatingseisen, Kunnen telefonisch of tijdens de workshops worden afgesproken. Ga naar ga naar www. hippocampus-nl.com en www.equitherapie.org

Kennismakingsworkshop : September 2002 en nog een keer voor december 2002 op aanvraag

2 dagdelen (maximaal 12 deelnemers)

Wat is therapeutisch Paardrijden
Zelfervaring met en op het paard in kerngroepen
2 dagdelen (maximaal 12 deelnemers)
Wat moet een Equitherapeut kunnen
Therapiepaarden en Randvoorwaarden
Eigen motivatie en doelstellingen voor therapeutisch paardrijden

Afsuiting selectie van deelnemers opleidingsgroep medio october2001

De opleidingscommissie en cursusleiding behoudt zich het recht voor deelnemers n.a.v. hun vooropleiding en indruk tijdens de kennismakingsworkshops en toelatingsgesprek te selecteren.

ga naar www. hippocampus-nl.com en www.equitherapie.org voor het actuele programma 1e Weekeindmodule: basiscursus 1 

Hoofdthema: Orthopedagogisch Voltigere

2e Weekeindmodule: basiscursus 1 

Hoofdthema: Therapeutische processen in de driehoekssituatie Paard- Cliënt - Therapeut

3e Week eindmodule: basiscursus 1 

Hoofdthema: Het Therapiepaard: opleiding en Psychohygiëne

4e Weekeindmodule: basiscursus 1 

Hoofdthema: Familietherapie met het paard

5e Weekeindmodule: basiscursus 1 

Het paard in de psychotherapie

Aanvullende Module: bewegingsleer, zitinstructie

Voor meer infornatie kies uit de volgende links:opleiding equitherapie

Organisatie ga voor de actuele gegevens naar www. hippocampus-nl.com en www.equitherapie.org

Therapie/les/trainings eenheden omvatten tussen de 20 minuten tot een uur individueel inclusief voorbereiding en verzorging die deel van de eenheid zijn, en 1,5 uren met een groep. De cliënten moeten over een elastisch trainingspak en zachte turnschoenen of balletschoenen beschikken. Vanwege het lichaamsgerichte gymnastische aspect is minimaal één behandeling/les/trainingseenheid per week nodig om vooruitgang te kunnen boeken en er mogen geen medische contra indicaties bestaan.

Indien PMTV geïntegreerd in een lopende therapie wordt toegepast, is het voor de PMTV-therapeut nodig met de behandelcoördinator zelf over de problemen en doelstellingen van een individuele cliënt te kunnen overleggen om het individuele programma samen te kunnen stellen.

Na een kennismakingsbezoek en een intakegesprek van betreffende cliënt kan de PMTV-therapeut aangeven of cliënt en zijn problematiek geschikt zijn voor PMTV of een andere vorm van equitherapie. Er wordt dan een "contract" met de cliënt afgesloten. Hij verplicht aan een aantal (meestal 10 therapie-eenheden) deel te nemen, om daarna gezamenlijk te evalueren en te beslissen of, en hoe we verder gaan.

Kwaliteitsbewaking en verantwoording

het belang van deskundigheid, kwaliteitsbewaking en een verantwoorde toepassing van equitherapie.

Het zal uit het voorafgaande duidelijk zijn geworden, dat de verschillende manieren van therapeutisch paardrijden zoals eerder beschreven, in toenemende mate een gedegen opleiding en ervaring nodig maken om een effectieve en veilige toepassing voor de cliënt, maar ook voor het therapiepaard te garanderen. Van de therapeut wordt naast een gedegen beroepservaring als pedagoog en/of psychotherapeut geëist, dat hij de combinatie paard - cliŽnt zodanig kan begeleiden, dat hij op elk moment van het proces weet, waar hij mee bezig is, waarom hij een bepaalde techniek, interventie, of oefening toepast, wat het doel en wat eventuele valkuilen zijn, en hoe hij op eventuele uitschieters zou moeten reageren.

Hij moet veel weten over zijn eigen dynamiek in het omgaan met paarden en moet bereid zijn zichzelf permanent te controleren en bij te scholen (supervisie, intervisie). Dit eist niet alleen maar technische scholing maar ook het nodige kwantum aan zelfervaring, zelfkritiek, en attentie voor de eigen processen en de relatie met zijn therapiepaarden. De huidige "boom" van zelfbenoemde paardenfluisteraars en equitherapeuten kan tot gevaarlijke ontwikkelingen leiden. In tegenstelling tot de al jaren gecertificeerde en bewaakte praktijken in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, bestaat in Nederland, Frankrijk, de VS en andere landen nog geen keurmerk of registratie voor equitherapie of therapeutisch paardrijden. Ook in de genoemde landen is er wat wildgroei, maar cliënten kunnen wel vertrouwen op bedrijven, die een gecertificeerde therapeut in dienst hebben. Dit heeft ook zijn weerslag op de praktijk van verzekeringen, die slechts tot uitkering over gaan indien een geregistreerd therapeut op een bedrijf met het paard heeft gewerkt.

Zelfervaring kan cursusdeelnemers met facetten van hun persoonlijkheid en bewustzijn bekend maken. Dit kan processen losmaken, die zonder deskundige begeleiding en opvang de deelnemers in grote problemen kunnen brengen. Omdat in Nederland tegenwoordig nog geen instantie bestaat, die zich bezig houdt met deskundigheidsbevordering, research en kwaliteitsbewaking of een opleiding voor equitherapie, neemt HippoCampus het initiatief voor de oprichting van een Stichting ter Bevordering van therapeutisch Paardrijden op Wetenschappelijke Basis.De Stichting helpen met Paarden.  Verder werken we nauw samen met een een internationale commissie die zich bezig houdt met de onderlinge samenwerking bij opleidingen, research en kwaliteitsbewaking.

 

 

orthopedagogisch voltigeren paarden in de psychotherapie opleiding equitherapie VORMEN VAN EQUITHERAPIE het therapeutische proces Geschiedenis Equitherapie het HippoCampus model lichaamsgerichte therapie functie van  het paard