Bahagian Pentadbiran, Perkhidmatan & Perhubungan Awam


1. Menguruskan hal ehwal di pejabat utama dan pejabat cawangan Majlis, dalam hal kemudahan serta aspek perjawatan, perkhidmatan, cuti, pencen dan lain-lain.

2. Menjadi urusetia kepada Mesyuarat Majlis Penuh dan Jawatankuasa Kecil yang ditubuhkan oleh Majlis Daerah Jasin.

3. Memastikan prestasi pejabat Majlis Daerah Jasin terjamin.

4. Mengurus upacara rasmi dan majlis-majlis awam.

5. Mengurus aktiviti kebudayaan daerah.

6. Menjadi Pusat Pengaduan Awam Majlis Daerah Jasin.

7. Memberi kemudahan perkhidmatan sewaan peralatan dan dewan.


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama