FUNGSI & MATLAMAT

FUNGSI

 • Mengurus dan mengatur perkhidmatan kebersihan, keindahan dan kesihatan.

 • Mengatur dan mengawal pembangunan-pembangunan kemudahan awam dan kemudahan asas.

 • Mengawal, mengatur perlesenan premis, aktiviti perniagaan dan aktiviti sosial.

 • Merancang dan melaksanakan pembangunan kawasan Majlis di dalam aspek pusat-pusat rekreasi, padang-padang awam, pekan-pekan lama dan pusat-pusat pertumbuhan baru sejajar dengan dasar perindustrian, pelancongan dan pertanian negeri.

  MATLAMAT

 • Menjadikan Daerah Jasin sebagai daerah yang maju, dengan meningkatkan pertumbuhan pembangunan melalui perindustrian, pelancongan serta memberikan kehidupan yang harmoni dalam persekitaran yang bersih dan indah, serta mempunyai kemudahan sosial, rekreasi serta perkhidmatan yang bermutu.


  Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
  Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

  Menu Utama