Osvećenje hrama
  Kao rezultat planiranja punog nade, gorljivih napora i predanosti, hram je bio izgrađen. Svečano osvećenje hrama, prvog i jedinog takve vrste u Evropi, obavljeno je 12. decembra 1929. godine. Ceremoniju osvećenja novog hrama su obavili bakša Namđal Nimbušev, duhovni vođa Kalmika u izgnanstvu, koji je za tu svečanu priliku doputovao iz Pariza i bakša beogradski Umaljdinova, uz asistenciju dvojice sveštenika.
      
 klik na sliku   klik na sliku
Značaj koji je hram u Beogradu imao za Kalmike lako se može razumeti ako se ima u vidu činjenica da su: "nepočinstva boljševika u oblasti Dona bila toliko surova i temeljita tako da do 1925. godine nije bilo ni hramova ni budističkog sveštenstva. Ustvari, većina hramova je bila spaljena ili sravnjena sa zemljom još u periodu 1918-1920."(1)

Smrtni udarac za budizam donskih Kalmika nastupio je 1919. godine kada je umro njihov duhovni poglavar Menke Bormanžinov.


 
(1) Arash Bormanshinov: "The Kalmyks: their ethic, historical, religious and cultural  background",
                                            (Howell, Kalmyk American Cultural Association, 1990, p.13.)
                     Naredna tema: Prve godine hrama
                Povratak na sadržaj