Kalmički dom

 

Zdanje koje na ovoj izložbi nazivamo hramom, imalo je još 2 prostorije pridodate uz samo svetilište. Tu su bile prostorije za sastanke "Kalmičke kolonije" a uz njih učionica za male Kalmike koji su pohađali časove iz budističke veronauke i maternjeg jezika (raspored prostorija se može videti na planu iz 1935. godine). Kalmici su zdanje zvali "Kalmički dom". Na slici desno: grupa istaknutih članova kolonije ispred "Kalmičkog doma" - fotografija snimljena posle sastanka "Kalmičke kolonije". Kada je dom sagrađen i počeo da funkcioniše, prestala je da postoji Građevinska komisija. Ubrzo potom formiran je  "Budistički duhovni savet" koji je bio spona među svim mesnim Kalmicima, bez obzira na njihova partijsko-politička, društvena, socijalna i druga podvajanja. O radu ovog tela nema sačuvanih dokumenata ali se zna da se bavio poslovoma religijske prirode. Iz nekih izvora se saznaje da je Savet, zajedno sa ostalim kalmičkim organizacijama u izbeglištvu, vodio akciju prikupljanja sredstava za kulturno-prosvetne, sportske i dobrotvorne svrhe. Prema tim izvorima, za kratko vreme je stvorena biblioteka, formiran fond za pomaganje školske dece, starih i siromašnih. 
Sadržaj > Osvećenje hrama > Kalmički dom