Dr. Erenžen Hara-Davan

s leva: S.Bajanov, Dr.Hara-Davan, B. Ulanov
Kao što su materijano bili siromasi, isto tako Kalmici su oskudevali i u obrazovanim ljudima. Najprominetniji među intelektualcima u njihovoj sredini bio je svakako dr. Erenžen Hara-Davan (1885-1941). Lekar po obrazovanju, svu svoju delatnost on je ipak usmerio ka rešavanju nacionalno-političkih problema svog naroda. Njegovi brojni članci i polemike su redovno bili objavljivani u periodici koju su Kalmici izdavali u Pragu i Parizu (Ojyrat, Ulan Zalat, Kovilnie volni). Sredinom 1923. godine okupila se u Pragu grupa mladih i obrazovanih Kalmika oko Kalmičke komisije kutrurnih radnika čiji je idejni tvorac, organizator i nosilac svih poduhvata bio B. Ulanov. U njenom radu aktivan je bio i dr. Hara-Davan.


Kao najavu svoje buduće knjige dr. Hara-Davan je 8.1.1928. godine održao javno predavanje na Beogradskom univerzitetu koje je naslovio: Džingiz Kan i najezda Mongola u Evropu. U njemu je opisao početke i ekspanziju mongolske države, sa posebnim osvrtom na mongolsku okupaciju Rusije i Balkana, dokazujući da je ona donela i niz pozitivnih rezultata.
Kao i većina kalmičkih studenata u Petrogradu, i on se bavio izučavanjem prošlosti Kalmika. Svoja istraživanja je iskoristio za pisanje opsežne studije o najpoznatijem Mongolu, o Džingiz-Kanu. Taj rad je objavio 1929.godine u knjizi na ruskom jeziku i o svom trošku pod naslovom Džingiz Kan kao vojskovođa i njegovo nasleđe. Delo ima podnaslov: Kulturno-istorijski prilog mongolskoj istoriji XII-XIV veka, i posvećeno je 700. godišnjici Džingiz-Kanove smrti. Knjiga je pobudila interesovanje i u međunarodnim stručnim krugovima. To je bio prvi originalni naučni rad koji je jedan Kalmik objavio za poslednjih 300 godina, tj. od njhovog doseljavanja u Evropu. 
Dr. Hara-Davan sa suprugom Sarom i sinom  Čingizom
Sadržaj > Izgradnja hrama > dr. Hara-Davan