Bahagian Kewangan & Sistem Maklumat


1. Menguruskan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan.

2. Mengurus kutipan hasil-hasil.

3. Menyelenggara daftar bagi cukai taksiran dan sewaan gerai, pasar dan bangunan.

4. Menyelenggara sistem maklumat berkomputer bagi cukai taksiran, perlesenan dan terimaan.

5. Menyediakan laporan prestasi kewangan dan hasil bulanan dan tahunan.

6. Menyediakan laporan akaun tahunan.

7. Menjawab teguran audit dan mengulas laporan audit.

8. Menyediakan belanjawan tahunan.

9. Memberi Perkhidmatan Letak Kereta & Bayaran


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama