Proses Permohonan Pertukaran Hakmilik Bangunan


Syarat-syarat yang diperlukan adalah seperti berikut:

Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama