Proses Mendapatkan Kelulusan Pelan Bangunan


Setiap pembinaan dalam bentuk apa sekalipun yang dibina dalam kawasan MDJ mestilah mendapat kelulusan dan kebenaran bertulis daripada MDJ.


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama