PROSES MENDAPAT SIJIL KELAYAKAN MENDUDUKISijil Kelayakan Menduduki ialah sijil/surat pengesahan diatas kesempurnaan sesebuah bangunan yagn telah dibina dan mengikut pelan-pelan yang telah diluluskan. Sijil ini dikenakan bayaran sebanyak RM 5.00.

Cara-Cara Mendapatkan Sijil Kelayakan Menduduki

1. Projek Perumahan/Kompleks Perdagangan/Rumah Kedai/Bengkel

Sijil Kelayakan Menduduki tidak akan dikeluarkan sehingga kesemua perkara-perkara tersebut diatas dipatuhi.

Jangkamasa Kelulusan: Bergantung kepada permohonan yang mematuhi kehendak Jabatan-jabatan Teknikal.

2. Bagi rumah-rumaah sesebuah yang melibatkan pelan bangunan:-

Jangkamasa kelulusan: 1 minggu hingga 3 minggu

3. Bagi permohonan rumah yang melibatkan pelan tapak sahaja:-

Jangkamasa kelulusan: 1 minggu hingga 3 minggu


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama