PROSES MENDAPATKAN LESEN/GERAIMajlis Daerah Jasin bertanggungjawab untuk mengawal semua jenis perniagaan, perdagangan dan perusahaan yang dijalankan dalam kawasan pentadbirannya. Akta kerajaan tempatan 1976 (AKTA 171) telah memperuntukan kuasa untuk MDJ mengubal undang-undang kecil pelesenan dan menguatkuasakan undang-undang kecil tersebut.

1. Dapatkan borang permohonan lesen Bahagian Perlesenan, Kebersihan dan Penguatkuasaan (seperti jadual 1 )

2. Borang permohonan lesen yang telah dipenuhkan hendaklah dikembalikan ke bahagian berkenaan beserta dengan :-

3.      4.   Bagi permohonan yang telah lulus,pemohon dikehendaki datang untuk mendapatkan lesen dengan membawa:


JADUAL 1


   JENIS LESEN	           BORANG

1)  Lesen Hotel	            D

2)  Lesen Kilang/Stor/Iklan/Premis Kantin	C

3)  Lesen Pasar/Gerai Majlis/Tapak      B
   Penjaja/Gerai dalam Kedai/Penjaja 
   Berstatik/Gerai Persendirian dan 
   Lesen Sementara
	
4)  Lesen Perniagaan/Premis Stor/Iklan    A
	


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama