Memproses Bekalan Air/Elektrik


Tukang paip/elektrik berdaftar hendaklah mengemukakan borang yang diperolehi daripada PAM dan TNB sebanyak dua (2) set.

Jangkamasa Kelulusan: 3 minggu
Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama