BANDAR/PEKAN

Kawasan Majlis Daerah Jasin (MDJ) meliputi setiap inci daerah Jasin yang mengandungi 2 buah bandar, 8 buah pekan dan 9 buah pekan kecil. Senarainya adalah seperti berikut:

Bandar
 - Jasin
 - Merlimau
Pekan
 - Bemban
 - Batang Melaka
 - Asahan
 - Nyalas
 - Sungai Rambai
 - Selandar
 - Simpang Bekoh
 - Umbai
Pekan Kecil
 - Bukit Senggeh
 - Chinchin
 - Chohong
 - Kesang Tua
 - Kesang Pajak
 - Air Merbau
 - Tehel
 - Serkam
 - Tedong

Keluasan Daerah Jasin ialah 676.07 kilometer persegi bersamaan 67,854 hektar dan mengandungi 20 mukim dengan keluasan seperti berikut:
MUKIM LUAS (k.m.p)
 Ayer Panas
 67.34
 Batang Melaka
 39.10
 Bukit Senggeh
 20.27
 Chabau
 38.83
 Chinchin
 33.80
 Chohong
 7.77
 Jasin
 54.65
 Jus
 10.36
 Kesang
 44.01
 Merlimau
 46.62
 Nyalas
 80.56
 Rim
 41.96
 Sebatu
 28.49
 Selandar
 60.86
 Sempang
 5.16
 Semujuk
 25.12
 Serkam
 25.90
 Sungai Rambai
 29.27
 Tedong
 2.59
 Umbai
 12.88
 JUMLAH
 676.07

Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama