Make your own free website on Tripod.com

Om oss

Om KD

I media

Länkar

Gästbok

Email

Pressmeddelande

I UNT den 3/6 fanns det en artikel angående de falska kristdemokratiska valaffischerna i Uppsala. I samband med detta vill vi klargöra några viktiga aspekter.

I artikeln spekulerar Kristdemokraternas partisekreterare kring förövarnas syfte med affischeringen, bla. nämns MUF och LUF som möjliga gärningsmän. Så är dock icke fallet. Affischeringen genomfördes endast för att understryka kristdemokraternas inställning till homosexualitet. Personer på högt uppsatta poster inom Kd har tydligt visat sin avsky mot homosexuellas rättigheter i vårt samhälle.

"Kds strategi är något helt annat än homosexmaffians! Kds står för grundläggande värderingar, medan homosexmaffian vill bryta ner vårt samhälle! Efter att partnerskapslagen togs har vi sett de värsta våldsbrotten någonsin i vårt land!" (Roland Nelsson, kandidat till Europaparlamentet får gärna definiera 'homosexmaffia' - ett uttryck som annars ofta används inom radikala kristna sekter. Dessutom vill vi gärna veta på vilken grund han sammankopplar grova våldsbrott med partnerskapslagen.)

"Det handlar om vigsel av homosexuella och om adoption av barn (...) Har nynazister rätt att vara rasister? Är det rimligt att pedofiler talar om rätten till ett barns sexualitet? Får satanister bygga kyrkor?" (Håkan Sunnliden, riksdagskandidat för Kd 1998, försöker här dra likhetstecken mellan homosexuellas rätt till partnerskap och pedofilers rätt att våldföra sig på barn.)

och

"Homosexualitet är destruktivt och ska inte stöttas av samhället." (Erling Wälivaara, riksdagsledamot. Vi anser att kärlek mellan vuxna människor är vackert och bör stödjas av samhället.)

Kommentarer som de ovanstående hör inte hemma i ett parti som påstår sigvara demokrater. Det ville vi framhäva genom att underteckna affischerna med "Kristhomofoberna", inte "Homofobdemokraterna" som artikelförfattaren påstår. (Vi anser det inte vara demokratiskt att nervärdera människor endast på grund av deras sexuella läggning.)

Affischeringen genomfördes av Ungdom mot Homofobi - Uppsala. Vi är en grupp ungdomar som aktivt arbetar för ett samhälle där alla ges lika rättigheter och möjligheter, oavsett sexuell läggning, härkomst, kön och social position. Ingen av oss i gruppen har någon som helst koppling till någon partipolitisk grupp.

Ungdom mot Homofobi - Uppsala

(Förövrigt tycker vi att det är underligt att inga utav affischerna med citat från Kristdemokraterna refererades i artikeln, då dessa var minst lika vanligt förekommande. För fler citat se http://kd.just.nu på internet)