Make your own free website on Tripod.com
 

GOSPODINU MINISTRU,

    Predstavnici ruskih izbeglica Kalmika, koji su vere budističke, predali su Nam priloženi prepis molbe, koju su primili na Vas, Gospodine Ministre, da biste im za održavanje njihovog hrama, koji imaju u Beogradu, odredili mesečnu pomoć od hiljadu dinara.

   Mada javno ispovedanje budizma našim državnim Ustavom ili kakvim specijalnim zakonom nije priznato, nalazimo da neće biti od štete ni po državu, niti po koju drugu veroispovest, ako se ovoj maloj grupici ljudi u našoj zemlji pruže sredstva za zadovoljenje njihovih verskih potreba, dok bi naprotiv bilo od štete ostaviti ih bez duhovnog vođstva. Utoliko ih pre treba pomoći, što su oni samo privremeno u našoj državi, što ih je veoma mali broj i što, najzad, budistička religija nije opasna po državu, te je priznata od mnogih drugih država. A ovdašnji Kalmici, budisti, i ne traže zakonsko priznanje njihove religije, već samo prećutno tolerisanje i neznatnu materijalnu pomoć.

   Izvolite i ovom prilikom, Gospodine Ministre, primiti uverenje Našeg svegdašnjeg poštovanja. 

GOSPODINU MINISTRU VERA
Beograd
Sadržaj > Rani period > Odgovor patrijarha Dimitrija