1935: Rekonstrukcija hrama

Tri puta dnevno su sveštenici držali službu i molili se za dobrobit čovečanstva i svojih sunarodnika. Tim službama su obično prisustvovale žene i predškolska deca - odrasli su bili na poslu, a deca u školama. Na velike praznike, međutim, hram nije mogao da primi sve vernike. Zbog toga su tokom 1934/35. Kalmici tražili i dobili dozvolu za prepravku hrama. Obimne prepravke koju su hteli da izvrše bile su veoma skupe pa su se svele samo na doziđivanje ulaza i oltarskog dela. Time su uspeli da prošire hram za 38 kv.m. 

(izmene su obeležene crvenom bojom na samom planu)

(plan reprodukovan uz dozvolu Istorijskog Arhiva Beograda)
 

              Kliknite na sliku da bi videli uvećan plan ili pogledajte detalje plana.
 

U poređenju sa hramovima koje su podizali u svojoj otadžbini, hram u Beogradu je bio mali i skroman. Inače, u arhitekturi hramova Kalmika bila je prisutna tradicija drvenih zgrada, a tek od kraja 18. veka se gradilo od cigle i kamena. Pored stalnih svetilišta, Kalmici su imali i manja pokretna svetilišta u jurtama.

              Naredna tema: Desetogodišnjica hrama
           Povratak na sadržaj