Uvodno o Knežiji (Župi) 

            Župa Katuni-Kreševo se nalazi u zapadnom dijelu današnje općine Šestanovac ( uz nju su još sela Žeževica i Grabovac).

            Ona jest ujedno i jezgra nekadašnje žup(anij)e (knežije) Radobilje.

            Prostire se duž tzv. "Marmontove" ceste i nekadašnje stare rimske ceste koja je vodila iz Salonae prema Novae (Runović). Poprečna cesta Cista - Dubci, koja je jedna od najfrekventnijih turističkih cesta u Dalmaciji, siječe ovu cestu u općinskom središtu Šestanovcu. 

            Dolinski dio župe obiluje plodnom zemljom, crljenicom, glinom i flišem, dok su na brdskom uz nešto plodnih dolaca, uglavnom pašnjac, te nisko i srednje raslinje. 

            Ovaj je kraj s neposrednim susjedstvom  bogat autentičnim hrvatskim povjesnim obilježjima, te se može ustvrditi da "ni jedno hrvatsko etničko područje nema tako očite i svudprisutne tragove i dokaze etnogenetskog i povjesno-kulturnog entiteta kao ova krajina" (J. Laušić, Župa Radobilja - živuća povijest).