12 PENGAKUAN IMAN RASULI
 

1. Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, khalik langit dan bumi.

2. Dan kepada Yesus Kristus, AnakNya yang tunggal, Tuhan kita.

3. Yang dikandung dari pada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria.

4. Yang menderita sengsara dibawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka / kerajaan maut.

5. Pada hari yang ke tiga, bangkit pula dari antara orang mati.

6. Naik ke surga, duduk disebelah kanan Allah, Bapa Yang Mahakuasa.

7. Dan dari sana Ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

8. Aku percaya kepada Roh Kudus.

9. Gereja yang kudus dan Am, persekutuan orang kudus.

10. Pengampunan dosa.

11. Kebangkitan daging / orang mati .

12. Dan hidup yang kekal.

A M I N .

 


email us at : gkri_exodus@mailcity.com