Duhovni vođa donskih Kalmika, bakaša lama Menke Bormanžinov je predvodio delegaciju u poseti carskom domu. Tom prilikom je caru Nikolaju II na dar poklonjen model hrama izrađen u srebru. Povod za tu posetu je bila 300. godišnjica stupanja kalmičkog hanstva u sastav Rusije. 
Posle likvidacije kalmičkog hanstva krajem XVII veka, "kalmička stepa" se pretvorila u jednu od administrativno-teritorijalnih oblasti carske Rusije, pod vlašću vojnog gubernatora u Astrahanu. U skladu sa propisima donetim 1834. godine budistička crkva je postala potpuno potčinjena carskoj administraciji. Tada su Kalmici dobili svog zvaničnog duhovnog poglavara, "Lamu kalmičkog naroda", koji je od carske uprave dobijao apanažu u iznosu od 2500 rubalja. U suštini, taj lama je bio samo činovnik administracije koji je obavljao povereni mu posao. Jedino duhovni vođa donskih Kalmika (bakša lama) nije bio potčinjen tom lami-činovniku. Organičenje širenja budizma se zatim nastavilo i novim uredbama je konstantno smanjivan broj sveštenika i hramova. Tokom narednih par godina broj sveštenika bio sveden sa 5270 na 1650, a hramova sa 105 na 67. U periodu posle revolucije su nastupili još teži dani po budizam u Kalmikiji: zbog masovnog sudelovanja Kalmika u kontrarevolucionarnim jedinicama a kasnije i postojanog ispoljavanja antiboljševičkog raspoloženja, crveni su pustošili, spaljivali i menjali namenu hramovima. Sveštenici su bili proterivani iz zemlje ili primoravani da napuste svoj poziv. Tako je kalmički hram u Beogradu postao jedino "živo" budističko svetilište. U beogradskom hramu se čuvala urna lame Arkada Čubanova (1840-1894) koji je zauzimao tron lame donskih Kalmika tokom 21. godine (1873-1894). Ti zemni ostaci velikog lame su bili smatrani za svetu relikviju. Urna  se nalazila u beogradskom svetilištu do septembra 1944. godine kada je preneta u Nemačku, a kasnije u SAD gde se i danas nalazi (hram Barun, Howell, New Jersey) 
Sadržaj > Osvećenje hrama > Menke Bormažinov, duhovni vođa donskih Kalmika