Sadržaj > Izgradnja hrama > Na gradilištu (jesen 1929. godine)