Izveštaj građevinskog odbora o izgradnji Kalmičkog Doma u M.M.Lugu
                                                           (na dan 1.jula 1929. god.)
 
Sada Kalmička kolonija ima građevinskog materijala i to 20.000 kom. cigle, poklonjenih od strane 13 lica na čelu sa g. "M. Jaćimovićem i sinovi", potrebnu količinu crepa takođe od g. Jaćimovića i potrebnu količinu peska od g. Dragoljuba Radosavljevića, oko 30 m3 kamena, poklonjenog od strane g-đe  Perke Banković, i 25.000. din. u gotovom - ovaj novac leži u banci na interesu. Prilozi stižu i do sada. Pripremni radovi za građenje vrše se uspešno i brzo: materijal se vozi pomoću svojih kalmičkih kola, mada je zarada Kalmika sasvim neznatna. Iskopan je bunar sa dobrom pijaćom vodom, i kolonija pristupa građenju.

Ovih dana g. Čeda Jaćimović je poklonio još jedan plac (oko 200 m2) povezan sa placem koji je poklonio njegov otac. G. Čeda Jaćimović je poklonio ovaj plac usled toga, što su članovi Upravnog odbora više puta hteli kupiti ovaj plac radi proširenja dvorišta, ali nisu mogli to da izvrše usled nedostatka sredstava.

Kolonija mnogo zahvaljuje na ovim prilozima, koji stižu od strane braće Kalmika iz Francuske, Čehoslovačke i Bugarske, a takođe i od Srba - sve to daje nadu da će građenje Kalmičkog Doma biti završeno.
Kolonija smatra za svoju dužnost istaknuti naročitu predanost naše braće iz Francuske, koji žrtvuju od svoje oskudne dnevnice i šalju novac preko Bakše Nimbušova iz Nanata i Borisa Ivakova iz Rembasa.

Ovih dana kolonija je dobila novac iz Bugarske preko Bakše Kurcinova u sumi od din. 1122. i iz Kraljeva (Srbija) preko Ivana Kupitova u sumi od din. 525.
Kolonija se nada da će dobiti pomoć i od onih lica i ustanova kojima se ona obraćala sa pismenom molbom. 

Sadržaj > Izgradnja hrama > Izveštaj građevinskog odbora