Desetogodišnjica hrama
  Proslava  desetogodišnjice izgradnje hrama  održana je 23. 11.1939. Tom prilikom posebna povelja-zahvalnica je bila dodeljena Milošu Jaćimoviću kao znak zahvalnosti Kalmika u Srbiji za njegov neizmeran doprinos pri podizanju hrama.

 
  U hramu su držani časovi kalmičkog jezika i budističke veronauke. Ta škola je držana svake nedelje. Interesantno je primetiti da je u to doba veronauka bila obavezan predmet u školama. Kako se samo "hrišćanski vjeruju" predavao u školama, to je Kalmicima bilo određeno da pohađaju časove budističke veronauke u hramu, a učitelj je bio dužan da školama u kojima su njegovi đaci inače bili upisani, dostavlja ocene iz tog predmeta. Časove kalmičkog jezika je držao Dr. Erdne Nikolajev (1896-1966). 
Sadržaj > Desetogodišnjica hrama

                     Naredno: Poseta Dr. Helmuta Klara  (1944)
                     Nazad na sadržaj