Hram u periodu 1933 -1934
     Od značajnihih gostiju koji su posetili beogradski hram, izdvajamo onu koju je učinila kalmička princeza  Nirdžidma Torgutska (20. septembar 1933). Princeza (rođena 1907) je bila kći torgutskog princa Palte (1882-1920), gubernatora pokrajine Sinkjang. Princeza se školovala u zapadnoj Evropi i pretežno boravila u Parizu. Udala se za svog sunarodnika, plemića (zajisang) sa kojim se vratila u Sinkjang 1937. godine. Posle pogibije supruga, preudala se za francuskog konzula u Pekingu, sa kojim se vratila u Francusku 1950. godine. Umrla je 1983. godine. Dva sina iz prvog braka i danas žive u Parizu. 
    Imajući u vidu žurbu i metež koji je pri evakuaciji vladali na crnomorskim lukama kao i da se moglo poneti samo ono što je bilo pri ruci, beogradskom hramu su nedostajali mnogi bogoslužbeni predmeti koje nije bilo moguće nabaviti u Evropi. Za pomoć su se Kalmici obratili predstavnicima svih ruskih izbeglica u Jugoslaviji - molba je potom prosleđena poslaniku Japana u Bukureštu. Ubrzo je iz Tokija stigao veliki paket sa Budinom statuom i ostalim relikvijarom. Osvećenje novog, bronzanog Budinog kipa izvršeno je 25.3.1934. godine.
   Pola godine po osvećenju Budine statue, hram i beogradski budisti su ponovo dospeli na stranice dnevne štampe. Povod je bio pomen koji su održali kralju Aleksandru, ubijenog u atentatu prilikom zvanične posete Francuskoj.
           Naredna tema: Praznici beogradskih budista
              Povratak na sadržaj