OSVEĆENJE  BUDISTIČKOG HRAMA U BEOGRADU

Beograd je dobio novi hram, hram posvećen istočnom božanstvu Budi. Podigla ga je kolonija beogradskih Mongola, Kalmika, koje je sudbina dovela u našu zemlju sa tolikim izbeglicama iz beskrajne ruske zemlje. 
Dosad su se beogradski Kalmici (ima ih nešto više od dvesta) molili svome premudrome Budi u jednoj privatnoj kući.  Sad imaju svoj hram. Podigli su ga u Maliom Mokrom Lugu, na samoj periferiji.
U tome kraju Kalmici najviše i stanuju. Juče je izvršeno osvećenje hrama. Bila je na osvećenju cela kolonija Kalmika, a bili su predstavljeni Kalmici naseljeni u Čehoslovačkoj i Francuskoj. Došlo je i više predstavnika ruskih organizacija iz Beograda. Među njima atamani donskih i terskih kozaka. I Malomokrolužani lepo sprijateljeni sa ovim mirnim poštenim ljudima žute kože, uskih očiju i istaknutih jabučica nisu propustili da im dođu na tako veliku svečanost.

Hram spolja i iznutra
Izgled hrama zaista podseća na ovu najrasprostranjeniju religiju Dalekog Istoka. Na vrhu hrama prema nebu se uzdiže "očir", najveći budistički simbol - simbol istine i znanja. Niže "očira", oko kupole vise nekolika zvonca, namenjenih da pod vetrom proizvode melodične tonove koji uzdižu dušu čovečiju.
Nad vratima se žuti slika jednog zlatnog točka sa osam poluprečnika, koji označavaju osam puteva spasenja od zemaljskih patnji. Pored točka su naslikana dva jelena, što znači da ljudi u toliko pre traba da prisustvuju verskim propovedima kad to čine i same divlje životinje.
Unutrašnjost hrama treba zaista videti.
U oltaru, pod baldahinom, stavljena je u stakleni orman, koji ima oblik presečene piramide, zagonetna statua Bude, koji sedi držeći jednom rukom čašu, a drugom se dotiče zemlje (jedno i drugo ima svoj duboki religiozni smisao). Nad ormarom je statua jednog Budinog poslednika a u donjem siraćetu ormana je predstavljen presto Bude.
Iza ormana sa Budinom statuom visi na zidu više sveštenih slika, izrađenih u svili, među kojima je najvažnija jedna na kojoj je predstavljen krug koji ima za cilj da podseti na krug ljudskog života, od rođenja do Nirvane.
Pred ormanom su dva niska stola puna religioznih predmeta: srebrnih čaša sa svetom vodom (šafranova voda), žitom (simbol izobilja), kolačima i drugo. Kod nogu jednog stola na tanjiru je ležala pečena ovča glava (glava je simbol mudrosti i poštovanja).
Iznad oltara, desno pored zida, na dva još niža stolića leže sveštene knjige (na tibetskom jeziku), paunova pera zabodena u dva suda sa šafranovom vodom i dva veća zvonca (simbol rasprostiranja Budinog učenja), koji oba imaju za držalje "očire", te  najveće budističke simbole.

                                                                                           nastavak...
Sadržaj > Osvećenje hrama > Osvećenje hrama (1. deo izveštaja)