Programming Music Literature Some of my friends The Ofice of Nothingness in Ladonia My programmes, ready to run Sources of some of my programmes Programming resources The National Poem of Nothingness, Ladonia PowerSearch Collection Links Sign guestbook Forest activities Read guestbook Mailing page A page in Russian Expression interpreter Russify your PC The 1st Chamber of the Ladonian Parliament Games of various art
Navigation bar

The Remony of Ladonia

Parliament discussions

Page 1The Ladonian Parliament has opened on the First of March. Yet the work on forming the Parliament's outline is far from over. Here you, dear Ladonian, can read the discussions which were preceding the opening of the Parliament.

And last, but not least. If you are not an MLP, but want to become one, do it by sending me a letter. Everybody is qualified to become an MLP!

Nemo,
A Speaker of the 1st Chamber of the Ladonian Parliament.Pages12

Continued on the next page . . .

Last updated on March the 10th 1998.

Julhälsningar till Parlamentet by Baron Johan.
Från ett mörkt och ruggigt Lund sänder jag en julhälsning och en önskan om en god fortsättning. 1998 blir säkert ett bra år för vårt Parlament. Vi behöver några utgångspunkter för vår verksamhet. Herr Nemo (Stanislav) har föreslagit en hemsida för diskussioner. Jag har föreslagit att vi tillsätter en talman/speaker som till exempel håller reda på ordningen och som kan slå en träsko i ett bord.

Förslag om parlamentet kan returneras på detta e-mail.

Denna julhälsning går också till SS Lars Vilks. Ett särskilt tack för ännu ett matigt nummer av Herald.

Frågan har aktualiserats om det kanske vore lämpligt att inhysa Parlamentet i någon ledig lokal i den flygande ambassaden. Det hade ju varit trevligt med en god utsikt från arbetsplatsen.

Med önskan om en
God Fortsättning

Hälsar
Riksantikvarien och
MP Baron Johan

P. S.
Friherre Michael af Jonasson har också visat intresse för parlamentet men han går tyvärr ej längre att nå på den e-mail adress som han använde vid sin första intresseanmälan. Lars, har du möjligen hans nuvarande adress?
Go to main list

Parlamentet 1998 by Friherre Michael af Jonasson.
Hej på er och regniga smålandshälsningar.

Jag har haft små funderingar gällande parlamentet och spånat fram följande.

Med tanke på hur det välbesatta parlamentet i vårt kära grannland Sverige fungerar bör vi akta oss för att välja en liknande uppbyggnad. Jag har därför tänkt mig ett parlament bestående av två kamrar, en för adeln & en för anliga medborgare.

Parlamentet bör bestå av 24 ledamöter, 12 vanliga och 6 adliga. Här ska 4 representanter komma från var län. Varje län har tre representanter i medborgarkammaren och en i adelskammaren utom utom Drommen och Vattenladonien som har två i var kammare. Varje månad byts två av ledamöterna ut eller väljs om. Alla lagförslag skall godkännas med 2/3 majoritet av varje kammare. Ändring av styrelseskick eller något som berör styrelseskick kräver referendum.

Med önskan om ett gott 1998

Tag mitt förslag i beaktning som något att tänka på, förkasta eller stödja; så får vi se vad vi kommer fram till.

Friherre Michael af Jonasson
Go to main list

Re: Parlamentet 1998 by Baron Johan.
Tack för ditt förslag, Friherre Michael.

Här är mina kommentarer.

>Med tanke på hur det välbesatta parlamentet i vårt kära grannland
>Sverige fungerar bör vi akta oss för att välja en liknande uppbyggnad.
>Jag har därför tänkt mig ett parlament bestående av två kamrar, en för
>adeln & en för vanliga medborgare.
Detta är väl en rimlig idé.

>Parlamentet bör bestå av 18 ledamöter, 12 vanliga och 6 adliga. Här ska
>4 representanter komma från var län. Varje län har tre representanter
>i medborgarkammaren och en i adelskammaren utom utom Drommen och 
>Vattenladonien som har två i var kammare.  
Jag får inte länen och representanterna för dessa att gå ihop, enligt ditt förslag.

Vilka är länen, förutom Vattenladonien och Drommen? Talar vi kanske om provinser?

Mina viktigaste idéer om parlamentet kan sammanfattas i följande punkter:

1) Tillgänglig för alla
2) Eonatisk uppbyggnad

Ditt förslag om 18 ledamöter påverkar min första idé, eftersom det då skulle kunna uppstå en situation då folk vill men inte kan vara med beroende på att det är fullt. Det är säkert inget akut problem, och jag accepterar ditt förslag, men för att undvika att eventuellt utesluta folk från deltagande i framtiden , så anser jag att vi då bör upprätta ett parallellt parlament. Detta överensstämmer med mina punkter ovan..

Med eonatisk uppbyggnad menar jag idén om att undvika pyramider och istället låta saker växa på bredden. Denna idé är gammal-ladonsk och syftar till att förena medborgare, istället för att åtskilja dem.
>Varje månad byts två av ledamöterna ut eller väljs om. Alla lagförslag
>skall godkännas med 2/3 majoritet av varje kammare. Ändring av
>styrelseskick eller något som berör styrelseskick kräver referendum.
Jag anser att det är onödigt att byta ut parlamentariker när de väl etablerat sig. Det är bättre att vi tar in nya istället. Vad gäller lagförslag och ändringar av styrelseskick måste vi komma ihåg att parlamentet ska vara ett öppet forum där alla tänkbara ladonska spörsmål och idéer ska diskuteras. Parlamentet ska i mitt tycke kunna ha omröstningar om vissa konstitutionella frågor, men vi beslutet bör endast vara rådgivande. Omröstningar resulterar alltså i rekommendationer.

Att upprätta parlamentet den 1 mars, med en föregående kampanj i Herald är en bra idé. Låt oss göra så!

Gott Nytt År

önskar
Baron Johan
Go to main list

Parlamentet 1998 (2) by Friherre Michael af Jonasson.
Hej på er!

Först vill jag beklaga att det blev lite fel i mitt förra mail. Det ska vara 18 ledamöter av medborgarkammaren och 6 av adelskammaren eftersom 18+6=24. Meningen med jämnt antal i vardera kammare är att en utses till talman och därefter har man fördelen av att vara udda. Till talman kan t.ex. utses en "med ålderns rätt" dvs den äldsta, eller om han avstår den näst äldsta osv.

I ett mail från statssekreteraren i ett annat ärende fick jag en tanke från honom. Han skriver i sitt mail "Det bör nog vara så att vi inte har alltför stor cirkulation i systemet. Ledamöterna kan sitta tills de faller, t ex genom att alltid hålla sin plats öppen för eventuella uppstickare."

Detta tycker jag är en bra tanke, eftersom det skulle kunna på ett bättre sätt garantera ett aktivare parlament, utan att tråka ut medborgarna med ständiga val. Något vi bör ta till oss. Sedan undrar jag också om vi inte skulle kunna sätta en deadline för parlamentets tillkomst t.ex. en dag som redan är helgdag eller skapa en ny helgdag varför inte 1 mars, dagen för parlamentets tillkomst. Detta skulle kunna påskynda arbetet, samtidigt skulle man genom att be statssekreteraren att skriva om gruppens arbete i Herald kunna få ihop tillräckligt antal för att vara ett fullt parlament. Även om detta inte går kan man alltid köra igång med de personer som nu utgör intressesfären för parlamentet.

Baron Johan som är /enligt min åsikt/ lite av parlamentets mentor, vad har funnits för tankar tidigare kring ett eventuellt parlament??

Eder

Friherre Michael af Jonasson

Go to main list

Parlamentet 1998 (3) by Friherre Michael af Jonasson.
Hej på er!

Jag har upptäckt att jag ska låta bli att göra uträkningar och skicka mail sent på kvällen. Min tanke var 16+8=24 & denna gång är det rätt.

Gällande ditt förslag Baron Johan om att låta det växa på bredden istället för att bygga upp pyramider, anser jag detta vara en utmärkt idé. Min exil från Ladonien har fått mig att tänka en aning svenskt; vilket jag beklagar.

Frågan blir då om ledamöterna s.a.s. ska sitta på livstid eller tills de att de avgår själv.

Skulle man t.ex. kunna tillsätta ett parlament utan att ange antalet ledamöter, utan bara ha en bild av hur det skulle vara uppbyggt. Om jag förstår dig rätt Baron Johan menar du ett parlament enligt mitt förslag/vårt förslag/eller någon annans, samt ett skuggparlament , öppet för alla. Eller kanske utöka med ytterligare en kammare? Då skulle man kunna ha aktiva ledamöter i 1:a & 2:a kammaren samt de ledamöter som har upphört att vara aktiva eller bara tar en paus skulle kunna begära att bli eller bli flyttade till tredjekammaren.

Man skulle, var min tanke, kunna utnämna ledamöter av parlamentet till ledamöter på livstid som belöning på gott utfört arbete i rikets tjänst alternativt för rikets utveckling. Detta skulle kunna göras av Presidenten, Drottningen och Statssekreteraren gemensamt efter förslag från någon ladonier.

Rådgivande omröstningar anser jag vara fullt ok.

Gott nytt år

önskar Friherre Michael
Go to main list

Re: Parlamentet 1998 (3) by Baron Johan.
I 01:03 EM 1/1/98, anger Michael Jonasson:
>Frågan blir då om ledamöterna s.a.s. ska sitta på livstid eller tills
>de att de avgår själv.
Jag anser att en parlamentsledamot ska sitta tillsvidare. Personen ska givetvis kunna begära att få avträda. Inaktivitet under längre tid borde också leda till avträde, såvida inte ledamoten begärt ledighet.

>Skulle man t.ex. kunna tillsätta ett parlament utan att ange antalet
>ledamöter, utan bara ha en bild av hur det skulle vara uppbyggt. Om
>jag förstår dig rätt Baron Johan menar du ett parlament enligt mitt
>förslag/vårt förslag/eller någon annans, samt ett skuggparlament,
>öppet för alla. Eller kanske utöka med ytterligare en kammare?
Ditt förslag om 24 ledamöter i en kammare är bra. Om fler vill bli aktiva, kan vi ju öppna en ny kammare, dvs utöka till en 2:a kammare och så vidare.

>Då skulle man kunna ha aktiva ledamöter i 1:a & 2:a kammaren samt de 
>ledamöter som har upphört att vara aktiva eller bara tar en paus
>skulle kunna begära att bli eller bli flyttade till tredjekammaren.
Kamrarna borde reserveras för aktiva ledamöter. Tar man en paus för en viss tid kan man ju lika väl sitta kvar på sin stol.

>Man skulle, var min tanke, kunna utnämna ledamöter av parlamentet till
>ledamöter på livstid som belöning på gott utfört arbete i rikets
>tjänst alternativt för rikets utveckling. Detta skulle kunna göras av
>Presidenten, Drottningen och Statssekreteraren gemensamt efter förslag
>från någon ladonier.
Du tänker dig en form av hedersutnämning. Bra idé.

Vänligen
Baron Johan
Go to main list

Viktigt! by Baron Johan.
Friherre Michael och övriga!

Eftersom vi nu fått en engelsktalande som vill deltaga i diskussionerna, hoppas jag att vi i fortsättningen kan övergå till detta språk (Engelska) i den utsträckning det är möjligt. Jag ska sammanfatta på engelska för honom, det vi hittills kommit fram till vad gäller parlamentets utformning.

Sir Randal MacNiall Bundy, som han heter, är redan känd i Ladonien, framförallt för den riddarorden som han tagit initiativ till att bilda. Komplettera därför hans e-mail adress till de övriga: (templar@one.net)

Vänligen Baron Johan
Go to main list

Subjectless by Nemo.
Baron Johan, hei!

Jeg var borte en stund og kunne ikke få taket i en Internett tilkoblet maskin. Nå har jeg lastet ned alle e-brevene. Jeg skal gå nøye gjennom dem og se om jeg kommer på noen glupe ideer. Jeg er fortsatt interessert i din ide for parlamentet.

Håper du har ingenting imot det at jeg skriver på norsk (de brevene jeg får står jo på svensk!)

Med hilsen, Nemo.
Go to main list

Re: Subjectless by Baron Johan (sammendrag).
Hej Nemo!

Jag har diskuterat parlamentets utformning med Friherre Michael af Jonasson. Han och jag har nått fram till en preliminär utformning som du kan se om du läser de email som du fått.

Eftersom Sir MacNiall vill delta övergår vi från nu till att diskutera på engelska.

Jag skulle bli glad om du kommenterade det vi nått fram till, och då på engelska (:-)

Förslaget lyder i korthet:

Den 1:a mars öppnar vi den första kammaren. Denna ska, om den är fullsatt, bestå av 16 vanliga medborgare och 8 adliga, totalt 24 st.

Varje ladon som vill kan bli ledamot utan att röstas in. Han får sin stol efter kontakt med parlamentet. Han sitter tillsvidare. Vid långvarig tystnad och overksamhet utan begärd ledighet, uppmanas ledamoten att deltaga. Om han ej vill eller gör så efter begäran, ska han avsättas.

När en kammare är full öppnas automatiskt en ny kammare (2:a, 3:e och så vidare). Parlamentet har endast 1 talman/kvinna, som leder samtliga kammare. Man kan även tänka sig vice talmän om det skulle behövas.

Parlamentet kan hålla omröstningar i viktiga frågor, dock är inte parlamentets beslut tvingande att genomföras, utan är endast rådgivande. Parlamentet röstar alltså fram rekommendationer, t ex i statsangelägenheter.

Ännu finns mycket att lösa. Jag hoppas på att du kastar dig in i diskussionen utifrån detta läge. Du hade ju idéer om hur vi skulle kommunicera med övriga ladoner, vill jag minnas.

Hälsar vänligen

Baron Johan, Riksantikvarie
Go to main list

Parliament: position by Lars Vilks.
I think the discussion concerning the Ladonia Parliament is progressing well. However there is one question that needs to be made clear.

The constitution has no paragraphe about the Parliament. This addition can of course be made, but first the influence of the parliament must be decided.

All sorts of questions can be brought up in the Parliament. But what about the power of the P.? As it is now, decisions are taken by voting in the cabinet? If we have a voting in the Parliament, what will the relation be between decision in the cabinet and in the P.?

It could be a solution to give the cabinet and the P. a one to one situation. And what about questions brought up in the cabinet? Should they also be brought up in the P.? And vice versa?

In a one to one situation we would stand with the possibility that cabinet says yes and P. says no and would that mean no decisions?

I am not sure of how to solve this, so I start by asking these questions.

All the best

Lars V
SS
Go to main list

Re: Parliament: position by Baron Johan.
First we should welcome Citizen Jan Erik Nawrin to this list. He has told me that he has special knowledge in Human Resources and Mental Health.

One suggestion regarding the relation between the parliament and the cabinet, which I put forward here earlier in discussion with Count Michael, is that the parliament may raise questions for voting. These could be cabinet issues or other matters. The outcomes should be advisory (rådgivande) to ourselves as a nation, that is, not legal decisions comparable to the cabinet. This would ensure to make the parliament more of a moral instance rather than political., even though politics of course may occur.

If the parliament should as a whole have the same power as the cabinet, that is one to one voice, the matters to be voted in the parliament should be kept down to a minimum, to ensure it´s different function. Voting could concern changes in the constitution and similar important issues.

But this is just a mind-teaser. Maybe the parliament needs power, but this would probably confront the idea to open new chambers when needed. This latter reminds me in some way of the Roman legions, which when downbattled wasn't replaced by new men, only the number of the legion lived on. This could, as I envisage it, in let's say ten years lead to a very active 9th chamber in the Ladonian parliament, when the 1st chamber is ghostly silent. A charming situation I would say.

Wishing Well
Baron Johan
Go to main list

Thoughts about Parliament by Nemo.
Greetings to all "Founding Fathers"!

This posting is more like a brain-storming after having read all of the latest messages concerning the Parliament.

1) Baron Johan reminded me that I had some ideas for how to improve communication among ladonians in general and among MPs especially. (And there is no great difference between these two groups as I agree with Baron Johan - the Parliament should be for everybody). First of all, Ladonians should have free access to all discussions, if they wish so. The Parliament will simply not work correctly (I think) if there is no free stream of information.

E-mail exchange is well as long as there are not very many of those who shall receive mail. It may quickly become impractical if each MP would have to send a lot of copies of a letter just to inform other MPs (and other Ladonians) as well as being bombarded my letters from other MPs. Another problem is that somebody may be accidentally removed from the mailing list (as it happened with Betsy Thaggard). What about a Parliament discussion board organised in the fashion of Ladoniaboard. One can have one board per chamber.

One can also organise a "guest book", where MPs and ladonians can place cases, which they think should be discussed in the Parliament.

As I understood, the 1st of March shall be the official opening day for the Parliament. Then, before that date we shall organise some infrastructure (discussion board, guest book or whatever) for the Parliament to function upon. If that is not done, the Parliament will only remain in words, I am afraid!

For the time being I collected all the letters I received from you, which concern Parliament and published them on my homepage. Address is: http://www.fortunecity.com/victorian/christy/22/parl.htm
I will not as yet announce this site on Ladonia discussion board as I would first like to get some feedback from you. Yet, if any of you feel like announcing this site on the board, you are welcome to do so.

2) Some ideas, concerning the questions raise by Lars Vilks:
I agree with Baron Johan that the Parliament should be an advisory institution and the Cabinet should generally be able to override Parliament's decisions. However, if the Parliament insists on some case (votes for it three times in succession or whatever) the Cabinet should follow the Parliaments will. There may of course always be exceptions.

A constitution paragraph about the Parliament could be the first case for the Parliament to work on. It should however be supervised by the Cabinet.

3) In his latest letter Baron Johan writes:"...as I envisage it, in let's say ten years lead to a very active 9th chamber in the Ladonian parliament, when the 1st chamber is ghostly silent." Such a situation should be avoided by simply assigning new MPs to the chambers, which have vacant seats, while inactive MPs (just like our inactive ministers) should be put into a glacier, or perhaps expelled from the Parliament.

Hope some of my ideas might come useful,
Nemo.
Go to main list

More suggestions by Baron Johan.
Hi Everyone!

We really need more suggestions on how to shape our forthcoming parliament, more ideas concerning form and function. Any ideas are welcomed.

As far, we have following suggestions, of which all are negotioable of course and are just to be seen as suggestions at this point. Some important questions are also raised below:

1) the parliament should consist of one or more chambers, were each ideally should contain a fixed relation between nobilities and common citizens. Count Michael af Jonasson suggests that the chamber should ideally consist of 18 common citizens and 6 nobilities, in all 24 members. The parliament should also have a Speaker.

2) the parliament should be able to expand if necessary. One way to do this would be to open a new chamber. Another solution could be to expand the number of seats in the first chamber.

3) the parliamentarians should not be elected, instead anyone should be able to take a seat in the chamber. He/she will sit on a lifetime, but should be able to be ejected from the chamber if extremely inactive.

4) the parliament should be able to raise questions for voting. It is unclear however, what status these decisions should have. Are they to be advisory (rådgivande) or imperative (tvingande) or maybe both depending on what kind of issue that are decided? Should the cabinet and the parliament have one vote each, and when an undecided voting the parliament should be able to veto the suggestion?

5) how should the parliamentarians communicate with each other and with the nation?

6) A preliminary date for an opening of the parliament is suggested to be the 1st of march 1998 with a preceding campaign in the Herald.

What is good or bad with these suggestions? What is unclear besides the questions above?

We also should ask ourselves, why a citizen should enter the parliament rather than the cabinet?

This last question, I think is rather vital and essential, when it comes to give the parliament a distinctive character (which I assume is of importance).

We need more discussions on these matters and others, so please share your opinions and ideas here.

Best Regards
Baron Johan
Go to main list

Parliament by Count Michael af Jonasson.
Hello!

Concerning the shape of the parliament, I would like to add that the idea of having more than one chamber would be that the groupe of MPs would get to know each other. If we were to have a chamber which consist of the groupe of members that I have suggested, the groupe would be more familiar and it would be easier for the Speaker to keep together. A parliament with only one Chamber could in a future become very big and it could come to a point were no one knows what's happening or were the citizens would be less likely to want to speak out.

The Speakers of the chambers could communicate between one another so that the issues "on the agenda" would be debated in all chambers. Then of course the chambers could discuss any matters they want, but some have to be debated in all of the chambers because of a comming voting in a question.

About the power of the parliament. It is my opinion that the parliament shoud have veto power in all official questions decided in Ladonia. This regardless of who's taken the decision. This would give the parliament a great deal of power and would be a reason for the citizens to join. The cabinet takes a decision and the parliament can choose to, or choose not to vote in a question. If they choose to and there is a majority in the parliament the decision of the cabinet falls, nb the majority of the pariliament must be a " a majority in the chambers and a majority of the chambers" to ensure further democracy.

The parlamentarians could communicate via e-mail. The parlamentarians could communicate through the Herald.

This is my opinion in the questions raised.

Count Michael af Jonasson
Go to main list

Here is the list of the "founding fathers" of the Ladonian Parliament:
Go to main list

This page has been visited times, plus 72 earlier visits.