Make your own free website on Tripod.com

 

sacral mystery malé.JPG (52690 bytes)


Posledná aktualizácia bola 27.3.1999.

 

Stránka sa zaoberá hermetizmom, mágiou, filozofickými, náboženskými a mystickými školami etc.

 

Úvod do stánky

Zdroje a linky

Sacral Mystery download page

Posledná aktualizácia...

 

Ornament (red).JPG (2973 bytes)

 

shiva final.gif (24463 bytes)

 wpe5.jpg (1175 bytes)

Sacral Mystery Themes: Vstup na hlavnú stránku s témami. Sú na nej sústredené články o východnej náboženskej filozofii (buddhizmus, hinduizmus, taoizmus etc.), západnej filozofii (židovská kabbala), kresťanstve, západnom okkultizme (eg. Bardonov magiký výcvik, Durrova démonológia). Ďalej krátke portréty významných osobností duchovného hnutia (negatívne aj pozitívne) a linky na download výborných duchovných textov (Gíta, Tao Te Ting...)

wpe6.jpg (1149 bytes)

 

dna komplet.jpg (81739 bytes)

 wpe5.jpg (1175 bytes)

Veda: Aj keď sa zdá že moderná veda má pramálo spoločného z duchovnom, okkultizmom alebo náboženstvom, opak je pravdou. Na tejto stránke budú texty práve z tých vedných odborov, ktorých učenie sa podobá, prelína alebo doplňuje s niektorou z náboženských filozofií, učenia alebo kultu. Zatial v príprave !!!

wpe6.jpg (1149 bytes)

 

Download kompletnej Sacral Mystery

 

Ornament (red).JPG (2973 bytes)

 

 

  Táto stránka je pravidelne aktualizovaná o nové texty.

Uvítam akékoľvek príspevky ktoré sa na stránku obsahovo hodia. Naozaj uvítam.

Džafar

 

 

Použite rozlíšenie 800 x 600 a minimálne 16 bit color prehliadačom

MSExplorel.gif (8609 bytes)

(neodporúčam použiť Netscape, stránka bude vyzerať ináč - zle !)

 

! STRÁNKA JE V KONŠTRUKCII !

 

(c) Džafar 1998


Ornament (red).JPG (2973 bytes)


Si  návštevník tejto stránky od 15.9.1998