LAGI SERANGAN VIRUS KEATAS KOMENTAR

Komentar 12/3/2000

 

Mereka yang menghantar virus

 

Zahurin bin Halim

 

Zaifuddin bin Alias

 

Virusnya adalah

 

WORM

 

Klik atas nama dan virus tersebut sebagai bukti penghantaran.

 

KOMENTAR