Make your own free website on Tripod.com
Literatura:
Dr. A. Laušić: "Naselja i povijest stanovništva općine Šestanovac", članak
J.Laušić: "Župa Radobilja - živuća povijest"
Fra J.A. Soldo: Župa Radobilja", Omiš, 1970.
Više autora: "Čuvari baštine - zbornik" Imotski, 1987.
Maršal Marmont: "Memoari"