Home

Bruksanvisning


Intek SS-201

1) Av/På bryter og Volumkontroll.

2) Squelch. Stilles inn for å fjerne bakgrunnsstøy, eller for å undertrykke svake radiosignaler.
2) Clarifier. Benyttes for å fininnstille mottakeren på senterfrekvensen ved SSB mottaking.

3) Tilkobling an antenne. Ekstern antenne kan også tilkobles.

4) Tilkobling av ørehøyttaler/ørepropp eller ekstern høyttaler.

5) Tilkobling av ekstern mikrofon.

6) Funksjonstast. Benyttes til å få dobbel funksjon på tastene. F tennes i displayet, og taster med blå tekst får dobbel funksjon.
Ved å holde Funksjon inne i mere enn 1 sekund, vil Squelch-funksjonen midlertidlig slått av.

7) Mode. Benyttes til å stille inn modulasjonstyper. FM, AM, USB og LSB.
7) Funksjon + Mode = Scan. Starter scanning av kanalene.

8) Last Channel. Tilbakestiller til sist brukte kanal.
8) Mode + Last Channel = RF Gain. Benyttes til å redusere radiomottakerens følsomhet.

9) Dual Watch. Dobbel-lytte vakt. Still inn radioen på en kanal og trykk Dual Watch, og gå så til en ny kanal. Radioen vil da "overvåke" DW-Kanalen, og kommer det inn en samtale på denne kanalen vil denne slippe gjennom.
9) Funksjon + Dual watch = Microphone Gain. Dette vil øke mikrofonfølsomheten (Forsterkningen).

10) Memory. Benyttes til minnesfunksjonene. Når denne trykkes, vises minnene 1 til 5. For å bla mellom minnene, benyttes UP og DOWN.
For å programmere inn en kanal i minnet, stilles først kanalen inn på radioen. Deretter trykkes, og holdes, Memory inne i 2 sekunder. Desplayet viser da ME og nummeret på minnet. Bla så fram til ønsket minne, og trykk så igjen på Memory. Kanalen er nå lagret i det minnet som ble valgt.
10) Funksjon + Memory = Lock. Låsefunksjon. Benyttes til å sperre tastene.

11) Display.

12) Channel 9. Benyttes som hurtigtast til å koble inn kanal 9.
12) Band. Benyttes for å velge mellom båndene A til J i 400 kanals versjon.
12) Funksjon + Channel 9 = Frequency. Benuttes for å skifte mellom kanalvisning og frekvens i displayet.

13) Høyttaler.

14) Mikrofon.

15) Batterikasse.

16) Light. Lysbryter for bakgrunnsbelysning til displayet.

17) Up / Down. Benyttes for å stege kanalenne opp eller ned.

18) PTT. Sendertast (Push To Talk). Trykkes inn under sending.
18) Funksjon + PTT = Low. Omstiller apparatet til lav sendereffekt (1 Watt).
Hvis PTT holdes inne når apparatet slås på, vil BEEP-tone for tastaturet aktiviseres.

19) Sperre for batterikasett.