Bruksanvisning

President Randy

1) Av/På bryter og Volumkontroll
2) Squelsch, stilles slik at sus forsvinner i høyttaleren
3) Plugg for Øretelefon
4) TNC Antenneplugg
5) Plugg for Mikrofon
6) Funksjonstast, trykkes inn og holdes inne mens annen tast trykkes. F vil blinke i displayet.
7) Sendertast. Trykkes inn og holdes inne under sending. TX vil lyse i displayet.
8) Belteklips
9) Sperre for batterikassett. Trekkes opp når batteriet skal fjernes eller settes på.
10) BEEP aktiveres når F-tast holdes inne. Tonetegn vil vises i displayet når funksjonen er innkoblet. Denne funksjonen vil gi et lite pip hver gang en tast trykkes. Hvis funksjonen er ugyldig, vil dette gi to pip.
11) H/L (High/Low) sendereffekt aktiviseres når F-tast holdes inne. 4 Watt ved høy effekt, og 1 Watt ved lav effekt. LOW vil vises i diplayet ved lav effekt.
12) Lysbryter. Tenner bakgrunnsbelysningen i displayet. Lyset slukkes automatisk etter 7 sekunder.
13) RPT (Repeater) aktiviseres med å holde F-tast inne. Et + tegn vil vises i displayet. Apparatet vil da sende 10 kanaler (100kHz) over innstilt kanal, men motta på ordinær kanal. Apparatet som skal korrespondere må ligge 10 kanaler over og ha aktivisert REV. Benyttes blant annet ved samtale over repeatere.
14) REV aktiviseres med å holde F-tast inne. Et - tegn vil vises i displayet. Apparatet vil da sende 10 kanaler (100kHz) under innstilt kanal, men motta på ordinær kanal. Apparatet som skal korrespondere må ligge 10 kanaler under og ha aktivisert RPT.
15) TONE. Sender ut 1250kHz tone hvis sendertasten holdes inne. Benyttes til å åpne repeatere.
16) SKIP aktiviseres når F-tast holdes inne. Dette utestenger kanaler fra scanning (f.eks. hvis det er støy på kanalen). Totalt 20 kanaler kan utelates med SKIP.
17) Stege kanal ned. Når F-tast holdes inne vil dette aktivisere Scanning ned.
18) DW (DualWatch) Dobbel lyttevakt. Still apparatet inn på en kanal som skal overvåkes. Trykk så F-tast og DW. DW vil vises i displayet. Apparatet kan nå stilles inn på en ny valgfri kanal. Apparatet vil da veksle mellom DW-kanalen og den nye kanalen som er innstilt. DW deaktiviseres med å trykke F-tast og DW.
19) Mikrofon
20) M-tast skrur av Squelsch-funksjonen mens denne holdes inne.
21) Display
22) LOOK aktiviseres når F-tast holdes inne. Nøkkeltegnet vil da vises i displayet, og tastaturet vil bli sperret.
23) R/M aktiviserer minnene. MEM vil vises i displayet sammen med 01 til 30. For å bla frem og tilbake i minnene benyttes OPP og NED tastene. For å scanne minnene trukkes F-tast og SC (MEM må være aktivisert).
Programmering av minner: Still inn ønsket kanal. Hold deretter R/M nede i ca. 3 sek. MEM vil da begynne å blinke. Bla frem til ønsket minne (01 til 30) og trykk F-tast og CLR (ENT). Tilbakestill med CLR.
Slette minner: Hold R/M nede i ca. 3 sek. MEM vil da begynne å blinke. Bla frem til ønsket minne (01 til 30) og trykk F-tast og R/M (M-CLR) og displayet vil vise _ _ på plassen for kanal. Tilbakestill med CLR.
24) SAVE aktiviseres mens F-tast holdes inne. Det finnes 3 trinn på stømsparerfunksjonen, og disse vises i displayet som PS I, PS II og PS III (PowerSave).
25) MOD skifter mellom FM- og AM-modulasjon. (FM-modulasjon benyttes normalt, men AM-modulasjon benyttes på en del eldre apparater.
26) EMG (Emergency) aktiviserer kanal 9. Hvis F-tast holdes inne og EMG trykkes, aktiviseres apparatet i -5kHz mode som vises i displayet. Hver kanal har 10 kHz kanalseparasjon, og med denne funksjonen kan apparatet stilles inn midt imellom 2 kanaler (Noen eldre krystallapparater benytter disse frekvensene).
27) BAND aktiviseres mens F-tast holdes inne. Med dette velges de 10 forskjellige båndene.
-D = 25,165MHz - 25,605MHz
-E = 25,615MHz - 26,055MHz
A = 26,065MHz - 26,505MHz
B = 26,515MHz - 26,955MHz
C = 26,965MHz - 27,405MHz (Norske kanaler)
D = 27,415MHz - 27,855MHz
E = 27,865MHz - 28,305MHz
+A = 28,315MHz - 28,755MHz
+B = 28,765MHz - 29,205MHz
+C = 29,215MHz - 29,655MHz
28) CLR (Clear) og ENT (Enter) benyttes sammen med MEM-funksjon.
29) Stege en kanal opp. Når F-tast holdes inne vil dette aktivisere Scanning opp.
30) Høyttaler
31) Batterikasse.