Make your own free website on Tripod.com

 

ibei.JPG (6141 bytes)

Връзки със сродни организации


Институт "Като" – САЩ

Фондация "Херитидж" – САЩ

Център за укрепване и разширяване на зоните на мира в света – Кейлуа, щата Хавай, САЩ

Център за отбранителни изследвания – САЩ

Стокхолмски институт за мирни изследвания – Швеция

Австрийски изследователски център за мирно решаване на конфликтите – Бург Шлайнинг, Австрия


INSTITUTE FOR BALKAN AND EUROPEAN RESEARCHES
1606 Sofia, 17 "Lajosh Koshut" Str.
Tel +359 2 43 80 39; Fax +359 2 46 88 47

ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
София 1606, ул."Лайош Кошут" №17
Тел. +359 2 43 80 39; Факс +359 2 46 88 47