ibei.JPG (6141 bytes)

ИБЕИ


Институтът за балкански и европейски изследвания е официално регистриран частен изследователски център, създаден в София през 1993.

Сред основните му задачи е извършването на сравнителни изследвания на европейските и балкански критерии за човешки права, както и на условията за съвместно съществуване на общности и индивиди, принадлежащи към различни етнически и религиозни групи в рамките на една държава; определяне на икономическите, политически и етнологични прилики и разлики между балканските народи; изследване на чуждите влияния върху различните балкански държави в техния стремеж към интеграция в Европа.

Институтът изучава комплексните измерения на религиозните взаимодействия и религиозните вражди в Балканския регион и Източна Европа. Организираме срещи и семинари по проблеми на Балканите, както и по тези, свързани с европейската интеграция.

Другото основно направление в дейността на Института е свързано с въпросите на сигурността в Европа и в частност в източната половина на континента, на Балканите и в Близкия изток. Особено внимание се отделя на възможността за превантивно решаване на конфликтните ситуации и прекратяване на вече избухнали конфликти. Изследваме проблемите, породени от разширяването на НАТО и възможностите за изграждане на общоевропейска система за сигурност, както и тези за новата роля на неутралитета и неутралните държави за безопасността на Стария континент.
Институтът за балкански и европейски изследвания е официален консултант на Българския комитет за неутралитет, Центъра за укрепване и разширяване на зоните на мира в света в Кайлуа, щата Хавай – САЩ, Шведския институт за мир в Стокхолм и Центъра за предотвратяване на конфликтите в Източна Европа в Бург Шлайбург – Австрия.

Институтът е един от издателите и спонсорите на месечното списание за политика, история и култура НИЕ. Съдейства за издаването на монографии и книги, свързани с посочените по-горе теми.  


INSTITUTE FOR BALKAN AND EUROPEAN RESEARCHES
1606 Sofia, 17 "Lajosh Koshut" Str.
Tel +359 2 43 80 39; Fax +359 2 46 88 47

ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
София 1606, ул."Лайош Кошут" №17
Тел. +359 2 43 80 39; Факс +359 2 46 88 47