ประชาสัมพันธ์
Sci-Story
[[กลับไปยังหน้าแรกของ Sci-Story]]
บทสรุปจากดาวอังคาร

ยานโซเจอร์เนอร์

4 กรกฎาคม 2540 มาร์ส แพทไฟน์เดอร์ ลงสู่ดาวอังคาร ตามนโยบาย เร็วกว่า ถูกกว่า และดีกว่า ของนาซา จนถึงวันนี้ เราได้อะไร จากปฏิบัติการเมื่อสองปีที่แล้ว