ประชาสัมพันธ์
Sci-Story
[[กลับไปยังหน้าแรกของ Sci-Story]]

จันทร์เจ้าเอย...ขอน้ำให้น้องข้าใช้


    หลังจากที่เราท่องบทกลอน ขอช้าง ขอม้าให้น้องข้าขี่ ขออะไรต่อมิอะไรมาแล้ว เห็นทีคราวนี้เราคงต้อง ขอใช้น้ำบนดวงจันทร์บ้างแล้ว

ดวงจันทร์
สัญญาณจากเอพิเทอร์มัลนิวตรอน
จากกราฟ ช่วงที่กราฟต่ำลงมาบริเวณขั้วทั้งสอง (ลูกศรชี้) แสดงว่ามีน้ำ
สัญญาณจากฟาสต์นิวตรอน
จากกราฟ บริเวณขั้วทั้งสอง (ลูกศรชี้) กราฟไม่ได้ลดต่ำลง แสดงว่าน้ำอยู่ในรูปเกล็ดน้ำแข็ง

[[กลับไปยังหน้าแรกของ Sci-Story]]inScience Homepage : ในโลกวิทยาศาสตร์
โดย inScience หนึ่งในสมาชิก
TriPod

ติดต่อได้ที่ inscience@postmark.net
[[กลับสู่หน้าหลักของ inScience]]
mail me