Portfolio of Virtual Seals

Back to The Studio of Three Words
Back to Gavin's Home on the Web


Clicking on a seal will bring up a short explanation and a picture of the Chinese characters it is meant to represent. The most recent works are at the top.

000801
Lin Jiahan
000510000520000525000630000731
Lin Xiaoyan Cai Yingqing Xu Jinlong Lu Shaoqing Liu Lujing
000127000129000204000205000509
Hua jia Zheng mingxuan Zhu Fujin Zhang Junwei Tan Qiling
991124991215000110000119000121
Tianlong Daoguan Anpiao Chubanshe Yuan Yalun Pingan ji Fu Tu Huo Qi Shui
991114a991114b991118991119991121
Long Fu Zhang Zhihuai Zhang Yawei Shengling zhi nu
990926990928991016991103991104
Taitian Yu Zhou Minlan Jin Xiangmin
990914d990915a990915b990921990922
Jiang Likai Jiang Ziqing Xian Jihan Linghang Jijie - Qiong Lin Tianbin
990831990904990914a990914b990914c
Gao Zhiqiang Qi zi bu zhong Cai Fengbao Huang Meizhen Xiao Ma
990724990804990806990813990809
Xin Chen Shuqing Lu Shufen Lin Shuiyi Mulong
990420990424990509990522990723
Bi Borui Ji Renxing She Xiujin Cui Yuanlou li Guanjie
990318a990318b990318c990319
Hu Long Quanfa Fan Shuangshi Fang Mengshen Lao Tzu
990306b990309990310990313a990313b
Huang Zhuojian Zhihui Jing Li Yao Guowei Ao Lingxiao
990305a990305b990305c990305d990306a
Chen Xinzhe Ke Beili Pei Yemei Fu Dongshi Shangdi ai zhi
990215990220990221a990221b990227a
Tu Lei Juewu Shi Mengrui Zhu Jiahui Cai Linhong
990206a990206b990206c990206d990206e
Ma Chaoji Zhang Yu'ai Ma Junshan Ma Baishi Huang Yisi
990101a990101b990101c990101d990101e

Back to the Studio of Three Words
Back to Gavin's Home on the Web


Comments and corrections to <Gavvie@bigfoot.com>