JAWATANKUASA MAJLIS


Terdapat 8 buah Jawatankuasa yang ditubuhkan yang dianggota oleh Ahli-Ahli Majlis, Pegawai-pegawai Kanan MDJ dan Jabatan Kerajaan/Pertubuhan-pertubuhan yang berkaitan :-


Perutusan YDP| Selayang Pandang| Fungsi & Matlamat| Sistem Pentadbiran dan Pengurusan| Jabatan-jabatan|
Perkhidmatan dan Kemudahan| Perindustrian dan Pelancongan| Aktiviti Jabatan| Aduan|

Menu Utama