Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κάθε χρόνο με γενική απαρτία. Το συμβούλιο είναι υπεύθυνο για οικονομικές και στρατηγικές αποφάσεις, και δρα ως σύνδεσμος-εγγυητής μεταξύ του συλλόγου και των άλλων οργανισμών. Τα μέλη παροτρύνονται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Συμβουλίου είναι:

  1. Πρόεδρος: Μουκίδης Ιωάννης
  2. Αντιπρόεδρος: Νατσιούλης Ηφαιστείων
  3. Γραμματέας: Σαμώτας Ιωάννης
  4. Ταμίας: Κυριζόπουλος Νικάλαος
  5. Εκλεγμένα μέλη: Ζιώγας Αθανάσιος, Σκρέτα Αικατερίνη, Πιτένης Μιχαήλ

Page created and maintained by Tzikas Thanos & Gatziouras George