Make your own free website on Tripod.com

Om oss

Om KD

I media

Länkar

Gästbok

Email

Ungdom mot homofobi i Uppsala är en organisation som bildades av unga människor som reaktion på den homofobiska stämning som genomsyrar dagens samhälle i stort och vissa onämnbara riksdagspartier till i synnerhet.

Vi anser också att man inte kan bortse från att homosexuella inte bara utsätts för diskriminering i vardagen, utan även att en förlängning av denna diskriminering tar sig uttryck i att det inte är någon ovanlighet att homosexuella blir måltavlor för fascisters terror och våld.

Idag kan man i stort sett tala hur kränkande som helst om homosexuella som grupp utan att det faller inom lagen om hets mot folkgrupp. Det går nästan inte en dag utan att man hör nedvärderande uttalanden om homosexuella på sin skola, arbetsplats eller i hemmet. Då har vi inte ens heller nämnt det utbredda användadet av ord som bög, homo, osv. avsett att kränka andra människor, och den utbredda uppfattning av de orden som kränkande.

Vi vill förändra den här skrämmande synen på homosexualitet genom att arbeta opinionsbildande genom agitation och information, men också genom att använda direkt aktion för att konkret motverka orättvisor här och nu. Direkt aktion betyder ungefär "handling utan ombud", och kan vara allt från strejk till blockader och sabotage.

Vi anser att homofobi hör hemma på samma historiens avskrädeshög som rasismen och sexismen. Så länge en relation är ett resultat av mogna samtyckande parter är detta en rättighet som ingen någonsin ska kunna beröva en. Det kan aldrig någonsin bli en rättfärdigad anledning till diskriminering.