Make your own free website on Tripod.com

       kala1.gif (1112 bytes)                                             Fobiat_08012.gif (503 bytes)      spiderWallSHAD.gif (8260 bytes)

Psykiatriassa fobiat luokitellaan kolmeen kategoriaan:

- agorafobia

- sosiaalinen fobia

- yksittäinen fobia.

       kala1.gif (1112 bytes)

Anxiety & Phobias

       kala1.gif (1112 bytes)

 

 

 

 

 

Fobioiksi eli peloiksi nimitetään häiriötä, jossa johonkin kohteeseen liittyvä kammo on epärealistisen voimakasta. Pelko voi kohdistua tilanteeseen, esineeseen, ihmiseen, eläimeen tms. 

Vastenmielisyyden tunteminen esimerkiksi erilaisia hyönteisiä kohtaan ei kuitenkaan vielä ole fobiaa. Fobia eli irrationaalinen pelko on kyseessä vasta silloin, kun pelkkä ajatuskin esimerkiksi hämähäkistä pihamaalla saa pelkääjän pysyttelemään sisällä, tai jos hämähäkkiä esittävän muovilelun koskettaminen on täysin ylivoimaista.

Agorafobiasta eli julkisten tilojen kammosta kärsivä yksilö kokee irrationaalista ahdistumista julkisissa tiloissa, joista poistumisen yksilö kokee vaikeaksi tai nöyryyttäväksi. Agorafobian on todettu kehittyvän pitkittyneen paniikkihäiriön seurauksena, kun yksilö alkaa karttaa liikkumista paikoissa, joissa voimakas ahdistus on yllättänyt hänet. Esimerkkejä tällaisista paikoista ovat ruuhkaiset kulkuneuvot, tavaratalojen kassajonot, yleisötilaisuudet, pimeät teatterisalit jne.

Sosiaalisesta fobiasta kärsivä yksilö ahdistuu tilanteista, joihin liittyy ihmisten tai ryhmien kohtaaminen. Sosiaalinen fobia voi kohdistua tilanteisiin, joihin liittyy syöminen tai puhuminen julkisessa paikassa. Sosiaalinen fobia rajoittaa ja haittaa yksilön toimintaa. Yksilö esimerkiksi eristäytyy kotiinsa, ei selviydy tehtävistään, tarvitsee aina saattajan tai muun tukihenkilön mukaansa jne.

Yksittäinen fobia kohdistuu jonkin tietyn ärsykkeen läsnäoloon. Irrationaalinen pelko pakottaa yksilön välttämään tilanteita, joissa pelkoa aiheuttava esine tai tilanne jouduttaisiin kohtaamaan. Tutuimpia pelkoja ovat korkean paikan kammo ja hyönteisiin kohdistuvat kammot. Erityisiä fobioita on kuitenkin laaja joukko ja eri yksilöille pelkoja voivat aiheuttaa mitä erilaisimmat asiat. Esimerkiksi on olemassa Englantiin kohdistuva kammo, anglofobia. Lisää erilaisia fobioita on lueteltu fobialistalle.

Fobioiden aiheuttamat oireet voidaan jaotella fyysisiin ja psyykkisiin oireisiin. Esimerkkejä fyysisistä oireista ovat vapina, sydämen tykytys, hikoilu, huimaus, punastuminen ja ripuli. Psyykkisiä oireita puolestaan ovat mm. unettomuus, jännittäminen, kyvyttömyys hallita fyysisiä oireita ja voimakas halu paeta tilanteesta.

Fobia pakottaa ihmisen välttämään tilanteita, joissa irrationaalista pelkoa aiheuttava ärsyke jouduttaisiin kohtaamaan. Näin ollen fobiat voivat rajoittaa ihmisen joka päiväistä elämää ja heikentää elämän laatua. Fobiat voivat esimerkiksi pakottaa ihmisen pysymään kotona, sillä turvalliseksi koettua kotia ei pelon vuoksi pystytä jättämään. Tämän seurauksena ihminen joutuu jopa jättämään työnsä tai keskeyttämään opiskelunsa.

          - Seuraavalle sivulle -