Click on page icon to navigate   Menighetsråd Internettadresser Den Norske Kirke Ansatte Sokneprest   ¤   Eivind Martinsen Master of Music  ¤  Christopher John Denton  ¤ Kontorassistent  ¤  Marit Liestøl Kirketjener  ¤ Nils Buverud Kirketjener ¤ Ottar Ringsevjen Fen Kirke St. Michael Nome Kirkelige Fellesråd Kirketjenerne i Holla Let selv - tips og råd. Kirkeverge Jacob Knudsen. Holla Menighetsråd 1998 - 2002 Helgen Menighetsråd 1998 - 2002 Svein Olaf Eide Hanne Nørbygaard Bjerva. Holla menighet Holla menighet Holla menighet Holla menighet Holla Parish Holla menighet Info Internettadresser Let selv! Menigheter og kirker Holla menighet Fen Church