Holla menighet   |   Holla Parish   |   Info
Ny adresse:
http://www.holla.no/menighet
1

er ett av to prestegjeld i Nome Kommune i Telemark.Jakob Knudsen, church administrator of Nome.
Det  tilhører  Nedre Telemark  prosti i Agder bispedømme og består av to menigheter (sokn): Holla og Helgen (tidligere også Romnes). Sammen med Lunde prestegjeld , Sokneprest Eivind Martinsenstyres det hele under Nome Kirkelige Fellesråd.
Kirkeverge og daglig leder er Jakob Knudsen.
Betjeningen består av sokneprest, organist, to kirketjenere samt kontorhjelp i deltidsstilling.

Ta en titt på Eivind prests fotoalbum her.     Etter Cleeng Person reiste de første utvandrerne fra Holla over til Amerika fra begynnelsen av 1840. Fram til århundreskiftet reiste det rundt 1100 mennesker, -antageligvis flere.
Ole Anundsen fra "Søgal"-Lunde i Valebø, og var den  første vi kjenner til som emigrerte fra Holla etter at masseutvandringen startet i 1825.
Overalt der norske innvandrere slo seg ned ble menigheter dannet.  Holla/Holden har gitt navn til 11 menigheter i Amerika.
Les mer!

Liste over utvandrede Hollasokninger.     Innen prestegjeldet er det i dag tre kirker: Gamle Holden Kirke - mai 1991
Old Holden church - may 1991
Foto: Camilla RingsevjenRomnes Kirke fra begynnelsen av 1200-tallet, Helgen Kirke fra 1735 og Holla Kirke fra 1867.  I tillegg står ruinene fra gamle Holla (Holden ) Kirke,  fortsatt på "Høyden" ved Holla gård. Denne er også fra begynnelsen av 1200-tallet.

Holla kirke/church        Helgen kirke/church        Romnes kirke/church
Les mer ved å klikke på bildene!Web-ansvarlig: Har du noen kommentarer kan du sende dem under her!
Any comments can be sent under here!
Name:
Email:
Comments:
R

Skriv i gjesteboka Guestbook by GuestWorld Les gjesteboka


Sist oppdatert  04.12.2002.

Krigsminner
War memories
Brev og hilsener
Letters and greetings.
Eivind prest.
The vicar.
Bilder
Pictures
Holla kirke
Holla Church
Romnes kirke
Romnes Church
Helgen kirke
Helgen Church
Holden/Holla gamle kirke
Old Holden Church
Stavkirken på Fen
Fen Church
Holden i Amerika
Holden in America.
Organistens sider
Director of Music
Kalender
Calendar
Den Norske Kirke
The Norwegian Lutheran Church
Menighetsråd
Board of Trustees
Ansatte
Employed
Linker
Links
Menighetsbladet
Congregational Letter
Nome Komune
Nome municipality