Kirkene i Holla.
The churches in Holla.
Holla menighet   |   Holla menighet   |   Holla menighet   |     R
         Fotoalbum
Bilder
Pictures  Bildeoversikt
* NYTT nummer
22. juli 2001
Holla er en av to prestegjeld i Nome Kommune i Telemark. Prestegjeldet tilhører Nedre Telemark prosti i Agder bispedømme.
Prestegjeldet består av to menigheter (sokn): Holla og Helgen (tidligere også Romnes).
Sammen med Lunde prestegjeld; Lunde og Flåbygd (og tidligere også Landsmarka) menigheter (sokn) styres det hele under Nome Kirkelige Fellesråd. Kirkeverge og daglig leder er Jakob Knudsen.

Innen prestegjeldet er det i dag tre kirker:
Romnes Kirke fra begynnelsen av 1200-tallet,
Helgen Kirke fra 1735 og
Holla Kirke fra 1867.
I tillegg står ruinene fra gamle Holla-
Gamle Holden Kirke
Old Holden Church Holden Kirke også fra begynnelsen av 1200-tallet
 fortsatt på "Høyden" ved Holla gård.

Betjeningen består av sokneprest, organist, to kirketjenere samt kontorhjelp i deltidsstilling.

Nabomenigheter:Web-ansvarlig:
 Holla prestegjeld
Prestekontoret i prestegården:
Postadresse:  Postboks 32, 3831 Ulefoss.
Soknepresten:  Telefon     
 35 94 41 72
 Kontortid Tirsdag og fredag kl. 9-11, onsdag kl. 16-18.
Sokneprest Eivind Martinsen, privat
35 94 44 39
Kirkevergekontor telefon
35 94 62 22
Kirkeverge fax
35 94 62 28
Kirkeverge Jakob A. Knudsen, privat   
35 94 73 00
Organistkontor
35 94 43 13
O  rgani  st Chris Denton, privat
35 94 81 23
Kirketjener, kontor ved Holla  
K irket jen Kkirke - telefon og fax

35 94 44 33
Kirketjener. mobiltelefon
905 66 341
Kirketjener Nils Buverud, privat
35 94 78 08
Kirketjener Ottar Ringsevjen, privat
35 94 40 65
Menighetsrådets leder Holla:
Svein Olaf Eide

35 94 52 44
Menighetsrådets leder Helgen:
Hanne Nørbygaard Bjerva

35 94 38 99

 Lunde prestegjeld
Soknepresten:  Telefon og  telefax  

 35 94 74 64
 Kontortid Tysdag og fredag kl. 9-11, onsdag kl. 16-18.

Jakob A. Knudsen, privat  
35 94 73 00
Kyrkjetenar Knut Ulsnes

35 94 76 72
Kyrkjetenar Sten Leo Eriksen

35 94 82 07
Flábygd sokneråd: Aase Gisholt

35 94 31 28
Flåtbygd klokkar: Aase Gisholt
35 94 31 28
Lunde sokneråd. Kristi Stavsholt

35 94 76 07
Lunde/Landsm. klokkar: Marit Liestøl.
35 94 71 00
Lunde kyrkje
35 94 82 40
Menighetshuset Solhaug
35 94 83 52

Sign My Guestbook Guestbook by GuestWorld View My Guestbook

Har du noen kommentarer kan du sende dem under her!
Any comments can be sent under here!
Name:
Email:
Comments: