Holla menighet    |     Hjemmeside                             opp

Nome Kirkelige Fellesråd
3830 Ulefoss.

Kirkeverge Jacob Knudsen.Fellesrådet har til oppgave å bestyre den administrative del av kirken. Det vil blant annet si: budsjett og økonomistyring, personalansvar, føre tilsyn med kirker, kirkegårder og annen eiendom.
For å utføre denne oppgaven er mye av myndigheten delegert til daglig leder: kirkeverge Jakob Knudsen.

Disse er ansatt  under fellesrådet:
Jakob A. Knudsen;               Kirkeverge.
Nils Buverud;                         Kirketjener på Ulefoss.
Knut Ulsnes;                          Kirketjener i Lunde.
Ottar Ringsevjen;                  Kirketjener på Ulefoss.
Sten Leo Eriksen;                Kirketjener i Lunde.
Marit Liestøl;                         Klokker i Lunde.
Christopher John Denton;   Organist på Ulefoss.
Frøydis Bøe Hansen;          Organist i Lunde.
Ingeborg Karin Nygård;       Kontorarbeid, kirkevergekontoret.

Telefon:
Jacob Knudsen:                 35 94 62 60
Ingeborg Karin Nygård:     35 94 62 53

Fax:                                      35 94 62 69

Mail:                                     Kirkevergen

Fellesrådet består av medlemmer fra kommunens 3 menighetsråd og ordfører. En av de to prestene i kommunen er også innkalt til rådets møter.

Medlemmer av fellesrådet:
Leder:
Nestleder:
Bjørn Werner Nilsen
Øystein Skårdal
Randi Langeland Teigen
Åshild Pershaug
Grethe Lona
Kristi Stavsholt
Jan T. Thorsen

Holla
Holla
Helgen
Helgen
Lunde
Lunde
Ordfører,Nome


Webmaster