Nome Komune
Nome municipality
Organistens sider
Director of Music
Den Norske Kirke
The Norwegian Lutheran Church
Kalender
Calendar
Board of Trustees
Congregational Letter
* NYTT nummer 28. Apr. 2001
Nabomenigheter:Holla kirke
Holla Church
Romnes kirke
Romnes Church
Helgen kirke
Helgen Church
Holden/Holla gamle kirke
Old Holden Church

Holla prestegjeld er en av to prestegjeld i Nome Kommune i Telemark. Prestegjeldet tilhører Nedre Telemark prosti i Agder bispedømme.
Prestegjeldet består av to menigheter (sokn): Holla og Helgen (tidligere også Romnes).
Sammen med Lunde prestegjeld; Lunde og Flåbygd (og tidligere også Landsmarka) menigheter (sokn) styres det hele under Nome Kirkelige Fellesråd. Kirkeverge og daglig leder er Jakob Knudsen.

Innen prestegjeldet er det i dag tre kirker:
Romnes Kirke fra begynnelsen av 1200-tallet,
Helgen Kirke fra 1735 og
Holla Kirke fra 1867.
I tillegg står ruinene fra gamle Holla-
 Holden Kirke også fra begynnelsen av 1200-tallet
 fortsatt på "Høyden" ved Holla gård.

Betjeningen består av sokneprest, organist, to kirketjenere samt kontorhjelp i deltidsstilling.
Holla menighet   |   Holla menighet   |   Holla menighet     |  R
Lunde prestegjeld
Soknepresten:  Telefon og  telefax  
 35 94 74 64
 Kontortid Tysdag og fredag kl. 9-11, onsdag kl. 16-18.
Jakob A. Knudsen, privat   
35 94 73 00
Kyrkjetenar Knut Ulsnes
35 94 76 72
Kyrkjetenar Sten Leo Eriksen
35 94 82 07
Flábygd sokneråd: Aase Gisholt
35 94 31 28
Flåtbygd klokkar: Aase Gisholt  
35 94 31 28
Lunde sokneråd. Kristi Stavsholt
35 94 76 07
Lunde/Landsmarka klokkar: Marit Liestøl.
35 94 71 00
Lunde kyrkje  
35 94 82 40
Menighetshuset Solhaug
35 94 83 52


Stavkirken på Fen
Fen Church
Holden i Amerika
Holden in America.
Pictures
Employed

Links


Web-ansvarlig:Har du noen kommentarer kan du sende dem under her!
Any comments can be sent under here!