Holla
Denne kirkegården er ikke lenger i bruk - og mangler kart og innlagtedata.
This cemetery is no longer in use - no map exists - and church records need to be updated

Kirkegården nedenfor Holla Kirke.

Graveyard of Holla church.
Kirkegården nedenfor Holla Kirke.
Graveyard of Holla church.