Start
Welkom
Succulenten
Grusonia
Tijdschrift
U kunt lid worden
De verzorging
Zusterverenigingen
Links naar site's

 Beste succulentenvriendenPterodiscus speciosus  Tek. Johan Keirse

 • Voor alle succulentenliefhebbers is het een goede stap contact op te nemen met een gespecialiseerde groep als Grusonia om uw interesse voor cactussen en vetplanten verder uit te werken. Bij onze vereniging kunt u zeer snel uitgroeien tot een echte kenner, ook al zijn ruimte en mogelijkheden misschien beperkt zijn. U zult ondervinden dat het boeiend en zeer leerzaam is.
 • U komt meteen terecht in een groep mensen waarvan de belangstelling twee richtingen kent: de verzameling en de vriendenkring. Het is gewoon een gezellige groep waar er niet alleen over planten gepraat wordt, maar waar het er echt familiaal aan toe gaat. U maakt er nieuwe vrienden.
 • Het bestuur hecht werkelijk veel belang aan de vriendenbanden en zorgt in zijn programma's ruim voor de nodige praatpauze. Het spreekt van zich dat een liefhebber ook zijn partner meebrengt op al onze samenkomsten.
 • Heeft u moeilijkheden, weet dan dat Grusonia in de eerste plaats een serviceclub is, die als hoofddoel heeft zijn leden te helpen. U kunt altijd contact opnemen met eender welk bestuurslid, zij zullen onmiddellijk bijspringen. In ons maandblad is altijd een bladzijde voorzien met alle adressen en telefoonnummers van onze medewerkers. Elk heeft zijn  eigen specialiteit en verantwoordelijkheid.
 • lk hoop dat deze website u beter wegwijs maakt in ons clubgebeuren. We zitten boordevol activiteiten waarvan wij hier de bijzonderste vermelden.
 • Onze lievelingsplanten verdwijnen steeds maar meer uit de natuur, omdat in de landen van herkomst de landbouw, het wegennet en de nijverheid steeds grotere oppervlakten in beslag nemen. Wij kunnen die mensen toch een groeiende welstand niet ontzeggen! We moeten dus de vele soorten mede in onze verzamelingen zien in stand te houden en te beschermen.
 • Onze gemeenschappelijke inzet en belangstelling kan dit doel alleen maar dienen,
  dus is iedereen zeer welkom. We zijn blij dat u er bij bent !...
  Namens het bestuur wens ik u dan ook veel succes.
  Ik hoop dat u zich in onze club dan ook altijd thuis voelt.

                        De voorzitter