Start
Welkom
Succulenten
Grusonia
Tijdschrift
U kunt lid worden
De verzorging
Zusterverenigingen
Links naar site's

  Wat is Grusonia

  • Grusonia is een Vlaams-Belgische vereniging voor alle liefhebbers, verzamelaars en kwekers van cactussen en vetplanten.Echinocactus Grusonii    Tek. Magda Verbeeren

  • Cactussen bezitten een bizarre schoonheid van bestekeling en bloemen die door geen enkel ander plantengeslacht kunnen geëvenaard worden. Ze zijn het geliefkoosde verzamelmateriaal van onze leden, maar het kweken ervan vraagt toch enige kennis en zorg. De verschillende plantenfamilies bestaan uit diverse soorten die in de natuur voorkomen, maar die echter ook op veel vindplaatsen reeds met uitroeiing bedreigd worden.

  • Wij proberen deze soorten, waarvan er sommige reeds zeldzaam geworden zijn, in stand te houden door ze te zaaien, of deze via stekken te vermeerderen. De zaden worden gewonnen zowel op de natuurlijke vindplaatsen als uit cultuur.

  • Ongeveer 250 Grusonia leden verzorgen duizenden soorten, zowel in serres als in veranda's, en zullen deze planten waarschijnlijk nog in hun bezit hebben of vermeerderd hebben als ze op de natuurlijke vindplaatsen in Amerika en Afrika reeds zullen verdwenen zijn.

  • De naam 'Grusonia' is afgeleid van een plantennaam, nl "Echinocactus Grusonii'. Dat is een prachtige, grootwordende bolcactus die op zijn frisgroene lichaam een heldere goudgele bedoorning draagt. Hij komt voor in zeer droge gebieden van Mexico, waar hij, eenmaal volgroeid, een doormeter bereikt van 80 cm en een hoogte van 1, 3 m. Hij kan dan meer dan 1000 kg wegen. Zijn bijnaam in onze taal is nogal ironisch, "schoonmoederstoel". Het spreekt vanzelf dat deze plant niet mag ontbreken in de verzameling van onze leden.

  • Grusonia is een familiale vereniging waar de meeste leden samen met hun partner naar toe komen. Wij vormen allen samen één grote vriendenkring. Het doel is onze leden bij te staan op alle gebied, zowel praktisch als theoretisch. Daartoe hebben we heel wat georganiseerd en uitgewerkt. Hier volgen de verschillende diensten die wij verzorgen.

*Maandelijkse vergaderingen die doorgaan, beurtelings te Torhout en te Tielt, ten behoeve van al onze leden
*Maandelijkse bestuursvergadering waar alle bestuursleden de programma's voorbereiden en uitwerken.
*Groentjesvergaderingen die in de zomer doorgaan telkens bij een andere liefhebber in de serre.
*Maandelijks het tijdschrift in de bus met informatie en een aantal interessante artikels.
*De club beschikt over een eigen serre van 54 vierkante meter waarin de plantenvoorraad ten behoeve van de tombola verzorgd wordt.
*Wij hebben een samenaankoop van teelaarde, potten en ander klein materiaal waar iedereen beroep op kan doen. Onze zaadcommissie bestelt gezamenlijk zaden in het buitenland voor al wie geïnteresseerd is.
*Wij beschikken over een uitgebreide bibliotheek die op elke vergadering ter uwer beschikking is.

Grusonia richt ook vriendschappelijke activiteiten in.
* Jaarlijkse busuitstap.
* Familiedag: een etentje voor familie en vrienden.
* Jaarlijkse opendeurdag met bezoek aan een aantal cactusserres.
* Ruilbeurs voor planten.
* Zaaiprijskamp.
* Af en toe werken we mee aan een tentoonstelling. 

Agave utahensis var. discreta   tek. Johan Keirse

 

Ten slotte
Cactusclub Grusonia is een serviceclub. Voor al uw problemen is er iemand die u kan helpen. Laat niet na bestuursleden te raadplegen. Hun adressen staan op de omslag van het tijdschrift, als ook hun telefoonnummer.
U bent hartelijk welkom !